Main Menu
User Menu

Vojenský řád Sv. Jakuba z meče

Military Order of Saint James of the Sword

Ordem Militar de Sant Iago de Espada

     
Název:
Name:
Vojenský řád Sv. Jakuba z meče
Název v originále:
Original Name:
Ordem Militar de Sant Iago de Espada
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1170
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
řetěz
velkokříž
velkodůstojník
komandér
důstojník
rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Sv-Jakuba-z-mece-t83898#623182Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský řád Sv. Jakuba z meče - řetěz
Název v originále:
Original Name:
Ordem Militar de Sant Iago de Espada
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1170
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Sv-Jakuba-z-mece-t83898#623183Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský řád Sv. Jakuba z meče - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Ordem Militar de Sant Iago de Espada
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1170
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Sv-Jakuba-z-mece-t83898#623184Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský řád Sv. Jakuba z meče - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordem Militar de Sant Iago de Espada
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1170
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Sv-Jakuba-z-mece-t83898#623185Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský řád Sv. Jakuba z meče - komandér
Název v originále:
Original Name:
Ordem Militar de Sant Iago de Espada
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1170
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Sv-Jakuba-z-mece-t83898#623186Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský řád Sv. Jakuba z meče - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordem Militar de Sant Iago de Espada
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1170
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Sv-Jakuba-z-mece-t83898#623187Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský řád Sv. Jakuba z meče - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ordem Militar de Sant Iago de Espada
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1170
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Sv-Jakuba-z-mece-t83898#623188Verze : 0
MOD
Řád Svatého Jakuba z meče přišel do Portugalska ze severní části poloostrova a počátky tohoto řádu je třeba hledat v kraji zvaném Galicie.
Apoštol Jakub Starší nebo přesněji Větší, bratr apoštola Jana, byl podle skutku apoštolských prvním apoštolem, který zemřel mučednickou smrti. Herodes Agripa I., chtěje se zalíbit Židům, dal Jakuba stít roku 42 po Kristu. Meč, kterým byl apoštol stať, se stal atributem tohoto světce. Podle tradice bylo tělo Svatého Jakuba pohřbeno nejdříve v Jeruzalemě, odtud se dostalo do Saragossy, po vpádu Arabů na Iberský poloostrov bylo uschováno a znovu nalezeno roku 840 v Galicii v jeskyni. Na místě byl vystavěn chrám k poctě Sv. Jakuba a brzy kolem vznikla osada, jejíž jméno je odvozeno od světcova jména SANTIAGO DE COMPOSTELA, kde přívlastek znamená pole, nebo místo pohřebního kamene, či náhrobku. Dnes toto místo, které je živým městem biskupa je jedním z nejslavnějších poutních míst na světě, protože Sv. Jakub se stal patronem Španělska a Portugalska a přeneseně mnoha míst v Latinské merice.
Rytířský řád Sv. Jakuba z meče byl založen roku 1170 leonským králem Ferdinandem II. A je úzce spjat s uvedeným poutním místem, protože jeho úkolem bylo chránit na cestách poutníky spěchajícími ke hrobu apoštolovu.
Podobně jako u řádu Sv. Benedikta z Avis, i zde došlo k separaci na větev španělskou a portugalskou, což potvrdil svou bulou roku 1288 papež Mikuláš IV., r. 1320 papež Jan XXII. poskytl portugalské větvi autonomii, ovšem absolutní nezávislost byla uznaná Svatou stolici až v roce 1440 a potvrzena bulou Mikuláše V. roku 1452. Jak je vidět, i cesta určitého řádu k nezávislosti není vždy rychlá a snadná. Je otázkou do jaké míry zde šlo i o problém politický, protože po osamostatnění portugalské části řádu se jeho řízení ujal časem sám portugalský král. Řádový převor, který vykonával v Pamele i biskupskou jurisdikci, se potom domohl významného postavení mezi hodnostáři královského dvora.
Znakem řádu byl červený někdy fialový mečový kříž.
Vojenský řád Sv. Jakuba z meče - Nejstarší vyobrazení rytířů řádu

