Main Menu
User Menu

operácia koaličných síl - Enduring Freedom II v Kuvajte a Iraku

Jednotka RCHBO OS SR v zostave 1.česko-slovenského práporu RCHBO

ENDURING FREEDOM

Jednotka radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ozbrojených síl Slovenskej republiky v zostave 1.česko-slovenského práporu radiačnej chemickej a biologickej ochrany (1.čsprrchbo) v rámci uskupenia koaličných síl CJTF/CM na území Kuvajtu a Iraku

Enduring Freedom II. (Trvalá sloboda), číslo II. bolo zavedené na odlíšenie od operácie Enduiring Freedom v Afganistane.

pôsobenie: Kuvajt a Irak 26.2.2003 – 13.6. 2003

Operácia Enduring Freedom (Trvalá sloboda) bola vyhlásená ako bezprostredná reakcia na teroristický útok na Spojené štáty americké (USA), ku ktorému došlo 11.septembra 2001. Mandát operácie umožňoval protiteroristickým silám pôsobiť na území viac ako dvadsiatich krajín.

Už začiatkom októbra 2001 bolo rozhodnuté o tom, že súčasťou vyčlenených síl pre operáciu Enduring Freedom bude aj novo vytvorené uskupenie CJTF/CM (Combined Joint Task Force – Conseqement Managment). Dňa 3.11.2001 vzniklo v kempe Pendleton v Kalifornii jeho veliteľstvo. V samom závere roku 2001 bolo potom premiestnené na základňu Doha v Kuvajte. Od polovice januára 2002 začala na tejto základni pôsobiť nemecká chemická jednotka.

Armáda českej republiky na základe mandátu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR vyčlenila vojenský kontingent, ktorý bol 9.3.2002 operačne podriadený veliteľovi účelového uskupenia vojsk CJTF/CM, určeného k odstraňovaniu následkov po použití zbraní hromadného ničenia alebo inej udalosti.

Dňa 26.1.2003 Spojené štáty americké požiadali Slovenskú republiku, aby zvážila svoju účasť v mnohonárodnej koalícii, ktorá sa pripravovala vojensky zakročiť proti režimu irackého diktátora Saddáma Husajna.


Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) na svojom zasadnutí 6.2.2003 schválila vyslanie 75-člennej roty radiačnej, chemickej a biologickej ochrany do Perzského zálivu a zapojenie sa Slovenska do síl medzinárodnej koalície pripravených vymôcť plnenie rezolúcie BR OSN. Jednotka pôsobila od začiatku marca 2003 do 13. júna 2003 v Camp Doha v zostave 1.česko-slovenského práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (1.čsprrchbo).

Dňa 6.2.2003 Národná rada Slovenskej republiky vydala uznesenie číslo 166 so súhlasom:
- s vyslaním jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany OSSR v rámci spoločných akcií medzinárodnej koalície týkajúcich sa Irackej republiky v počte do 75 príslušníkov do 31.12.2003,
- s pôsobením jednotky v krízovej oblasti v rámci spoločných akcií medzinárodnej koalície týkajúcich sa Irackej republiky,
- s pôsobením jednotky v záchranných a humanitárnych operáciách v prípade použitia alebo dôvodného podozrenia z použitia zbraní hromadného ničenia,
- s pôsobením jednotky v prípade vojenských akcií na vynútenie príslušných rezolúcií Bezpečnosstnej rady Organizácie Spojených národov na území Irackej republiky v súlade s mandátom Organizácie Spojených národov.

Dňom 24.2.2003 vydal Minister obrany SR Ivan ŠIMKO Rozkaz MO číslo 15 z 20.2.2003 o zriadení jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany ozbrojených síl Slovenskej republiky v podriadenosti veliteľa operácií – náčelníka centra riadenia operácií Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Jednotka bola označená krycím názvom VÚ 1084 Nitra.

Jednotka radiačnej, chemickej a biologickej ochrany bola prevažne vytvorená z príslušníkov roty Radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Práporu okamžitej reakcie (VÚ 2370 Martin). Veliteľom jednotky sa stal pplk. Ing. Ladislav SVATÍK (VePS OSSR), veliteľom roty kpt. Ing. Oliver TODERIŠKA (prOR) a v histórii Ozbrojených síl SR prvým veliacim poddôstojníkom v zahraničnej misii (operácii) rtn. Ľubomír ŽILA (prOR).

