Main Menu
User Menu

GBR - WS 68 (prenosná KV rádiostanica)

WS 68 je je klonom WS18 od ktorej sa líši frekvenčným rozsahom. Rádiostanica bola uvedená do služby v roku 1943 a slúžila na spojenie peších jednotiek na vzdialenosť cca 10 míl. Skladala sa zo samostatného vysielača a prijímača.


Frekvenčný rozsah WS68P 1,75 až 2,9 MHz
WS68R a T 3 až 5,2 MHz Riasdenie frekvencie plynulé alebo kryštálom
Výkon 0,25 W
Prevádzky A1, A3
Antény tyč, drôtová


Zdroj: Wireless for the warrior
URL : https://www.valka.cz/GBR-WS-68-prenosna-KV-radiostanica-t81809#300035Verze : 0
MOD