Main Menu
User Menu
Reklama

Kříž obrany státu ministra obrany České republiky

Kříž obrany státu ministra obrany České republiky

     
Název:
Name:
Kříž obrany státu ministra obrany České republiky
Název v originále:
Original Name:
Kříž obrany státu ministra obrany České republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.09.2008
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
jedna třída
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.acr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Kriz-obrany-statu-ministra-obrany-Ceske-republiky-t79800#431483Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Kříž obrany státu ministra obrany České republiky
Název v originále:
Original Name:
Kříž obrany státu ministra obrany České republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.09.2008
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
klenot
stuha
stužka
Klenot:
Badge:
Základní tvar Kříže se odvolává na Československou revoluční medaili z roku 1918 a Československý válečný kříž 1939. Na lícové straně Kříže je modifikovaný kříž pisánského typu na jednoduchém věnci oválného tvaru se zdobným motivem lipových trojlistů. Na střed Kříže je položen znak Armády České republiky v barvě. Na Kříž navazuje převýšení v podobě dvou spojených lipových půlvěnců, zavěšené na stuze. Na rubové straně Kříže je ve středu vyražený nápis „MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY“, doplněný ploškou pro ražbu pořadového čísla.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha tkaná z hedvábí o šířce 37 mm je zelená. Jejím středem prochází pás tenkých pruhů v barvách národní trikolóry v opakujícím se pořadí bílá-červená-bílá-modrá (motiv stuhy Čs. válečného kříže 1939). Středem zelených polí stuhy prochází vždy dvojice tenkých zlatých pruhů.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Při předání Kříže obrany státu ministra obrany České republiky se současně předává listina o jeho udělení s uvedením hodnosti, titulů, jména a příjmení osoby, které se uděluje a pořadového čísla jeho udělení. Listinu podepisuje ministr obrany České republiky.
Zdroje:
Sources:
www.acr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Kriz-obrany-statu-ministra-obrany-Ceske-republiky-t79800#431482Verze : 0
MOD
Název
Name
Kříž obrany státu ministra obrany České republiky
State Defence Cross of the defence minister of the Czech republic
Kříž obrany státu ministra obrany České republiky
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Kriz-obrany-statu-ministra-obrany-Ceske-republiky-t79800#431484Verze : 0
MOD

Stanovy Kříže obrany státu ministra obrany České republikyKříž obrany státu ministra obrany České republiky (dále jen Kříž obrany) uděluje ministr obrany pouze mimořádně, a to:
a) příslušníkům ozbrojených sil České republiky včetně příslušníků Vojenského zpravodajství a Vojenské policie;
b) příslušníkům zahraničních ozbrojených sil;
c) příslušníkům bezpečnostních sborů České republiky nebo obdobných zahraničních sborů;
d) jednotkám ozbrojených sil a bezpečnostních sborů České republiky nebo zahraničním jednotkám.

Výjimečně Kříž obrany uděluje ministr obrany i dalším občanům České republiky nebo cizím státním příslušníkům.

Kříž obrany uděluje ministr obrany za hrdinství v boji, za vynikající velitelskou činnost v boji nebo těm, kteří se s nasazením vlastního života nebo zdraví zcela výjimečným způsobem zasloužili o obranu České republiky a jejího ústavního pořádku, záchranu lidských životů nebo značných hodnot na majetku České republiky, a to na jejím území i mimo něj.

Kříž obrany má 1 stupeň a lze jej udělit vícekrát. Druhé a další udělení Kříže obrany se při nošení vyznamenání "in natura" označuje počtem lipových ratolestí na stuze a při nošení ve stužce počtem lipových ratolestí na této stužce, ale v maximálním počtu 3 kusů. Uděluje-li se Kříž obrany jednotce ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů České republiky, předává se při slavnostním aktu do rukou velitele jednotky a má-li jednotka bojový prapor nebo prapor jiného druhu, který jí náleží, připíná se na tento prapor stuha v podobě prodloužené a upravené stuhy Kříže obrany.

Kříž obrany má na lícové straně modifikovaný kříž pisánského typu, který je položen na jednoduchém věnci ve tvaru oválu ozdobeného motivem lipových trojlistů. Uprostřed kříže je barevný znak Armády České republiky. Na kříž navazuje převýšení v podobě 2 spojených lipových půlvěnců (z dvojlistů), které vycházejí z kříže. Na rubové straně je uprostřed dvouřádkový opis MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY a pod ním je místo pro ražbu pořadového čísla.

Kříž obrany je opatřen kolmou úchytkou, s níž je pomocí pohyblivého kruhu zavěšen na zelené stuze, přičemž jejím středem prochází pás tenkých pruhů, složený z opakujících se barev národní trikolory v pořadí bílá-červená-bílá-modrá - celkem 6 pruhů bílé barvy, 3 červené a 2 modré. Středem obou zelených polí stuhy prochází vždy dvojice tenkých zlatých pruhů. Stužka má rozměry 38 mm x 10 mm.

