Main Menu
User Menu
Mostová súprava MS je normovaný ukladací oceľový most s dvoma priehradovými nosníkmi a dolnou mostovkou, doplnený skladacím oceľovým pilierom s hydraulickými zdvíhačmi a s vysúvateľnými nohami. Slúži na prepravu bojovej techniky do hmotnosti 60 t a pri rozložených bremenách, ťažné vozidlo s podvalníkom, až do hmotnosti 95 t, a to cez suché i vodné prekážky. Z materiálu súpravy možno rýchlym spôsobom stavať buď dva mosty s jedným mostným poľom do rozpätia 21 m , alebo jeden most dĺžky 42 m s dvoma poľami s jedným medziľahlým pilierom, alebo dlhšie mosty z viacerých súprav s dĺžkou stredných polí medzi piliermi max. 21 m.


Mosty sa stavali pomocou dvoch automobilových žeriavov AV-8 z naložených nákladných automobilov . Jeden žeriav slúži na manipuláciou s mostom a jeden s pilierom. Zostavené mosty sa vysúvajú po výsuvnej dráhe, a to buď ručne alebo tlačením nákladnými automobilmi súpravy.


Hlavné údaje :


Šírka vozovky : 4 m


Vonkajšia šírka : mosta 5,14 m / piliera 6 m.


Rozpätie mosta pre únosnosť 60 t : 21 m


Odstupňovanie dĺžky mosta . po 3 m.


Max. sklon mosta : pozdĺžny 6 - 8 % / priečny asi 5 %


Údaje o stavbe mosta vo dne a na rovine :


Dĺžka mosta 42 m - počet vojakov : 1 + 3 + 16 / čas stavby : 100 min.


Dĺžka mosta 21 m - počet vojakov : 1 + 2 + 10 / čas stavby : do 40 min.


V noci sa stavba mosta predlžuje 1,3 až 1,8 krát.


Preprava súpravy : 7 nákladných vozidiel Tatra 111 alebo T-138 VN /138 VNV + 2 automobilové žeriavy AV-8.


Po železnici sa súprava prepravuje tak, že sa zloží z automobilov na plošinové železnične vozne typu Pao / 4 nápravový / alebo Px / 6 nápravový /.Zdroj : Vojenské mosty a zásobovanie vodou SVŠT 1984


Žen-24-10
CZK - MS (mostová súprava) - Pilierové auto P.

Pilierové auto P.
CZK - MS (mostová súprava) - Komponenty MS na prepravnom vozidle T-111.

Komponenty MS na prepravnom vozidle T-111.
CZK - MS (mostová súprava) - Most s dvoma mostnými poľami rozpätie 42 m

Most s dvoma mostnými poľami rozpätie 42 m
URL : https://www.valka.cz/CZK-MS-mostova-suprava-t72099#254339Verze : 0
Doplnenie údajov :


Mosty mostovej súpravy MS sa používajú aj pre premosťovanie prekážok v záreze do hĺbky 7 m.


Jednu súpravu MS tvoria :


- dve základné časti mostu - každá časť sa dopravuje na 3 automobiloch T 138 VN alebo T 111(označených 1M, 2M, 3M ) + autožeriav ( označený J8),


- jeden pilier - je naložený na jednom nákladnom automobile ( označenom P7) + autožeriav ( označený J9 ).


Z jednej základnej časti mostu je možné zostaviť jeden most s jedným polom rozpätia 21 m.


Súprava sa delí na tieto hlavné skupiny :


- mostné diely : stredné a koncové,
- mostné montážne a dopravné pomôcky : výsuvná koľaj, výsuvná stolica, výsuvný krakorec,
- pilierové diely,
- pilierové montážne a dopravné pomôcky,
- dielce pre spojenie mostov s viacerými poliami,
- dopravné prostriedky a žeriavy,
- materiál pre bežnú údržbu a opravy.

Hlavné technické údaje
:


Únosnosť pre jednotlivé bremeno … 60 t
Únosnosť pre rozložené bremeno … 95 t


Rozmery v :


Max. šírka nákladu na vozidle : 3,15 m
Max. výška nákladu na vozidle : 3,34 m


Vonkajšia šírka pilieru : 6 m

Hmotnosť
:


Mostu - pomerná na 1 bm : 0,9 t / m
Pilieru – pomerná na 1 bm : 0,55 t / m


Max. hmotnosť dielu :


- mostový ( koncový) 3,15 t
- pilierový ( rám ) 2,17 t


Základný časť mostu : 24 t
Pilier s príslušenstvom : 5 t


Celej súpravy ( bez áut) : 53 tZdroj : Žen-24-9 Praha 1963
CZK - MS (mostová súprava) - MS - jedno pole - 21m.

MS - jedno pole - 21m.
CZK - MS (mostová súprava) - Popis mostu o jednom poli - 21m.

Popis mostu o jednom poli - 21m.
CZK - MS (mostová súprava) - MS - dve polia - jeden pilier - 42 m.

MS - dve polia - jeden pilier - 42 m.
CZK - MS (mostová súprava) - Popis mostu o dvoch poliach s jedným pilierom - 42 m.

Popis mostu o dvoch poliach s jedným pilierom - 42 m.
CZK - MS (mostová súprava) - Stredný mostový diel - popis.

Stredný mostový diel - popis.
URL : https://www.valka.cz/CZK-MS-mostova-suprava-t72099#314657Verze : 0
Zdroj : ATOM 1973 č. 4
CZK - MS (mostová súprava) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-MS-mostova-suprava-t72099#254696Verze : 0