Nejstarší vyobrazení rytířů řádu
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Sv-Jakuba-z-mece-t83898#307681Verze : 1
Vojenský řád Jakuba z meče má název „Vojenský“ jako pouhou připomínku historického vzniku tohoto řádu a potom zde u tohoto řádu se stává jeho přídomek „MILITAR“ přímo anachronismem. Řád je totiž určen jen jako odměna za zásluhy na poli literárním, vědeckém a uměleckém a tento charakter mu byl již přiřazen při řádových reformách v XIX století. Proto také navrhování na vyznamenání spadá do resortu ministra národní výchovy a ministra pro zámoří. Aby nebylo pochyb o určení tohoto řádu, tak má jako jediný z uváděných historických řádů insignii doprovázenou nápisem CIENCIAS, LETRAS E ARTES (Věda, literatura a umění).
Ze západoevropských záslužných řádů je tomuto řádu nejvíce svým určením podoben francouzský řád Za vědu a umění. Insignie je zde opět inspirovaná historickým křížem řádu Svatého Jakuba, což byl červený kříž se třemi rameny liliovitě zakončenými a dolním ramenem vybíhajícím v čepel meče. Současná insignie je tvořená karmínově smaltovaným křížem uvedeného tvaru, který je podložen palmovými ratolestmi zeleně smaltovanými s bílou páskou, na niž je zlatými písmeny deviza řádu. Kříž je zavěšen na věnci vavřínových ratolestí zelených. Barva stuhy je fialová.

Literatura: Ordens Honorifica Portuguesas,Imprensa Nacionál de Lisboa,1968

URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Sv-Jakuba-z-mece-t83898#307699Verze : 1
Název
Name
Vojenský řád Sv. Jakuba z meče - řetěz
Military Order of Saint James of the Sword - Collar
Ordem Militar de Sant Iago de Espada
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
05.07.1809 -, João VI
01.06.1977 Pérez, Carlos Andrés
DD.MM.1978 -, Alžběta II.
DD.MM.1978 -, Jan Karel I.
DD.MM.RRRR -, Jiří VI.
DD.MM.RRRR -, Josef I
DD.MM.RRRR -, João V
DD.MM.RRRR -, Petr I.
DD.MM.RRRR Alexandr I., -
DD.MM.RRRR Médici, Emílio Garrastazu
DD.MM.RRRR Olaf V., -
DD.MM.RRRR Villalba Riquelme, José
Celkem : 12
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Sv-Jakuba-z-mece-t83898#626245Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský řád Sv. Jakuba z meče - velkokříž
Military Order of Saint James of the Sword - Grandcross
Ordem Militar de Sant Iago de Espada
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
19.10.1889 -, Carlos I
30.11.1918 Joffre, Joseph Jacques Césaire
DD.MM.1933 Beneš, Edvard
01.06.1977 Geisel, Ernesto
22.09.1981 Figueiredo, João
04.09.2008 Gašparovič, Ivan
DD.MM.RRRR -, Felipe II
DD.MM.RRRR -, Felipe III
DD.MM.RRRR -, Felipe IV
DD.MM.RRRR Ceaușescu, Nicolae
DD.MM.RRRR García de Polavieja, Camilo
DD.MM.RRRR Masaryk, Tomáš Garrigue
DD.MM.RRRR Sukarno, Ahmed
Celkem : 13
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Sv-Jakuba-z-mece-t83898#626246Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský řád Sv. Jakuba z meče - velkodůstojník
Military Order of Saint James of the Sword - grandofficer
Ordem Militar de Sant Iago de Espada
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR -, Luís Filipe
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Sv-Jakuba-z-mece-t83898#634085Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský řád Sv. Jakuba z meče - komandér
Military Order of Saint James of the Sword - Commander
Ordem Militar de Sant Iago de Espada
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR - Gallego Ramos, Eduardo
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Sv-Jakuba-z-mece-t83898#634086Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský řád Sv. Jakuba z meče - důstojník
Military Order of Saint James of the Sword - officer
Ordem Militar de Sant Iago de Espada
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Sv-Jakuba-z-mece-t83898#634087Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenský řád Sv. Jakuba z meče - rytíř
Military Order of Saint James of the Sword - Knight
Ordem Militar de Sant Iago de Espada
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-Sv-Jakuba-z-mece-t83898#634088Verze : 0
MOD