Doporučené formátování článku

Diskuse

Název článku:
První písmeno velké, ostatní malé

POZOR - neuvádět název článku 2x

Anotace článku:
první písmeno velké na konci tečka,
použít tag P - v editoru položka Paragraph,
nepoužívat tučné pismo, podtržení.

Obsah článku (pokud je uveden):
standardní formátování jako ostatní text - použít tag P - v editoru položka Paragraph.

Obsah článku (pokud je obsah podrobný a uvádí kapitoly a podkapitoly do více úrovní):
první úroveň tagem H2 - Heading 2 (často název kapitoly),
druhá úroveň tag P - položka Paragraph - tučným písmem,
třetí úroveň tag P - položka Paragraph

Nadpis, název kapitoly (ne nadpis článku) :
použít tag H1 - položka Heading 1. Nepoužívat tučné, podtržené písmo. Pokud je tento nadpis delší než jeden řádek, tak pod nadpisem vytvořit volný řádek.

Podnadpis, název podkapitoly:
Použít tag H2 - položka Heading 2. Nepoužívat tučné, podtržené písmo.
Pro další úroveň podnadpisu použít tag H3 - položka Heading 3.

Text odstavce:
použít tag P - položka Paragraph.

Zdroje:
použít tag H6 - položka Heading 6.

Obrázky:
vycentrovat na střed stránky,
maximální šířka obrázku 650px - jestli je potřeba, tak větší rozměr nabídnout pomocí odkazu (kliknutí na obrázek).

Popis obrázku:
Tučným písmen a vycentrovat na střed stránky. Popis se umisťuje ihned pod obrázek do stejného odstavce.

Zdroj obrázku (pokud je uveden přímo u obrázku):
zkoseným písmem a vycentrovat na střed stránky pod popisem obrázku ve stejném odstavci.

Citace, text v uvozovkách:
zkoseným písmen.

Text v kulatých závorkách ():
zkoseným písmen.

Text v tabulkách:
nepoužívat tag P, H1, H2, H3...

Odkaz do poznámek (křížový odkaz):
číslo (uvozené hranatými závorkami []) v horním indexu - použít tag SUP - v editoru položka Supersript (malé x s dvojkou v indexu).

Poznámky:
číslo (uvozené hranatými závorkami []) a text poznámky - použít tag P - položka Paragraph.

Obecně:
článek nezarovnávat do bloku.
Nevkládat volné řádky před a po nadpisech, odstavcích apod. (mimo situace s dlouhým nadpisem (Heading 1)).
Obrázek, jeho popis a zdroj umisťovat do jednoho odstavce (Paragraph) - docílím toho tak, že v editoru za obrázkem nestisku enter (to vytvoří nový odstavec), ale shift+enter čímž vytvořím nový řádek ve stejném odstavci.

Příklad formátování článku:
F-104 Starfighter - Fenomén rychlosti
Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe
URL : https://www.valka.cz/Doporucene-formatovani-clanku-t70767#217117 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více