Main Menu
User Menu

Maršál Sovětského svazu

Marshal of the Soviet Union

Маршал Советского Союза

Česky: Maršál Sovětského svazu
English: Marshal of the Soviet Union
По-русски: Маршал Советского Союза
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Maršál
Link to the Dictionary Entry Marshal
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Marsal-Sovetskeho-svazu-t60188#668858Verze : 0
MOD