Main Menu
User Menu

CZK - MKR-03 (návěstní radiový maják)

MKR-03 (Marker beacon)

Návěstní radiový maják MKR – 03.


Zařízení MKR – 03 je VKV polohové návěstidlo pracující na kmitočtu 75 MHZ dle ANNEX 10.
Je určen k umístění na stanoviště NDB a L (dříve "dálná" a "bližná"). Lze ho také využít k vyznačení bodů v terénu v rámci traťové navigace a nebo k vyznačení prostoru plnění letových úkolů.


Zařízení tvoří dvě rovnocenné části složené z vysílače, modulátoru a měniče napětí, vykonávající požadovanou činnost tj. vysílání modulované značky polohového návěstidla.
Společnou částí jsou obvody monitorování vysílaného signálu, obvody měření a kontroly provozního stavu a obvody automatiky zajišťující přepnutí na záložní vysílač při výskytu poruchy.


Konstrukčně je zařízení MKR – 03 řešeno jako modulový systém funkčních celků umístěných v kostře s konstrukčním rámem, který nese síťový zdroj,koaxiální anténní relé, síťovou zásuvku, síťový vypínač a vypínač záložního zdroje / u zařízení NAVYRA jsou umístěny spolu s pojistkami na bloku Hlavního vypínače a stykačů /, konektor N pro připojení monitorovací antény a konektory pro připojení dálkového ovládání.
Na čelním panelu zařízení jsou rozmístěny ovládací a signalizační prvky, přepínač volby měření a panelové měřidlo.


Taktické parametry MKR – 03.


* Napájení :
- hlavní AC 230 V ±10 %,50 Hz
- záložní DC 36 V ±10 %, (AKU 3x 12V/150Ah)
* Příkon: AC 200 mA ; DC 1,2 A

* Výstupní výkon vysílače 0,5 – 3 W
* Kmitočet 75 MHz 0,005 %
* Modulační kmitočty, nastavitelné drátovou spojkou:
- "NDB": 400 HZ ± 2,5 %
- "L" : 1300 HZ ± 2,5 %
(vnitřní)3000 HZ ± 2,5 %

* Identifikační značky nastavitelné drátovou spojkou:
- "NDB": 2x čárka / s
- "L" : 2x tečka – čárka / s
(vnitřní):6x tečka / s


* Vysílací anténa typu YAGI
(Monitorovací anténka umístěna pod vys. anténou - prut)Zdroj a foto: pplk.Ing. K.Kadlec
CZK - MKR-03 (návěstní radiový maják) - Čelní panel MKR-03

Čelní panel MKR-03
CZK - MKR-03 (návěstní radiový maják) - Pohled na kontejner se zařízením NDB/L s anténou MKR

Pohled na kontejner se zařízením NDB/L s anténou MKR
URL : https://www.valka.cz/CZK-MKR-03-navestni-radiovy-majak-t79686#292472Verze : 0