Main Menu
User Menu

Pamětní odznak velitele Sil výcviku a podpory OS SR

Commemorative badge commander Force training and support OS SR

Pamätný odznak veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR

     
Název:
Name:
Pamětní odznak velitele Sil výcviku a podpory OS SR
Název v originále:
Original Name:
Pamätný odznak veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
I. stupeň (najvyšší)
II. stupeň
III. stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
S.K.P
buko1
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-velitele-Sil-vycviku-a-podpory-OS-SR-t79517#493409Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní odznak velitele Sil výcviku a podpory OS SR 1. stupně
Název v originále:
Original Name:
Pamätný odznak veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR 1. stupňa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
S.K.P
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-velitele-Sil-vycviku-a-podpory-OS-SR-t79517#589974Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní odznak velitele Sil výcviku a podpory OS SR 2. stupně
Název v originále:
Original Name:
Pamätný odznak veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR 2. stupňa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
S.K.P
buko1
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-velitele-Sil-vycviku-a-podpory-OS-SR-t79517#493462Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní odznak velitele Sil výcviku a podpory OS SR 3. stupně
Název v originále:
Original Name:
Pamätný odznak veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR 3. stupňa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
S.K.P
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-velitele-Sil-vycviku-a-podpory-OS-SR-t79517#499475Verze : 0
MOD
Pamätný odznak veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR:


Veliteľ Síl výcviku a podpory zriadil "Pamätný odznak veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR".


I.stupňa
II.stupňa
III.stupňaLícna strana odznaku:
Kovová časť má priemer 40 mm a má na lícnej časti vyobrazený schválený znak veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR a silueta Trenčianskeho hradu, pod ktorým je nápis "Pamätný odznak / Veliteľa síl výcviku / a podpory OS SR / Trenčín". Pamätný odznak je uložený v čiernom zamatovom etue.


Rubová strana:
Na rubovej strane je vyrazené poradové číslo odznaku.


Stuha odznaku:
Stuha je 40 mm široká a 58 mm dlhá s rovnomerne rozmiestnenou bledomodrou a bielou farbou. Zošikmenie stužky, na ktorom je odznak zavesený začína 40 mm od horného okraja stuhy. Na pravej strane sú červené prúžky o šírke 2 mm, ktoré označujú jednotlivý stupeň vyhotoveného odznaku. Na okrajoch a v strede sú 1 mm žlté prúžky. Závesný krúžok je u všetkých stupňov striebornej farby.


I.stupeň - bronz - 1 prúžok,
II.stupeň - striebro - 2 prúžky,
III.stupeň - zlato - 3 prúžky,


Stužka odznaku:
Stužka má dĺžku 40 mm a šírku 12 mm

Zdroj:
- archív autora,
- Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou, VSVaP-74-22/2008-OdRZT,
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-velitele-Sil-vycviku-a-podpory-OS-SR-t79517#291899Verze : 0
Malá oprava - pamätný odznak III. stupňa (bronz) je s jedným prúžkom, I. stupňa (zlato) je s 3 prúžkami.


Zdroj: vlastný pamätný odznak č. 243 a doklad o udelení (sorry za kvalitu, mobil je mobil).
Pamětní odznak velitele Sil výcviku a podpory OS SR - Stuha je v strede hore

Stuha je v strede hore
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-velitele-Sil-vycviku-a-podpory-OS-SR-t79517#317774Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní odznak velitele Sil výcviku a podpory OS SR 1. stupně
Commemorative badge commander Force training and support OS SR 1st Class
Pamätný odznak veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR 1. stupňa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Meliš, Tibor
DD.MM.RRRR Sojak, Pavel
DD.MM.RRRR Svoboda, Ľubomír
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-velitele-Sil-vycviku-a-podpory-OS-SR-t79517#621800Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní odznak velitele Sil výcviku a podpory OS SR 2. stupně
Commemorative badge commander Force training and support OS SR 2nd Class
Pamätný odznak veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR 2. stupňa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Kleštinec, Róbert
DD.MM.RRRR Kocian, Miroslav
DD.MM.RRRR Ličko, Daniel
DD.MM.RRRR Meliš, Tibor
DD.MM.RRRR Navrátil, Karol
DD.MM.RRRR Sojak, Pavel
DD.MM.RRRR Svoboda, Ľubomír
DD.MM.RRRR Tóth, Róbert
DD.MM.RRRR Vojtek, Peter
Celkem : 9
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-velitele-Sil-vycviku-a-podpory-OS-SR-t79517#621801Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní odznak velitele Sil výcviku a podpory OS SR 3. stupně
Commemorative badge commander Force training and support OS SR 3rd Class
Pamätný odznak veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR 3. stupňa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
28.10.2013 Hrebík, Jozef
DD.MM.RRRR Koškovský, Pavol
DD.MM.RRRR Ličko, Daniel
DD.MM.RRRR Svoboda, Ľubomír
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-velitele-Sil-vycviku-a-podpory-OS-SR-t79517#621802Verze : 0
MOD