Bola to v histórii Ozbrojených síl Slovenskej republiky prvá jednotka Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pripravovaná na plnenie množstva úloh v rámci spoločných akcií medzinárodnej koalície týkajúcich sa útoku na Irackú republiku a pôsobením jednotky v krízovej oblasti. Jednotka sa pridala k protiteroristickým silám pod velením U.S.Army v mnohonárodnom účelovom uskupení CJTF/CM. Jednotka pôsobila v priestore operácie pred začatím útoku a počas trvania útoku na Irak. Jednotka bola dislokovaná v štáte Kuvajt a bola vycvičená a pripravená na odstraňovanie následkov zbraní hromadného ničenia.
Jednotka sa odborne a materiálne pripravovala na nasedenie v priestoroch Práporu okamžitej reakcie v posádke Martin. Odborný výcvik ukončila v priestoroch cvičiska RCHBO v Zemianskych Kostoľanoch. V priestoroch vojenského výcvikového priestoru Lešť sa následne vykonala certifikácia jednotky pred nasadením.

Dňa 24.2.2003 Prezident Slovenskej republiky Rudolf SCHUSTER zapožičal vojenskému útvaru 1084 Nitra – jednotka radiačnej, chemickej a biologickej ochrany bojovú zástavu ako symbol vojenskej cti a statočnosti pri príležitosti jeho vyslania mimo územia Slovenskej republiky.

Dňa 24.2.2003 sa v priestoroch vojenského výcvikového priestoru Lešť (UB-300 a Vododrom) konala slávnostná rozlúčka jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany pred odchodom do oblasti Perzského zálivu, do jednej z najnáročnejčších zahraničných operácií Slovenskej republiky.
Počas slávnostnej rozlúčky jednotky bola posvätena bojová zástava jednotky. Dominantným znakom na bojovej zástave a teda aj znak jednotky, bol znak Práporu okamžitej reakcie, teda cválajúci biely kôň. Rukávové znaky jednotky boli vzhľadom k púštnemu odevu upravené, podklad znaku bol púštnej farby, na rozdiel od znaku Práporu okamžitej reakcie – zelený podklad.
Zároveň dňa 24.2.2003 začal presun techniky a osôb po železnici z priestorov posádky Martit, VVP Lešť do priestorov posádky Bratislava – Vajnory.

Dňa 26.2.2003 odletela prvá skupina príslušníkov jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany z Letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Odlet príslušníkov a techniky jednotky sa uskutočňoval Ruskou spoločnosťou Volga - Dneper, nákladným lietadlom AN 124-100 Ruslan.

Všetci vojaci boli po príchode do priestoru nasadenia zaočkovaní 1.sériou očkovacej látky proti ANTRAXU. Postupne boli zaočkovaní 2.sériou a 3.sériou očkovacej látky. (4.séria očkovania sa už neuskutočnila, nakoľko zanikol 1.česko-slovenský prápor).

Dňa 4.3.2003 sa uskutočnil slávnostný nástup k zahájeniu činnosti 1.česko-slovenského práporu v novej organizačnej štruktúre.

brigádny generál Ing. Dušan LUPULIEV (AČR) – veliteľ 1.čsprrchbo,
podplukovník Ing. Ladislav SVATÍK (OSSR) – zástupca 1.čsprrchbo – veliteľ
slovenského kontingentu,
podplukovník Ing Jiří GAJDOŠ (AČR) – zástupca 1.čsprrchbo,
podplukovník Ing. Radomír MIKEŠ (AČR) – zástupca 1.čsprrchbo,
podplukovník Ing. Miroslav KNOPP (AČR) – náčelník štábu 1.čsprrchbo,
kapitán Ing. Milan PAVLÍK (AČR) – náčelník logistiky 1.čsprrchbo,

