Main Menu
User Menu

311. prapor radiační, chemické a biologické ochrany [2005- ]

311th Radiation, Chemical and Biological Defence Battalion

     
Název:
Name:
311. prapor radiační, chemické a biologické ochrany
Originální název:
Original Name:
311. prapor radiační, chemické a biologické ochrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.2005
Předchůdce:
Predecessor:
311. prapor chemické ochrany
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.2005-30.06.2005 31. brigáda chemické ochrany
01.07.2005-30.11.2013 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany
01.12.2013-DD.MM.RRRR 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.2005-DD.MM.RRRR Liberec, ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zdráhala, Petr (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.2005-DD.MM.RRRR velitelská četa
01.01.2005-DD.MM.RRRR 1. rota chemické ochrany
01.01.2005-DD.MM.RRRR 2. rota chemické ochrany
01.01.2005-DD.MM.RRRR speciální odřad
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 7907
Zdroje:
Sources:
www.cbrn-liberec.army.cz
URL : https://www.valka.cz/311-prapor-radiacni-chemicke-a-biologicke-ochrany-2005-t63609#380188Verze : 0
MOD
311. prapor radiační, chemické a biologické ochrany

Zdroj: www.cbrn-liberec.army.cz
URL : https://www.valka.cz/311-prapor-radiacni-chemicke-a-biologicke-ochrany-2005-t63609#226900Verze : 0
MOD