Main Menu
User Menu


AN/BPS-11
Typ / Type:
hladinový prehľadový rádiolokátor pre ponorky
Výrobca / Manufacturer:
Western Electric
Vyrábaný / Produce:

Odmer / Angle of Switch (°):
360
Námer / Elevation (°):
-
Rýchlosť otáčanie antény (ot/min) /
Speed of Antenne Rotation (rpm):


Impulzný výkon / Impulse Output (kW):
75
Príkon / Input Power (kW):

Frekvencia / Band:
pásmo X
Dosah (min/max) / Range (Min/Max):
0,1-79 nm (0,2-146 km)
Presnosť merania diaľky
/ Range Accuracy:

2% diaľky
Presnosť merania azimutu
/ Bearing Accuracy:

0,25°
Ovládanie / Control:
automatické, manuálne
Poznámka / Note:
modernizáciou vznikla verzia AN/BPS-11A
Použitie / Use:
Zdroj: www.computerharpoon.com
www.tpub.com
URL : https://www.valka.cz/AN-BPS-11-t73527#260905Verze : 0
MOD