Jednotka mala 469 osôb z toho 400 príslušníkov Armády ČR a 69 príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Velenie 1.česko-slovenského práporu:
- veliteľ,
- zástupca veliteľa,
- zástupca veliteľa,
- zástupca veliteľa – veliteľ slovenského kontingentu,
- náčelník štábu,
ø zástupca náčelníka štábu,
- náčelník logistiky,
- skupina veliteľa,
- personálna skupina,
- styčný dôstojník – Bahrajn,
Štáb práporu:
- skupina S-2 (skupina spravodajskej činnosti),
- skupina S-3 (operačná skupina),
- skupina S-6 ,
- Skupina vojenskej polície VP,
- špeciálna skupina štábu,
- skupina CIMIC,
- skupina EOD,
Rota chemickej ochrany (rcho):
- veliteľstvo a štáb,
- čata radiačného a chemického prieskumu:
ø 1.družstvo rchps,
ø 2.družstvo rchps,
ø 3.družstvo rchps,
ø 4.družstvo rchps,
ø 5.družstvo rchps,
- 1.chemický odriad:
ø skupina špeciálnej analýzy,
ø výpočtová a analytická skupina,
ø 1.odberový tím,
ø 2.odberový tím,
- 1.chemický odriad:
ø skupina špeciálnej analýzy,
ø výpočtová a analytická skupina,
ø 1.odberový tím,
ø 2.odberový tím,
- 1.dekontaminačná čata:
ø´1.družstvo,
ø 2.družstvo,
ø družstvo dekontaminácie osôb,
- 2.dekontaminačná čata,
ø 1.družstvo,
ø 2.družstvo,
ø družstvo dekontaminácie osôb,
ø družstvo dozimetrickej a chemickej kontroly,
Rota velenia a bojového zabezpečenia (rvbz):
- velenie,
- veliteľské družstvo,
- rádiová čata:
ø 1.družstvo,
ø 2.družstvo,
ø 3.družsvo,
ø 4.družsvo,
ø 5.družstvo,
- 1.čata velenia a bojového zabezpečenia:
ø ženijne družstvo,
ø 1.ochranné družstvo,
ø 2.ochranné družstvo,
ø 3.ochranné družstvo,
- 2.čata velenia a bojového zabezpečenia:
ø ženijne družstvo,
ø 1.ochranné družstvo,
ø 2.ochranné družstvo,
ø 3.ochranné družstvo,
Národný podporný prvok (NPP):
- štáb,
- rota logistiky,
Oddelenie biologickej ochrany:
- skupina detekcie,
- skupina identifikácie,
- skupina karantény,
Rota RCHBO:
- Veliteľ roty – zástupca veliteľa slovenského kontingentu:
ø veliaci poddôstojník – prvý seržant,
- Veliteľská čata:
ø veliteľské družstvo,
ø družstvo opráv techniky,
ø družstvo ochrany,
- Čata radiačného a chemického prieskumu:
ø družstvo radiačného a chemického prieskumu,
ø družstvo radiačného a chemického prieskumu,
ø skupina diaľkovej detekcie DIAL,
- Čata dekontaminácie:
ø družstvo dekontaminácie bojovej techniky OBJEM,
ø družstvo hygienickej očisty osôb,
ø družstvo dozimetrickej a analytickej kontroly,
Práporné obväzisko:
Účasť príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky v organizačnej štruktúre 1.česko-slovenského práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany:

Veliteľstvo 1.česko-slovenského práporu
- zástupca veliteľa práporu – veliteľ slovenského kontingentu,

Štáb 1.česko-slovenského práporu
- práporčík S-1,
- dvaja dôstojníci, S-3,
- dvaja práporčíci, skupina vojenskej polície,

Národný podporný prvok NPP
- dôstojník logistiky,

Veliteľ roty – zástupca veliteľa slovenského kontingentu:
- Veliaci poddôstojník – prvý seržant,

Veliteľská čata (1+24 osôb):
- Veliteľské družstvo (1+12 osôb),
- Družstvo opráv techniky (1+7 osôb),
- Družstvo ochrany (1+4 osôb),

Čata radiačného a chemického prieskumu (1+12 osôb):
- Družstvo radiačného a chemického prieskumu (1+3 osôb),
- Družstvo radiačného a chemického prieskumu (1+3 osôb),
- skupina diaľkovej detekcie DIAL (1+5 osôb),

Čata dekontaminácie (1+28 osôb):
- Družstvo dekontaminácie bojovej techniky OBJEM (1+14 osôb),
- Družstvo hygienickej očisty osôb (1+10 osôb),
- Družstvo dozimetrickej a analytickej kontroly (1+3 osôb),

Veliteľ kontingentu hlásil dňa 5.3.2003 z tábora Camp Doha v Kuvajte plnú operačnú pohotovosť a pripravenosť na operačné nasadenie. Zároveň bola vztýčená zástava Slovenekej republiky.

