Main Menu
User Menu

CZK - RAL-1,5t (rádiový automobil letectva)

RAL-1,5t
Jeho "předchůdcem" byl Rádiový automobil leteckého představitele RALP (Tatra 805), z vnějšku obtížně rozpoznatelý od pozdějích RAL-1,5t.
Od RAL-1,5t se lišil rozdílným vybavením pracoviště
a) Pracoviště pro KV.
Na čelní straně skříně (za kabinou řidiče) vlevo byla namontována rádiová stanice LR-10PZ , (sloužila jako záložní),
uprostřed P-52 "Pelikán" nebo P-54 "Pelikán" , 200 W vysílač (jako hlavní);
na pravé straně přijímač "Lambda-4".
b) Pracoviště VKV bylo na levé straně v zadní části skříně.

***
RAL-1,5t:
Tento Radiový automobil letectva vznikl jako unifikovaná verze v automobilu Tatra 805 ve „vysoké“ skříňové nástavbě a obsahuje 2 pracoviště:
a) Pracoviště KV a b) Pracoviště VKV

a) Pracoviště KV je umístěno na čelní straně skříně a tvoří jej: 2 soupravy (1 hlavní a 1 záložní) R-806 (RSB-5/ 3 VF bloky ) pracující v kmitočtovém pásmu 2,5 – 20 MHz a 2 přijímače US-9.
Pro obě soupravy je 1 společná/přepínatelná anténa - prutová 3,6 m pro spojení za jízdy a drátová.

b) Pracoviště VKV je umístěno na pravé straně v zadní části skříně a tvoří jej: 1 souprava R-800 (RSIU-3M)pro pásmo 100 - 150 MHz.

Napájení ze sítě 220 V / 50 Hz, příkon 2,5 kW nebo z elektrocentrály typ ZB 7 - 3kVA převážené v jednoosém přívěsu K 0,75 (nebo K 1). (Nouzově z akumulátorů přijímače)

Rozměry:
- Automobil: 5050 x 2000 x 2950 mm
- Přívěs K 1: 3260 x 1860 x 1840 mm
Hmotnosti:
- Automobil se zástavbou 4100 kg
- Vlek s EC a příslušenstvím 1020 nebo 1320 kg
- osádka cca 300 kg

K obsluze je stanovena 4 členná osádka: náčelník, řidič - zdrojař, radista, mechanik.

Zdroj: Předpis Let 50-71 r. 1967
Popis provedení RAL-1,5t odpovídá údajům z předpisu
CZK - RAL-1,5t (rádiový automobil letectva) - Radiovůz T 805 s osádkou od VÚ 2705 v r. 1959 na zálozním letišti Kralovice (Foto z vlastního archivu)

Radiovůz T 805 s osádkou od VÚ 2705 v r. 1959 na zálozním letišti Kralovice (Foto z vlastního archivu)
URL : https://www.valka.cz/CZK-RAL-1-5t-radiovy-automobil-letectva-t80345#294253Verze : 5
Kopie (Bohužel nízké kvality) obrázku z předpisu ilustruje sestavu zástavby radiostanic KV pracoviště
v automobilu T 805 / RAL-1,5t

Zdroj: Předpis Let 50-71 r. 1967
CZK - RAL-1,5t (rádiový automobil letectva) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-RAL-1-5t-radiovy-automobil-letectva-t80345#299091Verze : 1
Ještě náčrt půdorysu zástavby RL-1,5t v T 805, jak je ve Předpise LET-51-70 z r.1967
CZK - RAL-1,5t (rádiový automobil letectva) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-RAL-1-5t-radiovy-automobil-letectva-t80345#299117Verze : 0
"Předchůdcem" byl Rádiový automobil (dobově "radiovůz") v zástavbě skříňového automobilu Tatra 805 s názvem "Letecký radiovůz Tatra 805" (jeho oficiální označení zkratkou bylo LR T-805. Jeho následník byl (v od r. 1958/59 zkoušen jeho prototy) byl typ s názvem "Radiový automobil leteckého představitele" s označením RALP
z vnějšku obtížně rozpoznatelý od pozdějích RAL-1,5t.
Všechny tři byly v tzv "vysoké skříni.Zdroj: www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/CZK-RAL-1-5t-radiovy-automobil-letectva-t80345#461706Verze : 3
     
Název:
Name:
RAL-1,5
Originální název:
Original Name:
RAL-1,5
Kategorie:
Category:
mobilní radiové stanice
Výrobce:
Producer:
?/ /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
-
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Obsluha:
Crew:
4
Složení:
Composition:
1. Skříňový automobil Tatra 805
/ Box-body truck Tatra 805 with shelter
2. Jednonápravový přívěs K 0,75 nebo K 1 s elektrocentrálou ZB 7-3 kVA
/ One- axel K 0,75 or K 1 Power agregatte ZB-7-3 kVA
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Složení radiové stanice:
1. 2x rádiostanice R-806 (RSB-5)
1. a) Ovládací skříňka
1. b) Skříňka provozu
1. c) 2x Telegrafní klíč
2. 2x Přijímač US-9
3. Radiostanice R-800 (RSIU-3M)
3. a) Dálkové ovládání
4. Antény:
4. a) Výsuvný stožár
4. b) Disko-kuželová anténa
4. c) Prutová anténa 3,6m
4. d) Drátová anténa
5. Síťový zdroj pro R-806
6. Akumulátory
7. 2x Měnič RUK-300
8. 3x Sluchátka, mikrofon
9. Kamna
10. Příslušenství a nádhradní součásti
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
Předpis Let 50-71 r. 1967
URL : https://www.valka.cz/CZK-RAL-1-5t-radiovy-automobil-letectva-t80345#618196Verze : 2