Main Menu
User Menu

Pamětní medaile za účast v boji proti fašismu a za osvobození vlasti

Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti

     
Název:
Name:
Pamětní medaile za účast v boji proti fašismu a za osvobození vlasti
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.07.2009
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
buko1
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-ucast-v-boji-proti-fasismu-a-za-osvobozeni-vlasti-t86714#467138Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile za účast v boji proti fašismu a za osvobození vlasti
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.07.2009
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
buko1
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-ucast-v-boji-proti-fasismu-a-za-osvobozeni-vlasti-t86714#467141Verze : 0
MOD
Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti


Zriadená na základe § 137 ods. 3 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ministrom obrany SR dňa 20.07.2009 (služobný predpis zverejnenýˇvo Vestníku MO SR č. 53/2009) na ocenenie výkonu štátnej služby, záslužného činu alebo na ocenenie spolupráce s ozbrojenými silami Slovenskej republiky pri príležitosti 65. výročia Slovenského národného povstania a 65. výročia skončenia druhej svetovej vojny a oslobodenia.


Pamätná medaila nemá stupne a možno ju udeliť profesionálnemu vojakovi, inému občanovi SR, alebo cudzincovi na návrh príslušného veliteľa, náčelníka alebo riaditeľa. Návrh môže podať aj štatutárny orgán občianskeho združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám Slovenskej republiky. Medailu m ožno udeliť aj bez návrhu na základe rozhodnutia ministra. Udeľuje sa písomným vojenským rozkazom.


Pamätnú medailu udelí minister obrany Slovenskej republiky podľa § 137 ods. 8 zá-kona pri príležitosti osláv 65. výročia Slovenského národného povstania a Karpatsko-duklianskej operácie a osláv 65. výročia skončenia druhej svetovej vojny a oslobodenia.


Pri udelení pamätnej medaily sa zároveň odovzdáva doklad o jej udelení.


Zdroj: Vestník MO SR č. 53/2009
Pamětní medaile za účast v boji proti fašismu a za osvobození vlasti - Grafický návrh medaily

Grafický návrh medaily
Pamětní medaile za účast v boji proti fašismu a za osvobození vlasti - Vzor dekrétu

Vzor dekrétu
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-ucast-v-boji-proti-fasismu-a-za-osvobozeni-vlasti-t86714#321156Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile za účast v boji proti fašismu a za osvobození vlasti
Commemorative Medal for participation in the fight against fascism and for the liberation of homeland
Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-ucast-v-boji-proti-fasismu-a-za-osvobozeni-vlasti-t86714#471694Verze : 0
MOD

Pamětní medaile za účast v boji proti fašismu a za osvobození vlasti
foto : http://www.kovovyrobarambousek.cz/#!
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-ucast-v-boji-proti-fasismu-a-za-osvobozeni-vlasti-t86714#493376Verze : 0