Dňa 6.3.2003 sa časť 1.česko-slovenského práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany premiestnila do oblasti hlavného mesta Kuvajt a ubytovala sa v jednej z hál v areáli miestneho výstaviska.
Po ukončení príprav a po ukončení presťahovania z tábora Camp Doha do priestorov hlavného mesta sa dňa 8.3.2003 1.česko-slovenský prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany rozdelil na hlavné sily, ktoré sa skladali z 1. a 2.odriadu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany a spätný odriad.
Hlavné sily boli rozmiestnené v Kuvajt Cyty v priestoroch Národného výstavného centra a spätný odriad ostal v priestore rozmiestnenia na kuvajtskej základni amerických ozbrojených síl Camp Doha.

Od 9.3.2003 začal 1.odriad rchbo plniť úlohy v prospech Civilnej obrany štátu Kuvajt s dobou pohotovosti k vykonaniu nasadenia do 60 minút od vydania rozkazu veliteľom CJTF/CM. Českí a slovenskí vojaci začali spoločne hliadkovať v uliciach mesta Kuvajt. Prieskumné hliadky najazdili v oblasti metropoly denne viac ako 240 km a monitorovali radiačnú, chemickú a biologickú situáciu.
2.odriad rchbo začal plniť úlohy spojené s odstraňovaním následkov použitia zbraní hromadného ničenia alebo vzniku havárií v priestore zodpovednosti veliteľstva US CENTCOM, Tureckej republiky a Štátu Izrael s dobou pohotovosti do 120 minút od vydania rozkazu veliteľom CJTF/CM.

Dňa 27.3.2003 bola jednotka rozšírená o družstvo ochrannej skupiny v zložení štyroch členov s potrebným materiálom. Neskôr bola skupina doplnená o psychológa.
Po personálnom doplnení mala Rota radiačnej, chemickej a biologickej ochrany 72 príslušníkov.

Po zahájení útoku koaličných vojsk na Irak jednotka pokračovala v službe, no pod hlavičkou operácie Iracká sloboda. Počas útoku na Irak príslušníci jednotky zažili množstvo poplachov ako falošných tak aj ostrých. Počas týchto poplachov vychádzali do terénu a vykonávali prieskum radiačnej situácie.

Dňa 3.4.2003 sa 1.česko-slovenský prápor radiačnej chemickej a biologickej ochrany presunul späť do tábora Camp Doha. Zrušenie rozdelenia práporu na odriady a návrat do pôvodnej organizácie práporu.

Dňa 24.4.2003 sa na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky a velenia ozbrojených síl Slovenskej republiky zapojili príslušníci slovenskej časti jednotky 1.česko-slovenského práporu RCHBO do humanitárnych akcií spolu s českou stranou 1.česko-slovenského práporu RCHBO, ktorý už do humanitarnych operácií bol zapojený.

Po ukončení hlavných bojových akcii na uzemí štátu Irak, sa zmenil mandát misie Enduring Freedom a úlohy jednotky sa rozšírili aj o humanitárne operácie a úlohy spojené s pomocou pri výstavbe 7.poľnej nemocnice Armády ČR na uzemí štátu Irak v meste Basra.
Prvá humanitárna operácia - pomoc Iraku bola organizovaná 25.4.2003 do mesta Basra v Južnom Iraku. Operácie sa zúčastnilo:
25.4.2003 - 12 osôb a 3 vozidlá slovenskej časti práporu,
29.4.2003 - 20 osôb a 3 vozidlá,
30.4.2003 - 20 osôb a 3 vozidlá,
6.5.2003 - 25 osôb a 3 vozidlá,
8.5.2003 - 25 osôb a 3 vozidlá,
13.5.2003 - 25 osôb a 3 vozidlá,
17.5.2003 - 17 osôb a 4 vozidlá,

Počas humanitárnej operácie v priestoroch Basra a Az Zubair bolo prepravené a rozdané 685.000 litrov pitnej vody a odovzdané 41.000 litrov PHM.

Počas pôsobenia v Iraku 2 vozidlá s označením „ARS“ s osádkou slovenskej časti práporu pracovali v priestoroch 7.poľnej nemocnice v Basre na dezinfekcii priestorov.

Dňa 1.5.2003 vyhlásil prezident USA G.BUSH ukončenie vojny a Vojenká Operácie Iraqi Freedom prešla do svojej IV.fáze a dňa 25.5.2003 bolo oficiálne ukončená činnosť účelového uskupenia CJTF/CM v Kuvajte a Iraku. Preprava materiálu a osôb bola naplánovaná na 6 letov.

