Main Menu
User Menu

Sasko-Ernestínský domácí řád

Saxe-Ernestine House Order

Sachsen-Ernestinischer-Hausorden

     
Název:
Name:
Sasko-Ernestínský domácí řád
Název v originále:
Original Name:
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.12.1833
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
řetěz
velkokříž
komandér 1. třídy
komandér 2. třídy
rytíř 1. třídy
rytíř 2. třídy
stříbrný záslužný kříž
zlatá medaile
stříbrná medaile
Poznámka:
Note:
Řád byl společný pro knížectví Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg und Gotha und Sachsen-Meiningen.
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630719Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Sasko-Ernestínský domácí řád - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Großkreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.12.1833
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630720Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Sasko-Ernestínský domácí řád - komandér 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Komtur I. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.12.1833
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630723Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Sasko-Ernestínský domácí řád - komandér 2. třídy
Název v originále:
Original Name:
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Komtur II. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.12.1833
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630724Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Sasko-Ernestínský domácí řád - rytíř 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Ritter I. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.12.1833
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630733Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Sasko-Ernestínský domácí řád - rytíř 2. třídy
Název v originále:
Original Name:
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Ritter II. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.12.1833
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630734Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Sasko-Ernestínský domácí řád - stříbrný kříž
Název v originále:
Original Name:
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Silberne Kreutz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.12.1833
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630777Verze : 0
MOD
Vévodský saský Ernestínský řád:
Vévoda Bedřich I.Sasko-gothajský a Altenburský založil roku 1690 na počest svého otce Arnošta Zbožného řád Německé přímosti s řádovým heslem: FIDELITOR ET CONSTANTER. Řád byl však zapomenut a obnoven až dne 23.prosince 1833 a to třemi saskými vévody (Sasko-Altenburg, Sasko-Coburg-Gotha, a Sasko-Meiningen). Dle statutu tohoto řádu je možno řád udílet jen s vědomím ostatních vévodů a to buď najednou, nebo po schválení ostatních.
Kříž je bílé smaltován(viz obrázek), osmihrotý. Na koncích zakončený kuličkami. Kříž má ve svém středu medailon s poprsím Arnošta. (Ernest 1464-1486) V modrém mezikruží je řádové heslo FIDELITER ET CONSTANTER(Věrně a stále). Mezikruží je lemováno zeleně smaltovaným věncem, který je 6x křížem převázaným zlatými páskami. Mezi ramena kříže jsou vloženy zlatí kráčející lvi a kříž je převýšen zlatou korunou. V reversu je na medailonu routový věnec. Mezikruží nenese žádné řádové heslo, jen datum založení řádu, 25.Dezember 1833. Stuha je červenofialová s dvěmi zelenými pruhy po jednom na každém okraji. Za vojenské zásluhy a statečnost se řád doplňoval meči.
Řád se po úpravě z roku 1864 dělil do 5.tříd:
Velkokříž
Komtur I (doplněn hvězdou)
Komtur II.třídy
Rytíř řádu.
Po roce 1864 se rytíř člení na :
Rytíře I.třídy ve zlatě
Rytíře II.třídy ve stříbře.(od roku 1864)
V případě,že je řád udělen Za statečnost v boji, je dubový věnec nahrazen vavřínem. Nositel velkokříže byl automaticky povýšen do dědičného šlechtického stavu.
Řád po roce 1918 nezanikl a jako rodinný řád se může udělovat dodnes.
Literatura:
Jorg Nimmergut: Deutsche Oeden

Sasko-Ernestínský domácí řád - Komtur bez mečů a rytíř I a II.třídy s meči.

Komtur bez mečů a rytíř I a II.třídy s meči.
Sasko-Ernestínský domácí řád - Soukromá sbírka Alt.

Soukromá sbírka Alt.
Sasko-Ernestínský domácí řád - Luxusní hvězda velkokříže s meči a brilianty

Luxusní hvězda velkokříže s meči a brilianty
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#304571Verze : 1
Název
Name
Sasko-Ernestínský domácí řád - velkokříž
Saxe-Ernestine House Order - Grandcross
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Großkreuz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.12.1833 Leopold I., Belgický
DD.MM.1836 -, Mikuláš I. Pavlovič
22.07.1848 Volkonskij, Pjotr Michajlovič
DD.MM.1852 -, František Josef I.
DD.MM.1853 Leopold II., -
29.10.1861 Moltke, Helmuth Karl Bernhard von
DD.MM.1879 Ferdinand I., -
DD.MM.1880 Carol I., -
DD.MM.1883 Alexandr I., -
DD.MM.1893 Albert I., -
DD.MM.1908 Boris III. Bulharský, -
DD.MM.RRRR Ferdinand I., Rumunský
DD.MM.RRRR Gurko, Josef Vladimírovič
DD.MM.RRRR Nikola I., -
DD.MM.RRRR Obrenovič, Milan
DD.MM.RRRR von Mackensen, Anton Ludwig August
Celkem : 16
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630778Verze : 0
MOD
Název
Name
Sasko-Ernestínský domácí řád - komandér 1. třídy
Saxe-Ernestine House Order - Commander 1st Class
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Komtur I. Klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630779Verze : 0
MOD
Název
Name
Sasko-Ernestínský domácí řád - komandér 2. třídy
Saxe-Ernestine House Order - Commander 2nd Class
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Komtur II. Klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630780Verze : 0
MOD
Název
Name
Sasko-Ernestínský domácí řád - rytíř 1. třídy
Saxe-Ernestine House Order - Knight 1st Class
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Ritter I. Klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
04.04.1917 von Richthofen, Manfred Albrecht
DD.MM.RRRR Mohn, Alfred Gustav
DD.MM.RRRR von Abercron, Hugo
DD.MM.RRRR von Behr, Max
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630781Verze : 0
MOD
Název
Name
Sasko-Ernestínský domácí řád - rytíř 2. třídy
Saxe-Ernestine House Order - Knight 2nd Class
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Ritter II. Klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630782Verze : 0
MOD
Název
Name
Sasko-Ernestínský domácí řád - stříbrný kříž
Saxe-Ernestine House Order - Silver Cross
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Silberne Kreutz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Sasko-Ernestinsky-domaci-rad-t83034#630783Verze : 0
MOD