Main Menu
User Menu

Kido, Kóiči

Koichi Kido / 木戸幸一

Markýz Kóiči Kidó


* 18.07.1889
+ 06.04.1977
Markýz Kōiči Kido se narodil 18. července 1889. Působil jako lord strážce pečetě v letech 1940 - 1945, a byl nejbližší poradce císaře Hirohita po celou druhou světovou válku.

Kido byl vnuk Kido Takayoshiho, jedenoho z vůdců Meidži Restoration. Absolvoval Kjótskou universitu a poté zastával různá méně významná úřednická místa. V roce 1937 se stal ministrem školství ve vládě premiera Konoeho. Během let 1937-1939 přijal Kóiči spiklenecké názory a bezvýhradně podporoval úsilí militaristů o ovládnutí Číny a dalších východoasijských území. Byl zastáncem východoasijské sféry blahobytu pod Japonským vedením.


Doporučil císaři F. Konoeho do druhého funkčního období a později měl lví podíl na jmenování Hideki Tódžóa do funkce ministerského předsedy v roce 1941.


Koíči byl ovšem jako poradce císaře velice opatrný, nejdříve usiloval o výbojnou válku a doporučoval císaři zaútočit na Nizozemskou Východní Indii a to zejména kvůli tamním bohatým zdrojům surovin a nafty. Později ovšem, tváří v tvář hrozící Japonské porážce obrátil o 180 stupňů a doporučoval zahájit se spojenci mírové rozhovory a ukončit válečný konflikt.

Kóiči dokonce po válce tvrdil spojeneckému soudnímu tribunálu, že císař nikdy nebyl informován o plánech útoku na Pearl Harbor a dozvěděl se o tom až když k útoku došlo.
Zkrátka Kóiči byl oportunista. Bylo mu připisováno, že osobně přesvědčil vládu, aby akceptovala Postupimskou deklaraci a bezvýhradnou kapitulaci. Císaře nabádal, aby osobně předstoupil s rozhlasovým projevem před obyvatelstvo, s cílem zajistit, aby národ ukončil boj. Kido nebyl jen osobní poradce císaře, ale po válce ochotně spolupracoval se spojeneckými okupačními silami a přímo s generálem MacArthurem. Toho také přesvědčil, že osoba císaře je pro Japonce nodoknutelná, a že v zájmu zachování klidu v regionu, bude dobré císaře nesoudit a v podstatě jej nechat na pokoji. Na druhé straně ale Kido doporučil císaři Hirohitovi, aby přijal odpovědnost za porážku Japonska a v souvislosti se spojeneckou okupací sám abdikoval. Kido sám prohlašoval, že jeho motivy k této činnosti zásadně směřovali k tomu, aby ochránil čest císaře.


Po válce byl Markýz Kōichi Kido postaven před Mezinárodní vojenský tribunál pro Dálný východ a odsouzen k doživotnímu vězení, ve věznici Sugamo v Tokiu, i přes to, že se nepodařilo najít žádný přímý důkaz, že by se podílel na válečných zločinech. Jeho deník, který si Kido vedl již od roku 1930 se stal cenným zdrojem vedoucím k pochopení
fungování Japonské vnitřní politiky. Některé jeho části, byly i zveřejněny. Kido byl vždy
zásadně proti trestání japonských představitelů za válečné zločiny, což zdůvodňoval především jejich loajalitou vůči císaři a povinností plnit všechny jeho příkazy.


Markýz Kōichi Kido byl ze zdravotních důvodů propuštěn z vězení v roce 1953 a zbytek
života prožil v Oiso. Měl také byt v Tokiu ve čtvrti Aojamo. Zemřel ve věku 88 let v roce 1977. Jeho hrob je na hřbitově Tama v Tokiu.


zdroj:
KEEGAN, John: Kdo byl kdo ve druhé světové válce, nakladatelství Barrister and Principal, 2002 ISBN: 80-86598-06-3
http://en.wikipedia.org/wiki/Koichi_Kido
URL : https://www.valka.cz/Kido-Koici-t83203#305264Verze : 0