Main Menu
User Menu

Technická letka leteckého pluku 5 [1931-1938]

Technical Flight of the 5th Air Regiment

     
Název:
Name:
Technická letka leteckého pluku 5
Originální název:
Original Name:
Technická letka leteckého pluku 5
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1931
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1031-24.09.1938 Letecký pluk 5
Dislokace:
Deployed:
01.10.1931-DD.MM.1937 Kbely, Letecké kasárny /
DD.MM.1937-DD.09.1938 Brno, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.10.1931-DD.09.1934 Kopecký, Vojtěch (Major)
DD.09.1934-DD.10.1934 Lazar, Otto (Štábní kapitán)
DD.10.1934-DD.MM.1935 Provazník, Miloš (Nadporučík)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Letka vznikla nově 1. října 1931 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 2,877/Taj.-III./1.odděl.1931.
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký pluk 5
URL : https://www.valka.cz/Technicka-letka-leteckeho-pluku-5-1931-1938-t70426#247889Verze : 0
MOD