Prvý odlet jednotky z miesta pôsobenia sa uskutočnil dňa 26.5.2003 (1.odlet). Predposledný odlet (5.odlet) sa uskutočnil 31.5.2003.
Z dôvodu problemov so zrušením 6.letu slovenskou stranou a problemom s nevybavením potrebných dokladov potrebných na prevoz výbušného a horľavého materiálu bol 6.odlet odložený na neurčito.
V priestore pôsobenia operácie ostalo 13 osôb, technika a 5 ks kontajnerov ISO naložených výbušným a horľavým materiálom bez pomoci českej strany nakoľko 1.čsprrchbo zanikol 25.5.2003 a jeho česká strana bola prepravená do českej republiky, príslušníci 7.poľnej nemocnice boli presťahovaní do mesta Basra v Iraku.

Príslušníci tzv. „zabudnutého letu“ pôsobili v provizorných ubytovacích priestoroch, nakoľko priestory im pridelené, museli dňom 31.5.2003 odovzdať U.S.Army pre prichádzajúce jednotky. 13 členná skupina pod velením veliteľa kontingentu sa zdržiavala v priestoroch Camp Doha a v priestoroch vojenského letiska pod velením veliaceho poddôstojníka sa pravidelne striedala pri vykonávaní nepretržitého stráženia materiálu, techniky a 5.kontajnerov ISO s výbušným a horľavým materiálom.

Posledný odlet 13 členov jednotky sa uskutočnil až v piatok 13.6.2003.

Dňa 6.6.2003 na nádvorí pražského hradu udelil prezident Slovenskej republiky Rudolf SCHUSTER medailu prezidenta SR príslušníkom jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, ktorá sa vrátila z pôsobenia v zahraničí a príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Armády Českej republiky.

Ocenení príslušníci jednotky:
- kpt. Ing. Oliver TODERIŠKA,
- slob. Ján MAJERČÍK,
- por. Ing. Pavol TRÚCHLY,

Ocenení príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky:
-plk. Ing. Juraj VÝROSTEK (veliteľ ľahkej brigády Topoľčany),

Ocenení príslušníci Armády Českej republiky:
- pplk. Miroslav MATIS (príslušník 1.česko-slovenského práporu RCHBO),
- pplk. Jiří GAJDOŠ (príslušník 1.česko-slovenského práporu RCHBO),
- brig.gen. Dušan LUPULIEV (príslušník 1.česko-slovenského práporu RCHBO),
- plk. Peter ŠVADLENKA,
- gen.mjr. Emil PUPIŠ,

Na nádvorí pražského hradu udelil minister obrany Armády Českej republiky príslušníkom Jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany medailu Ministra obrany ČR „Za službu v zahraničí“ a Medailu MO ČR „Za službu v zahraničí bojová misia, počas trvania vojenského konfliktu“.


Dňa 18.6.2003 sa v priestoroch vojenského výcvikového priestoru Lešť (VVP Lešť) v priestoroch UB-300 konalo privítanie ministrom obrany Ivanom ŠIMKOM jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany po jej návrate z plnenia úloh v zahraničí a prepodriadenia jednotky z podriadenosti Centra riadenia operácií MO SR do podriadenosti pozemných síl SR.
Počas príhovoru ministra obrany k príslušníkom jednotky padli slová uznania, ale aj slová sklamania a výčitky ministra z medializovaných skutočností o nedostatočnom materiálnom a technickom vybavení príslušníkov jednotky počas pôsobenia vo vojenskej operácii.

Dňa 19.6.2003 prezident Slovenskej republiky a hlavný veliteľ Ozbrojených síl Slovenskej republiky Rudolf SCHUSTER za príkladnú reprezentáciu Slovenskej republiky a jej ozbrojených síl pri výkone vojenskej služby v zahraničí ocenil Krížom prezidenta Slovenskej republiky II.stupňa jednotku radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ozbrojených síl SR.

Veliteľa jednotky pplk. Ing. Ladislava SVATÍKA prezident republiky ocenil medailou prezidenta SR.

