Main Menu
User Menu

Pamětní medaile za účast v boji proti fašismu a za osvobození vlasti

Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti

     
Název:
Name:
Pamětní medaile za účast v boji proti fašismu a za osvobození vlasti
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.07.2009
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
buko1
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-ucast-v-boji-proti-fasismu-a-za-osvobozeni-vlasti-t86714#467138Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile za účast v boji proti fašismu a za osvobození vlasti
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.07.2009
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
buko1
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-ucast-v-boji-proti-fasismu-a-za-osvobozeni-vlasti-t86714#467141Verze : 0
MOD
Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti


Zriadená na základe § 137 ods. 3 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ministrom obrany SR dňa 20.07.2009 (služobný predpis zverejnenýˇvo Vestníku MO SR č. 53/2009) na ocenenie výkonu štátnej služby, záslužného činu alebo na ocenenie spolupráce s ozbrojenými silami Slovenskej republiky pri príležitosti 65. výročia Slovenského národného povstania a 65. výročia skončenia druhej svetovej vojny a oslobodenia.


Pamätná medaila nemá stupne a možno ju udeliť profesionálnemu vojakovi, inému občanovi SR, alebo cudzincovi na návrh príslušného veliteľa, náčelníka alebo riaditeľa. Návrh môže podať aj štatutárny orgán občianskeho združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám Slovenskej republiky. Medailu m ožno udeliť aj bez návrhu na základe rozhodnutia ministra. Udeľuje sa písomným vojenským rozkazom.


Pamätnú medailu udelí minister obrany Slovenskej republiky podľa § 137 ods. 8 zá-kona pri príležitosti osláv 65. výročia Slovenského národného povstania a Karpatsko-duklianskej operácie a osláv 65. výročia skončenia druhej svetovej vojny a oslobodenia.


Pri udelení pamätnej medaily sa zároveň odovzdáva doklad o jej udelení.


Zdroj: Vestník MO SR č. 53/2009
Pamětní medaile za účast v boji proti fašismu a za osvobození vlasti - Grafický návrh medaily

Grafický návrh medaily
Pamětní medaile za účast v boji proti fašismu a za osvobození vlasti - Vzor dekrétu

Vzor dekrétu
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-ucast-v-boji-proti-fasismu-a-za-osvobozeni-vlasti-t86714#321156Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile za účast v boji proti fašismu a za osvobození vlasti
Commemorative Medal for participation in the fight against fascism and for the liberation of homeland
Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.2010 Babiak, Martin
DD.MM.2010 Joch, Jindřich
DD.MM.2010 Pokorný, Josef
DD.MM.2010 Salaganič, Ján
DD.MM.2010 Vývlek, Jaroslav
DD.MM.2010 Áč, Marián
DD.MM.2010 Čelko, Milan
DD.MM.RRRR Arnold, Miloslav
DD.MM.RRRR Balciar, Ján
DD.MM.RRRR Boček, Emil
DD.MM.RRRR Iľanovský, Ján
DD.MM.RRRR Korba, Miroslav
DD.MM.RRRR Kubík, Ján
DD.MM.RRRR Ličko, Daniel
DD.MM.RRRR Michalko, Martin
DD.MM.RRRR Paňko, Jozef
DD.MM.RRRR Polák, Arnošt
DD.MM.RRRR Vajnagi, Michal
DD.MM.RRRR Vojtek, Peter
Celkem : 19
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-ucast-v-boji-proti-fasismu-a-za-osvobozeni-vlasti-t86714#471694Verze : 0
MOD

Pamětní medaile za účast v boji proti fašismu a za osvobození vlasti
foto : https://www.kovovyrobarambousek.cz/#!
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-ucast-v-boji-proti-fasismu-a-za-osvobozeni-vlasti-t86714#493376Verze : 0