Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 83 [1932-1938]

83rd Artillery Battalion

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 83
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 83
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1932
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký oddíl 259
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 425
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1932-15.10.1937 3. jezdecká brigáda
15.10.1937-24.09.1938 3. rychlá divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1932-15.09.1933 Žilina, Dělostřelecké kasárny /
15.09.1933-00.01.1938 Šamorín, Zámecké kasárny /
00.01.1938-25.09.1938 Sereď, Zatímní kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1932-00.08.1933 Prát, Konrád (podplukovník dělostřelectva)
00.08.1933-00.09.1934 Pazdera, Cyril (podplukovník dělostřelectva)
00.09.1934-00.09.1935 Nogol, Jiří (podplukovník dělostřelectva)
00.09.1934-00.09.1936 Paďouk, Alois (podplukovník dělostřelectva)
00.09.1936-00.09.1937 Koc, Pavel (podplukovník dělostřelectva)
00.09.1937-24.09.1938 Čapek, Karel (podplukovník dělostřelectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Dělostřelecký oddíl 83
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé (1920-1938). Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-83-1932-1938-t74612#274449Verze : 4
MOD