Slávnostný akt sa uskutočnil na prednom nádvorí Prezidentského paláca za prítomnosti predsedu NR SR Pavla HRUŠOVSKÉHO, mimoriadneho splnomocneného veľvyslanectva USA v SR Ronald WEISER a ďalších hostí. Počas slávnostného aktu odovzdal minister obrany a náčelník generálneho štábu vojakom medaile MO SR Za službu v mierových a pozorovateľských misiách - V.stupňa „za preukázanie statočnosti a odvahy, záchranu života alebo zachranu majetku veľkého rozsahu počas plnenia úloh v zahraničí“.Zdroj:
- archív autora,
- archív 1.česko-slovenského práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany,
- archív jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
- Bojový denník jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany,
URL : https://www.valka.cz/operacia-koalicnych-sil-Enduring-Freedom-II-v-Kuvajte-a-Iraku-t80255#293822Verze : 3
ENDURING FREEDOM


Jednotka radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ozbrojených síl Slovenskej republiky v zostave 1.česko-slovenského práporu radiačnej chemickej a biologickej ochrany (1.čsprrchbo) v rámci uskupenia koaličných síl CJTF/CM na území Kuvajtu a Iraku.

Zdroj:
- archív autora,
- archív 1.česko-slovenského práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany,
- archív jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
- Bojový denník jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany,
URL : https://www.valka.cz/operacia-koalicnych-sil-Enduring-Freedom-II-v-Kuvajte-a-Iraku-t80255#293826Verze : 0
ENDURING FREEDOM


Jednotka radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ozbrojených síl Slovenskej republiky v zostave 1.česko-slovenského práporu radiačnej chemickej a biologickej ochrany (1.čsprrchbo) v rámci uskupenia koaličných síl CJTF/CM na území Kuvajtu a Iraku.

Zdroj:
- archív autora,
- archív 1.česko-slovenského práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany,
- archív jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
- Bojový denník jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany,
URL : https://www.valka.cz/operacia-koalicnych-sil-Enduring-Freedom-II-v-Kuvajte-a-Iraku-t80255#293828Verze : 0
ENDURING FREEDOM CJTF/CM v Kuvajte a Iraku:


Humanitárne operácie Jednotky radiačnej, chemickej a bilogickej ochrany

Zdroj:
- 15.rokov vojenského útvaru 2370 Martin (1995-2010),
- archív autora,
operácia koaličných síl - Enduring Freedom II  v Kuvajte a Iraku - Príslušníci jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany počas humanitárnej pomoci Iráckemu obyvateľstvu – distribúcia pitnej vody

Príslušníci jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany počas humanitárnej pomoci Iráckemu obyvateľstvu – distribúcia pitnej vody
operácia koaličných síl - Enduring Freedom II  v Kuvajte a Iraku - Príslušníci jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany počas humanitárnej pomoci Iráckemu obyvateľstvu – distribúcia pitnej vody

Príslušníci jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany počas humanitárnej pomoci Iráckemu obyvateľstvu – distribúcia pitnej vody
URL : https://www.valka.cz/operacia-koalicnych-sil-Enduring-Freedom-II-v-Kuvajte-a-Iraku-t80255#291344Verze : 0
ENDURING FREEDOM CJTF/CM v Kuvajte a Iraku:

Zdroj:
- archív autora,
operácia koaličných síl - Enduring Freedom II  v Kuvajte a Iraku - Jednotka RCHBO na základni Camp Doha v Kuvajte

Jednotka RCHBO na základni Camp Doha v Kuvajte
operácia koaličných síl - Enduring Freedom II  v Kuvajte a Iraku - Bojová zástava jednotky

Bojová zástava jednotky
operácia koaličných síl - Enduring Freedom II  v Kuvajte a Iraku - Odtlačky  pečiatok (kašety)

Odtlačky pečiatok (kašety)
operácia koaličných síl - Enduring Freedom II  v Kuvajte a Iraku - Preprava do priestoru nasadenia

Preprava do priestoru nasadenia
operácia koaličných síl - Enduring Freedom II  v Kuvajte a Iraku - Rukávový znak Jednotky RCHBO v Kuvajte (znak vychádzal zo znaku Práporu okamžitej reakcie)

Rukávový znak Jednotky RCHBO v Kuvajte (znak vychádzal zo znaku Práporu okamžitej reakcie)
operácia koaličných síl - Enduring Freedom II  v Kuvajte a Iraku - Pamätná minca 1.čsprrchbo

Pamätná minca 1.čsprrchbo
URL : https://www.valka.cz/operacia-koalicnych-sil-Enduring-Freedom-II-v-Kuvajte-a-Iraku-t80255#294394Verze : 0
ENDURING FREEDOM CJTF/CM v Kuvajte a Iraku:


Rozkaz o zapožičaní bojovej zástavy.

Zdroj:
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/operacia-koalicnych-sil-Enduring-Freedom-II-v-Kuvajte-a-Iraku-t80255#297859Verze : 0