Main Menu
User Menu
Kubrat (Kurt)– Chán povolžských Bulharov


Vládol v rokoch 632 až asi 651 (665)


Kubrat pochádzal z rodu Dulo. Bol vychovávaní na dvore byzanského cisára Herakleia. Napriek tomu, že Bulhari boli pohania, Kubrat prijal krst. Už ako chán, zjednotil Kubrat východných Bulharov, s pomocou Byzancie sa zbavil avarskej nadvlády a vytvoril prvú bulharskú ríšu – Veľké Bulharsko. Jadro jeho ríša sa rozkladalo medzi Dneprom, Dnestrom, Čiernym a Azovským morom. Kubrat ju časom rozšíril až k Dunaju a Volge. V roku 635 uzavrel Kubrat s Byzanciou zmluvu o “priateľstve a spolupráci”.


Nie je presne známe, kedy Kubrat zomrel. Podľa byzanských prameňov to bolo v roku 651, avšak podľa starobulharských (staroruských) v roku 665.www.wikipedia.com


Jan Rychlík - Dějiny Bulharska
- Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002, ISBN 80-7106-497-1
URL : https://www.valka.cz/Kubrat-t72202#254940Verze : 0