Main Menu
User Menu

Sasko-Ernestínský domácí řád

Saxe-Ernestine House Order

Sachsen-Ernestinischer-Hausorden

     
Název:
Name:
Sasko-Ernestínský domácí řád
Název v originále:
Original Name:
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.12.1833
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
řetěz
velkokříž
komandér 1. třídy
komandér 2. třídy
rytíř 1. třídy
rytíř 2. třídy
stříbrný záslužný kříž
zlatá medaile
stříbrná medaile
Poznámka:
Note:
Řád byl společný pro knížectví Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg und Gotha und Sachsen-Meiningen.
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630719Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Sasko-Ernestínský domácí řád - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Großkreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.12.1833
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630720Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Sasko-Ernestínský domácí řád - komandér 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Komtur I. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.12.1833
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630723Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Sasko-Ernestínský domácí řád - komandér 2. třídy
Název v originále:
Original Name:
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Komtur II. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.12.1833
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630724Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Sasko-Ernestínský domácí řád - rytíř 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Ritter I. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.12.1833
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630733Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Sasko-Ernestínský domácí řád - rytíř 2. třídy
Název v originále:
Original Name:
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Ritter II. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.12.1833
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630734Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Sasko-Ernestínský domácí řád - stříbrný kříž
Název v originále:
Original Name:
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Silberne Kreutz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.12.1833
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630777Verze : 0
MOD
Vévodský saský Ernestínský řád:
Vévoda Bedřich I.Sasko-gothajský a Altenburský založil roku 1690 na počest svého otce Arnošta Zbožného řád Německé přímosti s řádovým heslem: FIDELITOR ET CONSTANTER. Řád byl však zapomenut a obnoven až dne 23.prosince 1833 a to třemi saskými vévody (Sasko-Altenburg, Sasko-Coburg-Gotha, a Sasko-Meiningen). Dle statutu tohoto řádu je možno řád udílet jen s vědomím ostatních vévodů a to buď najednou, nebo po schválení ostatních.
Kříž je bílé smaltován(viz obrázek), osmihrotý. Na koncích zakončený kuličkami. Kříž má ve svém středu medailon s poprsím Arnošta. (Ernest 1464-1486) V modrém mezikruží je řádové heslo FIDELITER ET CONSTANTER(Věrně a stále). Mezikruží je lemováno zeleně smaltovaným věncem, který je 6x křížem převázaným zlatými páskami. Mezi ramena kříže jsou vloženy zlatí kráčející lvi a kříž je převýšen zlatou korunou. V reversu je na medailonu routový věnec. Mezikruží nenese žádné řádové heslo, jen datum založení řádu, 25.Dezember 1833. Stuha je červenofialová s dvěmi zelenými pruhy po jednom na každém okraji. Za vojenské zásluhy a statečnost se řád doplňoval meči.
Řád se po úpravě z roku 1864 dělil do 5.tříd:
Velkokříž
Komtur I (doplněn hvězdou)
Komtur II.třídy
Rytíř řádu.
Po roce 1864 se rytíř člení na :
Rytíře I.třídy ve zlatě
Rytíře II.třídy ve stříbře.(od roku 1864)
V případě,že je řád udělen Za statečnost v boji, je dubový věnec nahrazen vavřínem. Nositel velkokříže byl automaticky povýšen do dědičného šlechtického stavu.
Řád po roce 1918 nezanikl a jako rodinný řád se může udělovat dodnes.
Literatura:
Jorg Nimmergut: Deutsche Oeden

Sasko-Ernestínský domácí řád - Komtur bez mečů a rytíř I a II.třídy s meči.

Komtur bez mečů a rytíř I a II.třídy s meči.
Sasko-Ernestínský domácí řád - Soukromá sbírka Alt.

Soukromá sbírka Alt.
Sasko-Ernestínský domácí řád - Luxusní hvězda velkokříže s meči a brilianty

Luxusní hvězda velkokříže s meči a brilianty
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#304571Verze : 1
Název
Name
Sasko-Ernestínský domácí řád - komandér 1. třídy
Saxe-Ernestine House Order - Commander 1st Class
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Komtur I. Klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630779Verze : 0
MOD
Název
Name
Sasko-Ernestínský domácí řád - komandér 2. třídy
Saxe-Ernestine House Order - Commander 2nd Class
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Komtur II. Klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630780Verze : 0
MOD
Název
Name
Sasko-Ernestínský domácí řád - rytíř 1. třídy
Saxe-Ernestine House Order - Knight 1st Class
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Ritter I. Klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630781Verze : 0
MOD
Název
Name
Sasko-Ernestínský domácí řád - rytíř 2. třídy
Saxe-Ernestine House Order - Knight 2nd Class
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Ritter II. Klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630782Verze : 0
MOD
Název
Name
Sasko-Ernestínský domácí řád - stříbrný kříž
Saxe-Ernestine House Order - Silver Cross
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Silberne Kreutz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630783Verze : 0
MOD