Main Menu
User Menu

1. provizorní letecká peruť [1913-1913]

1st Provisional Aero Squadron

     
Název:
Name:
1. provizorní letecká peruť
Originální název:
Original Name:
1st Provisional Aero Squadron
Datum vzniku:
Raised/Formed:
05.03.1913
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.12.1913
Nástupce:
Successor:
1. letecká peruť
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
05.03.1913-08.12.1913 Vzduchoplavecké oddělení
Dislokace:
Deployed:
05.03.1913-26.11.1913 Texas City, ?
27.11.1913-08.12.1913 Coronado, Signal Corps Aviation School
Velitel:
Commander:
05.03.1913-01.04.1913 Chandler, Charles (Captain)
01.04.1913-08.12.1913 Cowan, Arthur (Captain)
Výzbroj:
Armament:
05.03.1913-08.12.1913 Curtiss JN-2
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
http://www.cbi-history.com/part_ic.html
URL : https://www.valka.cz/1-provizorni-letecka-perut-1913-1913-t84262#470714Verze : 0
MOD
1. dočasná letecká eskadra vznikla z dôvodu leteckej podpory pozemných síl sústreďovaných v Texase ako odpoveď na situáciu v susednom Mexiku v súvislosti s revolučnými silami generála Victoriana Huerta. Do jednotky boli po prvýkrát v krátkej histórii letectva v USA včlenené viaceré lietadlá pod spoločné velenie (celkom 8 ks lietadiel Curtiss JN-2). Eskadróna formálne spadala pod Vzduchoplavecký oddiel Spojovacieho zboru US Army (veliteľ kapitán Charles DeForest Chandler) a v poli jednotke velil poručík (1st Lt.) Thomas D. Milling. Jednotka bola vytvorená 05.03.1913 po sústredení pilotov a lietadiel v Texas City, odkiaľ operovala až do 27.11.1913 (pod velením veliteľstva sústreďovaných síl), keď sa presunula do Leteckej školy spojovacieho zboru na North Island v San Diegu (škola - Signal Corps Aviation School - vznikla v roku 1912, v roku 1917 sa premenovala na Rockwell Field). Tu došlo dňa 08.12.1913 k zmene dočasnej eskadróny na prvú riadnu leteckú eskadrónu US Army - 1. leteckú eskadrónu.Zdroj: www.absoluteastronomy.com
URL : https://www.valka.cz/1-provizorni-letecka-perut-1913-1913-t84262#309550Verze : 0
MOD