Main Menu
User Menu

Řád socialismu [1951]

The Order of the Socialism

     
Název:
Name:
Řád socialismu
Název v originále:
Original Name:
Řád socialismu
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.04.1951
Datum zániku:
Date of Termination:
20.05.1959
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, Václav: Československá vyznamenání. Č. 4. Hradec Králové, ČNS 1974.
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980.
Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československé a české řády a vyznamenání 1948-2000. Hodonín, OB-ZP 1999.
URL : https://www.valka.cz/Rad-socialismu-1951-t78711#350656Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád socialismu
Název v originále:
Original Name:
Řád socialismu
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.04.1951
Datum zániku:
Date of Termination:
31.05.1959
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
vlastní foto
Technické popisy stuh, Ministerstvo lehkého průmyslu, Hl. správa pletařského průmyslu
URL : https://www.valka.cz/Rad-socialismu-1951-t78711#376348Verze : 0
Velmi zajímavě vyznamenání, které bylo uděleno jen jedinkrát a to Rudolfu Stránskému k jeho 50. letům. Nedlouho poté však byl zatčen obviněn z vlastizrady a popraven.
Pravděpodobně existuje jen několik originálů (2-4) jediné zveřejnění (averz) je v publikaci Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny, od Vladivoje Pulec. To co je zde i jinde na internetu jsou pravděpodobně buď nositelské nebo muzejní kopie. Ty se však od originálu liší především tím, že není zpracován reverz, je jiný závěs a samozřejmě i jiný materiál. Originální dekorace je ze zlata a osázena českými granáty.
URL : https://www.valka.cz/Rad-socialismu-1951-t78711#435099Verze : 0
Název
Name
Řád socialismu
The Order of the Socialism
Řád socialismu
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1951 Gottwald, Klement
DD.MM.1951 Slánský, Rudolf
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-socialismu-1951-t78711#627836Verze : 0
MOD
Originál Řádu socialismu - dekorace č. 4:
URL : https://www.valka.cz/Rad-socialismu-1951-t78711#681537Verze : 0
Diskuse
Vyznamenání mělo dva nositele. Řád č. 1 obdržel president republiky Klement Gottwald (ze zákona byl nositelem všech československých řádů), č. 2 dostal Rudolf Slánský k životnímu jubileu krátce před svým zatčením. Právě kvůli Slánskému nebyl řád již udělován a později došlo k jeho celkovému přepracování. Jediný naprosto hodnověrný originál řádu s číslem 1 na reversu se nachází ve fondu osobních vyznamenání K. Gottwalda v depozitu Musea dělnického hnutí v Praze. Řád byl vystaven na konci devadesátých let na výstavě "Vyznamenání presidentů republiky" na Pražském hradě.
URL : https://www.valka.cz/Rad-socialismu-1951-t78711#435139Verze : 1
MOD
Ohlédnutí za faleristickým přednáškovým večerem v Náchodě aneb snímek asi toho nejvzácnějšího, co v československé faleristice existuje. Jediný udělený resp. propůjčený exemplář Řádu socialismu v historii státu.
URL : https://www.valka.cz/Rad-socialismu-1951-t78711#706445Verze : 0