Main Menu
User Menu

107. samostatný tankový prapor [1941-1944]

107th Detached Tank Battalion / 107-й отдельный танковый батальон

     
Název:
Name:
107. samostatný tankový prapor
Originální název:
Original Name:
107-й отдельный танковый батальон
Datum vzniku:
Raised/Formed:
06.12.1941
Předchůdce:
Predecessor:
107. samostatný tankový pluk
Datum zániku:
Disbanded:
28.03.1944
Nástupce:
Successor:
1239. samostatný samohybný delostřelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
06.12.1941-DD.12.1941 8. armáda
DD.12.1941-DD.01.1942 Leningradský front
DD.01.1942-25.03.1942 54. armáda
26.03.1942-DD.12.1942 8. armáda
DD.12.1942-DD.01.1943 Volchovský front
DD.01.1943-18.03.1943 54. armáda
16.03.1943-DD.10.1943 8. armáda
DD.10.1943-DD.11.1943 4. armáda
DD.11.1943-28.03.1944 54. armáda
Dislokace:
Deployed:
06.12.1941-DD.01.1942 Dubrovka, ? /
DD.01.1942-DD.03.1942 Pogoste, ? /
DD.03.1942-DD.MM.1942 Olomna, ? /
DD.MM.1942-DD.MM.1942 Gajtolovo, ? /
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR Voronovo, ? /
DD.MM.1943-DD.MM.1943 Gajtolovo, ? /
16.01.1944-DD.01.1944 Čudovo, ? /
DD.01.1944-DD.MM.1944 Oredež, ? /
DD.MM.1944-DD.MM.1944 Šimsk, ? /
DD.MM.1944-28.03.1944 Pskov, ? /

Velitel:
Commander:
06.12.1941-DD.05.1942 Orlov, Vasilij Fedorovič (Major / Mайор)
DD.05.1942-DD.MM.RRRR Šalimov, B.A. (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://ru.wikipedia.org/wiki/
URL : https://www.valka.cz/107-samostatny-tankovy-prapor-1941-1944-t84786#526184Verze : 0
MOD
107-й отдельный танковый батальон
107. samostatný tankový prápor

V roku 1942 (apríl/duben - júl/červenec) súčasť Volchovského frontu.


V marci 1942, ako dôsledok ťažkých bojov nezostala práporu žiadna tanková technika a nadriadené veliteľstvo nemalo k dispozícii žiadne zálohy na doplnenie. Riešením situácie sa stali ukoristené a opravené nemecké tanky. Už 08.04.1942 vyráža prápor do boja vybavený 10 koristnými nemeckými tankami (s určitosťou potvrdené tanky Pz III), 1 x KV a 3 x T-34. Vybavenie práporu 05.07.1942 tvorili 1x KV, 2 x T-34, 1 x BT-7, 2 x Pz III, 1 x Pz IV a 1 x Pz I.


Veliteľ major B.A. Šalimov.


Zdroj: Maxim Kolomijec, Iľja Moščanskij: Kamuflaž tankov krasnoj armii; Eksprint 2004; ISBN 5-94038-039-5
https://ru.wikipedia.org/wiki
www.vetrabotnik.narod.ru
www.rkka.ru

107. samostatný tankový prapor [1941-1944] - Osádka tanku Pz III pod velením I. Bariševa.

Osádka tanku Pz III pod velením I. Bariševa.
107. samostatný tankový prapor [1941-1944] - Osádky tankov Pz IVD a Pz III 06.07.1942. Po vykonaní politickej informácie komisárom I. Sobčenkom vydáva veliteľ práporu major Šalimov pokyny veliteľom tankov.

Osádky tankov Pz IVD a Pz III 06.07.1942. Po vykonaní politickej informácie komisárom I. Sobčenkom vydáva veliteľ práporu major Šalimov pokyny veliteľom tankov.
URL : https://www.valka.cz/107-samostatny-tankovy-prapor-1941-1944-t84786#312452Verze : 0
MOD