Main Menu
User Menu

Itzcóatl

Izcoatl alebo Ītzcóātl
(nahuatl:obsidianový had)


* cca 1381
+ 1440


Vláda (1427-1440)


Počas svojej vlády uskutočnil prvú veľkú etapu expanzie územia Mexicov. Predtým ako bol zvolený tlatoahni bol tlacochcálcatl (čo znamená v náhuatl veliteľ domu zbraní, čo znamenalo najvyššie vojenské postavenie v spoločnosti). Jeho vzostup začal 3.4.1427, za pomoci Tlacaélela, svojho cihuacóatl (vice-regenta), sa spolčil s mestami Tlacopan a Texcoco, proti vládcovi z Tecpaneca. México-Tenochtitlan v tomto čase nedisponovalo potrebnou vojenskou silou na porážku tohto mesta a preto uzavrelo alianciu s Texcocom, Netzahualcoyotl mal osobné dovody na spojenie sa s Mexicami v tejto vojne, proti kráĺovi Tepanecov. Niekoľko rokov predtým kráľ Maxtla pred jeho vlastnými očami zabil jeho otca Ixtlilxochitla. Netzahualcoyotl bol potom neustále ním prenasledovaný a uchýlil sa do Mexico-Tenochtitlanu, kde hľadal pomoc u svojho strýka Itzcoatla. Tu sa skrýval niekoľko rokov, až kým znovu nezískal Texcoco a bojoval proti Azcapotzalcu. Keď Itzcoatl napadne Azcapotzalco žiada podporu práve Netzahualcoyotla, pripomenúc mu minulosť, keď mu poskytol úkryt. S ním (kráľom Texcoca) a s Tlacopanom, uzavreli trojitú alianciu, pod velením Tenochtitlánu a Itzcoatl osobne viedol útok proti Tepanecu. 15 dní po začatí bitvy je Maxtla porazený trojalianciou a počiatkom roku 1428 sa končí vláda Tepaneca na údolím Anáhuac, Azcapotzalco je vypálené, zničené a premenené na trh s otrokmi.


Mexico-Tenochtitlan pod vládou a velením Itzcóatl dobilo územia (altépetl) Mixcoac, Atlacohuayan (Tacubaya), Huitzillopochco (Churubusco), Xochimilco, Teotihuacan a Otompan v roku 1430, Coyohuacan Coyoacán v roku 1431, Míxquic roku 1432, Cuitláhuac (Tláhuac) v 1433 a Cuauhnáhuac v 1439. Počas tejto etapy sa postavila cesta Tepeyacac spájajúca Tenochtitlan s severným pobrežím jazera a chrámami Cihuacoatl. A reozšírenie cesty z Templo Mayor (hlavného chrámu, ktorého vykopávky sa dnes nachádzajú v centre Mexico – Plaza Zocalo) do chrámu Huitzilopochtli a Tlaloca.


Súčasne s vojnou prebehla náboženská reforma, ktorá bola začatá kňazmi mexicov pod vedením Tlacaelela. Počas nej došlo k zničeniu rôznych kníh a kódov Mexicov, aby sa tak vytvorili nové s mýtickým kozmologickým konceptom Mexicov a s zachovaním výdobytkov vývoja tejto civilizácie. Medzi týmto je taktiež vyzdvihnutie a danie dôležitosti krvi a ľudskej obety pre fungovanie vesmíru.


Itzcóatl bol po svojej smrti nahradený Moctezumom Ilhuicamina alebo Moctezuma I, ktorý pokračoval v jeho práci a to v expanzii domínia Tenochtitlánu.


zdroj:
www.stuan.org
www.redescolar.ilce.edu.mx
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Itzcoatl-t84867#312872Verze : 0
MOD