Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 264 [1938-1938]

264th Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 264
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Cyklistický prapor 1
Dislokace:
Deployed:
Slaný,
Velitel:
Commander:
Konopásek, František (plukovník pěchoty)
Mobilisační stanice
Stations of the Mobilisation:

Počet útvarů A:
Number of the A-Formations:

Počet útvarů B:
Number of the B-Formations:

Počet útvarů C:
Number of the C-Formations:

Počet útvarů D:
Number of the D-Formations:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb, 1. oddělení
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-264-1938-1938-t75452#463653Verze : 0
MOD