Main Menu
User Menu

01.03.

1.3.


1.3.1871                  
 
Francie
Pruské vojská vstupujú do Paríža.
1.3.1916
 
Osmanská říše
10.1. - 2.3. Erzerumská operace - Dobytím Erzerumu zbavila ruská vojska Turky důležitého prostoru a základny v Zakavkazí.
1.3.1920
 
Maďarsko
Miklós Horthy prohlášen říšským správcem Maďarska.
1.3.1939
 
Československo
V ČSR zrušena branná povinost státu, tomuto předcházela (do 28.2.) demobilizace armády.

Vojenskou zákl. službu nastoupil odvodní ročník 1938.
1.3.1940
 
Německo
Hitler podepsal první směrnici k okupaci Dánska a Norska.

Operace WASSERüBUNG - vodní cvičení.
1.3.1941
 
Německo
Britský nálet na Kolín nad Rýnem (100 letadel).
Bulharsko
Bulharsko se připojilo k paktu tří mocností.
Čína
Generál Hata jmenován velitelem japonských vojsk v Číně.
Albánie
Řecká armáda bojující v Albánii se probila k hlavnímu městu Tiraně.
1.3.1942
 
Německo
Hitler vydal výnos o potírání Židů, svobodných zednářů a "s nimi spojených ideologických protivníků nacionálního socialismu".

Generál Rundstedt byl jmenován vrchním velitelem vojsk v západní Evropě.
Jugoslávie
V hlavním stanu vůdce jugoslávských partyzánů Josipa Broze-Tita ve Foči byla zformována 2. proletářská brigáda.
Francie
Bristká komanda přistávají u Brunevalu poblíž Le Havre a ničí německé radiolokační zařízení.
Pacifické válčiště
Japonské těžké křižníky Mogami a Mikuma s 2 lehkými křižníky a 9 torpédoborci potopily, (bez ztráty lodě), při pokusu o únik z Jávského moře australský křižník Perth a slavný americký křižník Houston. Japonci vylovili z 1 064 mužů posádky 368. (Konce války se jich dočkalo 292). Ostatní zahynuli, mezi nimi i velitel lodi kapitán Rooks.
1.3.1943
 
SSSR
Německá vojska zahájila ústup z tzv. rževského oblouku (operace "Büffel-Bewegung"). Fronta se tím měla zkrátit o 230 km, čímž se mělo ušetřit 21 divizí. Operace skončila 16.3.
Německo
RAF provedla dosud nejtěžší nálet na Berlín (251 letadel, 610 t pum).
Francie
Nálety RAF na St.Nazaire
Pacifické válčiště
Americké letectvo potopilo v Bismarckově moři u Nové Guineje japonský konvoj, který vezl posily do Lae (potopeno 8 lodí a 4 torpédoborce).
Čína
V Číne začala pôsobiť 14. americká letecká armáda pod vedením generálmajora Claira Chennaulta, ktorá nahradila Čínsky letecký operačný zväz-CATF, ktorému velil ten istý veliteľ. Prvé posili pre armádu začali prichádzať v apríli 1943 a boli nimi stíhačky P-40.
1.3.1944
 
SSSR
Leningradský front postoupil k Pskovu a Ostrovu.

Generál Vatutin, velitel 1. ukrajinského frontu, na frontě smrtelně raněn.
Velká Británie
Německý nálet na Londýn (165 letadel).
Středomořské válčiště
Francouzský výbor národního osvobození uzavřel v Alžíru s USA a Velkou Británií námořní dohodu o používáni francouzského obchodního loďstva pro spojeneckou dopravu.
Itálie
Na výzvu Italské komunistické strany začala v Turínu a Milánu generální stávka. Zasáhla celou okupovanou část země. Účastnilo se jí 1.200.000 lidí.

Americká krize obrany perimetru u Anzia se dostala do nejzasšího bodu. Německé armádě zbývalo již jen málo k dosažení úspěchu. Obráncům však přišlo na pomoc loďstvo se svými mohutnými děly a letectvo, které svými mohutnými údery německý útok zcela rozvrátilo. Tím se němci vyčerpali a předmostí bylo zachráněno.
V bojích v Itálii nastala 2 měsíční pauza, při které spojenecké letectvo napadalo italskou železnici, komunikace a mosty.
Pacifické válčiště
Japonští vojáci v noci znovu zaútočili na Američany na Los Negros. Znovu se je podařilo s vypětím všech sil zastavit. Část Japonců ale pronikla na velitelství divize a generál Chase, spolu s důstojníky štábu se museli chopit zbraní, než byli Japonci zahnáni.
Japonsko
Japonsku se od začátku války, stále nedařila uskutečnit válečná doktrína, ve které se pravilo, že americké loďstvo musí být zničeno jedním mohutným úderem. Provedlo tedy reorganizaci válečného loďstva a vytvořilo 1.mobilní loďstvo. Jeho jádrem se stali všechny letadlové lodě a k jejich ochraně byly přidruženy i všechny hladinové síly, které ještě měli k dispozici. Velitelem celého uskupení se stal jeden z nejschopnějších velitelů a výtečný stratég viceadmirál Džisaburó Ozawa.
1.3.1945
 
Československo
V Prešove vznikla Ukrajinská rada Priaševčiny. Tá nechcela vziať na vedomie právomoc SNR pre celé Slovensko a zastávala tendencie osobitného riešenia pre severovýchodné Slovensko.
Německo
Americká vojska v Evropě zahájila s 1. a 3. armádou operaci LUMBERJACK - ofenzívu přes Rýn.

Nálety RAF na Berlín, Mannheim a Erfurt
Pacifické válčiště
Američané na Iwodžimě uvedli do provozu letiště - hlavní cíl operace DETACHMENT.
Československo
V Terezíně byli popraveni členové bývalé paradesantní skupiny SULPHUR A. Horák a O. Janko.
1.3.1947
 
Československo
Max Rauschr popravený pro retribuční trestné činy
1.3.1948
 
Československo
Po februári sa v Bratislave konalo zasadanie rozšíreného predsedníctva ÚV KSS.
1.3.1968
 
USA
Clark Clifford, renomovaný Washingtonský právník a dobrý přítel prezidenta Johnsona, se stal ministrem obrany. Několik následujících dnů pečlivě studoval dosavadní situaci ve Vietnamu a zjistil, že není žádný koncept nebo plán, jak dosáhnout vítězství ve Vietnamu. Poté hlásil prezidentovi, že Spojené státy by neměli dále stupňovat válečné operace. "Je čas se rozhodnout, kam odtud půjdeme," řekl Johnsonovi.
1.3.1971
 
USA
Budova Kapitolu byla poškozena výbuchem bomby, která byla podle všeho umístěna na protest invaze do Laosu.
1.3.1973
 
Súdán
Při útoku na ambasádu v Chartúmu teroristy z organizace "Černé září" je zabit velvyslanec USA.
URL : https://www.valka.cz/01-03-t74261#263497Verze : 0