Main Menu
User Menu

SOV - US-P (letecká radiostanice - přijímač)

УС-П Приемник

Přijímač US-P


Univerzální přijímač pro příjem telegrafie, tónové telegrafie a telefonie. Patří do skupiny tzv. "válečných konstrukcí")
Tvořil součást spojovacích prostředků i čs. letectva (na př. RAF-KV-5)PŘED zasazením přijímačů US-9. Byl také v soupravách přívodných radiostanic PAR-3.
Byl vyráběn i pod ozn. PR-4P


Kmitočtový rozsah:
1. - 175 - 350 kHz
2. - 375 - 875 kHz
3. - 900 - 2.150 kHz /0,9 - 2,15 MHz
4. - 2.150 - 5.000 kHz / 2,15 - 5 MHz
5. - 5.000 - 1.2000 kHz / 5 MHz - 12 MHz


Hmotnost: 5,6 kg.
Rozměry: výška 113 mm, šířka 331 mm, hloubka 204 mm.


Zdroj: www.cqham.ru
SOV - US-P (letecká radiostanice - přijímač) - (Foto z vlastní sbírky)

(Foto z vlastní sbírky)
URL : https://www.valka.cz/SOV-US-P-letecka-radiostanice-prijimac-t81653#299489Verze : 0
Výroba prijímača bola zahájená podľa www.qrz.ru v roku 1935, ale je to málo pravdepodobné, lebo použité elektrónky sa začali v ZSSR vyrábať a používať až po roku 1936 na základe americkej licencie. V roku 1937 boli sovietskí konštruktéri na školení v USA vo firme RCA. Skôr je predpoklad, že v roku 1935 bol zahájený vývoj, čomu by zodpovedalo aj obvodové riešenie a použitá frekvenčná skladba. Prijímač mal malú stabilitu v pásmach KV a malú zrkadlovú selektivitu.


Ako vysielač sa používal RSB (Dvina)
Rozsah: 2,5-12 MHz
Prevádzky: A1, A3
Výkon: do 80 W


Zdroj: vlastné poznatky a valastný článok v Amatérskom rádiu, www.cqham.ru (so súhalsom správcu)
SOV - US-P (letecká radiostanice - přijímač) - Vysielač RSB Dvina

Vysielač RSB Dvina
SOV - US-P (letecká radiostanice - přijímač) - RSB vyrábaný po vojne v Poľsku (súkromný archív)

RSB vyrábaný po vojne v Poľsku (súkromný archív)
SOV - US-P (letecká radiostanice - přijímač) - RSB vyrábaný po vojne v Poľsku (súkromný archív)

RSB vyrábaný po vojne v Poľsku (súkromný archív)
URL : https://www.valka.cz/SOV-US-P-letecka-radiostanice-prijimac-t81653#317630Verze : 0
MOD