Main Menu
User Menu

CZE - RF-1302 (ruční EPM radiostanice)

RF-1302 - prenosná rádiostanica pre spojenie v pásme KV a VKV, na taktickom stupni velenia. Pri použití na pevných frekvenciách je rádiostanica plne kompatibilná s rádiostanicami RF-1302E, RF-13250, RF-13 a rádiostanicami systému R-150 v KV pásme s frkvenčnou moduláciou. Tiež je kompatibilná s leteckými rádiostanicami v prvom leteckom pásme.
Pri použití skokovej zmeny frekvencie v pásme 30 MHz-87,975 MHz je prevádzka plne zlúčiteľná s rádiostanicami RF-13250 a rádiostanicami systému R-150M. V tomto režime je kompatibilná aj s rádiostanicami RF-1302E s výnimkou dátového spojenia.


Frekvenčný rozsah: 25,0000 MHz až 145,9875 MHz
- KV 25,000 MHz až 29,975 MHz
- VKV I 30,000 MHz až 108,000 MHz
- VKV II 117,975 MHz až 140,000 MHz
- VKV III 140,025 MHz až 145,9875 MHz
Modulácia: FM


Zdroj: www.dicom.cz
URL : https://www.valka.cz/CZE-RF-1302-rucni-EPM-radiostanice-t84611#311276Verze : 0
MOD