Main Menu
User Menu

Metrologický a zkušební ústav logistiky [2003-2014]

Metrology and Testing Institute of Logistics / Metrologický a skúšobný ústav logistiky

     
Název:
Name:
Metrologický a zkušební ústav logistiky
Originální název:
Original Name:
Metrologický a skúšobný ústav logistiky
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2003
Předchůdce:
Predecessor:
Kontrolní a zkušební ústav služby PHM
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.2014
Nástupce:
Successor:
Centrum metrológie a skúšobníctva Zásobovacej základne II
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2003-01.07.2009 Veliteľstvo logistiky
01.07.2009-01.01.2014 Veliteľstvo síl výcviku a podpory
01.01.2014-01.11.2014 Úřad logistického zabezpečení
Dislokace:
Deployed:
01.01.2003-01.11.2014 Žilina, Kasárne P. Jilemnického

Velitel:
Commander:
DD.MM.2003-DD.MM.RRRR Fillner, Róbert - zástupca veliteľa - poverený velením (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Karkoška, Milan (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-31.10.2014 Chlebec, Peter (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.mil.sk/6989/
URL : https://www.valka.cz/Metrologicky-a-zkusebni-ustav-logistiky-2003-2014-t59768#503138Verze : 0
MOD
Vznik: 1.1.2003


Metrologický a skúšobný ústav logistiky + Žilina je účelové zariadenie OS SR. Komplexne zabezpečuje ozbrojené sily metrológiou, skúšobníctvom, v oblasti PHM a PK, opravárenskou a revíznou činnosťou. Vykonáva kontrolu technického stavu, revíziu, údržbu a opravu palivových hospodárstiev útvarov a zariadení ozbrojených síl v zmysle platných noriem a zákonov. Realizuje kontrolu kvality PHM a PK pri krátkodobom a dlhodobom skladovaní. Zabezpečuje výkon rozhodcovských rozborov pri haváriách a narušení kvality PHM a PK, zavádzanie nových výrobkov PHM do ozbrojených síl a zámeny materiálov. Vykonáva posudzovanie noriem, technologických postupov a ďalších odborných dokumentov.


zloženie MSÚLog :
Oddelenie kontroly kvality
Oddelenie metrológie
Oddelenie materiálového manažmentu
Štáb MSÚLog
zdroj. www.vsvap.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Metrologicky-a-zkusebni-ustav-logistiky-2003-2014-t59768#215349Verze : 1
Oficiálny znak Metrologického a skúšobného ústavu logistiky. Znak bol priznaný nariadením MO SR č. 35/2004 zo 19.08.2004 (Vestník MO SR č. 37/2004).


Zdroj: Archív autora

Metrologický a zkušební ústav logistiky [2003-2014] - Metrologický a skúšobný ústav logistiky

Metrologický a skúšobný ústav logistiky
URL : https://www.valka.cz/Metrologicky-a-zkusebni-ustav-logistiky-2003-2014-t59768#569771Verze : 0
MOD