Main Menu
User Menu

Grudziński, Jan

Komandor podporucznik Jan Grudziński


Polský námořní důstojník, velitel polské ponorky ORP "Orzeł".
Narozen 3.prosince 1907 v Kyjevě, kde také odmaturoval na místním gymnáziu. V roce 1918, když Polsko získalo nezávislost, se přestěhoval do Lvova a v roce 1921 vstoupil do I.sboru kadetů. V roce 1928 ukončil, na 16.místě, toruňskou Důstojnickou školu válečného námořnictva a byl povýšen do hodnosti podporucznik marynarki.
Nejprve sloužil jako velitel čety kadetů v záloze ve Sboru mužstva válečného námořnictva (Kadra Marynarki Wojennej), v roce 1929 byl krátce převelen k Piňské flotile (Flotylla Pińska). Později se stal velitelem roty pobřežní baterie na Helu. V roce 1932 jej povýšili na porucznika marynarki a jmenovali do funkce zástupce velitele torpédovky ORP "Podhalanin", v roce 1934 už sloužil jako velitel minovací skupiny na remorkéru (a pomocné minonosce) ORP "Smok" a také absolvoval I.kurs ponorkových důstojníků. Do hodnosti kapitana marynarki byl povýšen v roce 1936, v roce 1937 pak absolvoval II.kurs důstojníků ponorkové plavby, a v roce 1938 se v Holandsku účastnil výstavby ponorky ORP "Sęp" a po dokončení se na její palubě vrátil do vlasti. Je zajímavé, že odjez ORP "Sęp" byl dost podobný později zmíněnému útěku své sesterské lodi ORP "Orzeł" z Tallinu. Protože se Poláci obávali, že Němci budou chtít pozdržet přesunutí ponorky z Holandska do Polska, nařídila vláda veliteli ORP "Sęp", aby ponorku do Polska dopravil co nejdříve. Když potom ORP "Sęp" vyplul na zkušební plavbu, na příkaz velitele se nevrátil zpět do holandského přístavu, ale odplul přímo do Polska. Jan Grudziński byl v té době zástupcem velitele ponorky a "spolupachatelem útěku". Posléze několik měsíců velel torpédovce ORP "Kujawiak". Koncem roku byl jmenován zástupcem velitele znovu na ORP "Sęp", v roce 1939, krátce před vypuknutím války, jej znovu převeleli, tentokrát na sesterskou loď ORP "Orzeł".
V průběhu zářijové kampaně, když byla ponorka na moři, onemocněl velitel ORP "Orzeł" - komandor podporucznik Henryk Kłoczkowski a Jan Grudziński převzal velení a rozhodl se nemocného velitele vysadit na břeh. Z tohoto důvodu vplul 14.září 1939, na rozkaz Velitelství válečného námořnictva, ORP "Orzeł" do estonského přístavu Tallin, kde byl následně, na nátlak německé vlády, estonskými úřady protiprávně internován. Posádka pod velením J.Grudzińského následně zorganizovala 17.září dobrodružný útěk, kdy ORP "Orzeł", již částečně odzbrojený, bez map a jiného navigačního vybavení, opustil tallinský přístav. Ponorka zůstala na Baltu až do 7.října 1939 (jako poslední akceschopná polská válečná loď), pak se Jan Grudziński rozhodl přesunout s ponorkou do Anglie. 14.října 1939 se u skotského pobřeží setkal s torpédoborcem HMS "Valorous", který jej doprovodil do přístavu.
V Anglii byl kapitan marynarki J.Grudziński oficialně jmenován velitelem ORP "Orzeł". Na ponorce byly vykonány nezbytné opravy a od konce roku pravidelně patrolovala v Severním moři. Zde také, 8.dubna 1940, potopila u norského pobřeží německou transportní loď "Rio de Janeiro" převážející 400 plně vyzbrojených a vystrojených vojáků. Jeho zpráva o útoku byla vůbec první konkrétním dokladem o německém přepadu Norska.
23.května 1940 vyplul Jan Grudziński na palubě ORP "Orzeł" na svou poslední plavbu. Úkolem ponorky byla hlídka v oblasti úžiny Skagerrak. Od té chvíle již o ponorce ani její posádce nikdo neslyšel. Oficiálně byla přiznána jako ztracená v akci 11.června, po tom, co se nevrátila 8.června do přístavu Rosyth. Podle oficiální verze britské admirality se potopila v minovém poli nezaneseném na britských mapách, což je i dnes uznáno za nejpravděpodobnější příčinu jejího potopení. Vrak ani ostatky posádky nebyly do této chvíle nalezeny.
Jan Grudziński byl v roce 1940 posmrtně povýšen do hodnosti komandor podporucznik.
Po válce byla jeho jménem nazvána ulice v Gdańsku a také jedna z gdańských škol.


Jan Grudziński obdržel během své služby následující vyznamenání:
- polský Krzyż Walecznych
- polský Medal Morski
- polský Srebrny Krzyż Virtuti Militari (V.stupně)
- polský Złoty Krzyż Virtuti Militari (IV.stupně) - in memoriam (byl jediným polským námořním důstojníkem, který dostal řád Virtuti Militari dvakrát)
- britský Distinguished Serice Order

zdroje:
www.pl.wikipedia.org
www.orzel.one.pl
HRBEK, Ivan: Na mořích a oceánech. 1.vydání. Praha: Panorama 1989. 312s text+16s obraz.přílohy. 11-115-89
DOBŘICHOVSKÝ, Zdeněk: Ponorky vyplouvají... .1.vydání. Praha: Práce 1985. 344s text+40s přílohy. 601/22/826
URL : https://www.valka.cz/Grudzinski-Jan-t70949#249971Verze : 0