Main Menu
User Menu

3. taktická skupina

III. taktická skupina "Gerlach"

     
Název:
Name:
3. taktická skupina
Originální název:
Original Name:
3. taktická skupina "Gerlach"
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.09.1944
Předchůdce:
Predecessor:
Vojenská obranná oblasť 1
Datum zániku:
Disbanded:
26.10.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.09.1944-26.10.1944 1. československá armáda na Slovensku
Dislokace:
Deployed:
10.09.1944-DD.10.1944 Zvolen

Velitel:
Commander:
10.09.1944-23.10.1944 Kuna, Pavol (Plukovník)
23.10.1944-26.10.1944 Markus, Mikuláš (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
10.09.1944-14.10.1944 Kužel-Znievčan, Vladislav (Stotník gšt.)
15.10.1944-26.10.1944 Jamriška, Dušan (Major gšt.)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
sk.wikipedia.org
Ján Lánik a kol. - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha 2005. ISBN 80-7278-233-9
URL : https://www.valka.cz/3-takticka-skupina-t63702#490108Verze : 0
MOD
Vznik: 10.9.1944 reorganizací 1.Československé armády
Úkol: obrana jihozápadní části ( Zvolen )
Složení:
21. - 28. prapor 3.pěšího pluku
záložní děl. skupina
komb. telef. rota
1. a 3. dělostřelecká skupina
cca 10 000 mužů


Kliment, Charles. Slovenská armáda, Praha, 1996. Mustang. ISBN 80-7191-132-1
URL : https://www.valka.cz/3-takticka-skupina-t63702#227267Verze : 0
Veliteľ : plukovník Pavol Kuna
od 23. 10. 1944 - plukovník Mikuláš Markus


Krycie meno : Gerlach
Dislokácia : Zvolen


Bojovala s bojovou skupinou SS "Schill" v smere Handlová - Sv.Kríž nad Hronom a Oslany - Žarnovica.
Neskôr aj s časťou divízie "Tatra".
26. 10. 1944 ustúpila do hôr v priestore Poľany a ako organizovaná bojová jednotka prakticky prestala existovať.


Zdroj:
https://www.muzeumsnp.sk/
VHÚ Praha, VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, Avis Praha - máj 2005
URL : https://www.valka.cz/3-takticka-skupina-t63702#255355Verze : 0