Při předání Kříže obrany se současně předává historický popis jeho vzniku a listina o jeho udělení s uvedením hodnosti, titulů, jména, popř. jmen, a příjmení vyznamenané osoby a pořadového čísla udělení. Uděluje-li se Kříž obrany jednotce, uvádí se její otevřený název. Listinu podepisuje ministr obrany.

Byl-li Kříž obrany udělen vícekrát, nosí se na stejnokroji pouze poslední udělený Kříž obrany.


Zdroj:
RMO č. 22/2009, v platném znění
URL : https://www.valka.cz/Kriz-obrany-statu-ministra-obrany-Ceske-republiky-t79800#509649Verze : 0
MOD
Vojenské rezortné vyznamenania Armády Českej republiky sa udeľujú podľa Rozkazu MO ČR č.42/1996. Vojenské rezortné vyznamenania sú:
- Záslužný kríž ministra obrany Českej republiky (Záslužný kříž ministra obrany České republiky),
- Medaila ministra obrany Českej republiky Za zranenie (medaile ministra obrany České republiky Za zranění),
- Medaile ministra obrany Českej republiky Za službu v zahraničí (medaile ministra obrany České republiky Za službu v zahraničí),
- Medaila Armády Českej republiky (medaile Armády České republiky),


Rozkazom MO ČR č. 48 z 30.09.2008 sa rezortné vyznamenania Armády ČR doplnili o nasledovné vyznamenania:
- Kríž obrany štátu ministra obrany Českej republiky (Kříž obrany státu ministra obrany České republiky),
- Vyznamenanie Zlatej lipy ministra obrany Českej republiky (Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky),


Udeľovanie týchto vyznamenaní slúži ku každoročnému oceneniu najlepších vojakov z povolania a občianskych zamestnancov za ich vynikajúce plnenie služobných a pracovných povinností. Je možné ich udeľovať aj ďalším občanom Českej republiky alebo cudzím štátnym príslušníkom, za ich podiel na spolupráci s Armádou Českej republiky.Kríž obrany štátu ministra obrany Českej republiky:
Kríž obrany štátu ministra obrany Českej republiky udeľuje minister obrany iba mimoriadne, a to hlavne vojakom a Ďalším osobám Českej republiky a cudzím štátnym občanom. Kríž sa udeľuje za hrdinstvo v boji, za vynikajúcu veliteľskú činnosť v boj,alebo osobám, ktoré z nasadením vlastného života alebo zdravia sa zaslúžili o obranu Českej republiky a jej ústavného poriadku, záchranu ľudských životov alebo veľkých hodnôt na majetku Českej republiky.


Kríž má jeden stupeň a je možné udeľovať ho opakovane.V prípade opakovaného udelenia sa počet udelených krížov označuje na stužke počtom lipových ratolestí. Maximálny počet opakovaného udelenia je 3 ks.


Popis vyznamenania:
Základný tvar Kríža obrany štátu ministra obrany Českej republiky sa odvoláva na Československú revolučnú medailu z roku 1918 a Československý vojnový kríž 1939.

Zdroj:
- Rozkaz MO ČR č.42/1996, Vojenské rezortné vyznamenania,
- Rozkaz MO ČR č. 48 z 30.09.2008 o doplnení vojenských rezortných vyznamenaní, ktorým sa mení a dopĺňa RMO č. 42/1996,
- www.army.cz ,
- archív autora,
Kříž obrany státu ministra obrany České republiky - Kríž obrany štátu ministra obrany Českej republiky

Kríž obrany štátu ministra obrany Českej republiky
Kříž obrany státu ministra obrany České republiky - Kríž obrany štátu ministra obrany Českej republiky

Kríž obrany štátu ministra obrany Českej republiky
URL : https://www.valka.cz/Kriz-obrany-statu-ministra-obrany-Ceske-republiky-t79800#292742Verze : 0
"Kříž obrany státu ministra obrany České republiky":Zdroj:
- www.army.cz ,
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Kriz-obrany-statu-ministra-obrany-Ceske-republiky-t79800#311960Verze : 0

Kříž obrany státu ministra obrany České republiky
Vyznamenání plk. Josefa Valčíka Křížem obrany státu in memoriam.
Plukovník Josef Valčík, rodák ze Smoliny u Valašských Klobouk a účastník atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, byl vyznamenán Křížem obrany státu in memoriam.


archiv - http://zpravy.idnes.cz/
archiv - http://www.ceskenoviny.cz/
URL : https://www.valka.cz/Kriz-obrany-statu-ministra-obrany-Ceske-republiky-t79800#485583Verze : 0