Main Menu
User Menu

12. tankosamohybný pluk [1951-1958]

12th Self-Propelled Tank Regiment

     
Název:
Name:
12. tankosamohybný pluk
Originální název:
Original Name:
12. tankosamohybný pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1951
Předchůdce:
Predecessor:
12. tankosamohybný prapor
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.1958
Nástupce:
Successor:
12. tankový pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1951-31.10.1954 12. pěší divize
01.11.1954-08.05.1955 12. střelecká divize
09.05.1955-30.09.1958 20. střelecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.10.1951-30.09.1958 Podbořany, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1951-30.09.1958 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1951-30.09.1958 1. tanková rota
01.10.1951-30.09.1958 2. tanková rota
01.10.1951-30.09.1958 3. tanková rota
01.10.1951-30.09.1958 4. tanková rota
01.10.1951-30.09.1958 5. tanková rota
01.10.1951-30.09.1958 6. rota samohybných děl
01.10.1951-30.09.1958 7. rota samohybných děl
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1951-30.09.1958
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1951-30.09.1958 VÚ 7368 Podbořany
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA-00000 (12. tankosamohybný pluk)
URL : https://www.valka.cz/12-tankosamohybny-pluk-1951-1958-t69576#410426Verze : 0
MOD
12. tankosamohybný pluk [1951-1958]


Velitelství pluku vzniklo 1. října 1951 přejmenováním z velitelství 12. tankosamohybného praporu [1951].
Nacházelo se v Podbořanech, podléhalo velitelství 12. pěší divize [1951-1954], od listopadu 1954 velitelství 12. střelecké divize [1954-1955] a od května 1955 velitelství 20. střelecké divize [1955-1958]. Od října 1951 do října 1958 užívalo krycí označení VÚ 7368.
Velitelství pluku bylo 1. října 1958 přejmenováno na velitelství 12. tankového pluku [1958-1992].
URL : https://www.valka.cz/12-tankosamohybny-pluk-1951-1958-t69576#245029Verze : 0
MOD