Main Menu
User Menu

Válečný kříž Karla Eduarda

Carl Eduard War Cross

Carl-Eduard-Kriegskreuz

     
Název:
Name:
Válečný kříž Karla Eduarda
Název v originále:
Original Name:
Carl-Eduard-Kriegskreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.07.1916
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-Karla-Eduarda-t80456#631278Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Válečný kříž Karla Eduarda
Název v originále:
Original Name:
Carl-Eduard-Kriegskreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.07.1916
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-Karla-Eduarda-t80456#631279Verze : 0
MOD
Sachsen-Coburg-Gotha: Válečný kříž Karla Eduarda
(Sachsen-Coburg-Gotha: Carl Eduard Kriegskreuz)
Podobně jako další panovníci německých států, založil i poslední vévoda ze Sachsen-Coburg-Gotha Karel Eduard dne 19. července 1916 vyznamenání jež kritérii pro udělení a podobou vycházelo ze slavného pruského Železného kříže I. třídy. Tímto vyznamenáním byl tzv. Válečný kříž Karla Eduarda (Carl Eduard Kriegskreuz).
Tento kříž byl až na několik vyjímek udělován pouze mužům, kteří sloužili v pěším pluku č. 95 a již byli vyznamenáni Železným křížem I. třídy. V průběhu celé první světové války bylo uděleno pouze 97 kusů tohoto vyznamenání.

Tvar:

Stříbrný osmihrotý kříž se kruhovým středovým medailonem.
Avers:
Ramena kříže lemována jednoduchou zvýšenou lištou, jejich vnitřní plocha jemně zrněna. Přes ramena položen zeleně smaltovaný vavřínový věnec v dolní části převázaný drobnou stuhou. Středový medailon lemovaný dvojitou zvýšenou lištou nese ve svém středu vystupující korunovaný monogram vévody „CE“ provedený gotickým písmem. Vnitřní plocha medailonu taktéž jemně zrněna.

Revers:

Ramena kříže lemována jednoduchou zvýšenou lištou, jejich vnitřní plocha jemně zrněna. Ve středovém medailonu je umístěn erb Saska jež je lemován opisem FIDELITER ET CONSTANTER (Věrný a vytrvalý) jež je v dolní části rozdělen šesticípou hvězdičkou. Rubová strana je opatřena svisle umístěnou připínací jehlicí.
Způsob nošení:
Kříž byl nošen připnutý na levé straně uniformy.
Zdroje:
home.att.net
https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Eduard_(Sachsen-Coburg_und_Gotha)
gmic.co.uk

Válečný kříž Karla Eduarda - Lícová strana kříže

Lícová strana kříže
Válečný kříž Karla Eduarda - rubová strana kříže

rubová strana kříže
Válečný kříž Karla Eduarda - Fotografie vévody Karla Eduarda dekorovaného Válečným křížem pořízená roku 1933

Fotografie vévody Karla Eduarda dekorovaného Válečným křížem pořízená roku 1933
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-Karla-Eduarda-t80456#294828Verze : 1
Název
Name
Válečný kříž Karla Eduarda
Carl Eduard War Cross
Carl-Eduard-Kriegskreuz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
26.04.1917 von Mackensen, Anton Ludwig August
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-Karla-Eduarda-t80456#631280Verze : 0
MOD