Main Menu
User Menu

Řád knížete Pribiny [1940-1945]

Order of Prince Pribina

Rad kniežaťa Pribinu

     
Název:
Name:
Řád knížete Pribiny
Název v originále:
Original Name:
Rad kniežaťa Pribinu
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.05.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
1. Řetěz řádu knížete Pribinu
2. Osobitý stupeň Radu knížete Pribiny
3. Velkokříž za civilní zásluhy (1. třída)
4. Velkokříž za vojenské zásluhy
5. Velkodůstojnik za civilní zásluhy (2. třída)
6. Velkodůstojnik za vojenské zásluhy
7. Komander za civilní zásluhy (3. třída)¨
8. Komandér za vojenské zásluhy
9. Důstojník za civilní zásluhy (4. třída)
10. Důstojník za vojenské zásluhy
11. Rytíř za civilní zásluhy (5. třída)
12. Rytíř za vojenské zásluhy
Poznámka:
Note:
Uvedená struktura je již včetně doplnění v roce 1942.
Zdroje:
Sources:
Karásek,M. a Kozák, J. slovenské vyznamenania a odznaky 1938 - 1945,,Kozak Press, Liptovský Mikuláš 2012, 146 s.
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#510522Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád knížete Pribiny - Řetěz řádu knížete Pribinu
Název v originále:
Original Name:
Rad kniežaťa Pribinu - Reťaz Radu kniežaťa Pribinu
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
veľký radový kríž, radová reťaz a radová hviezda osobitného stupňa.
Klenot:
Badge:
V strede radu je reliéf hlavy Pribinu. Reliéf je matnýa ohraničený pásom. Leží na štylizovaných slnečných lúčoch okrúžených rámom. Spod rámu vychádzajú v podobe kríža štyri štylizované štátne znaky. Žliabok rámu a vrchy štátneho znaku sú smaltované na modro. V strede reverzu je Pribinov kostolík a okolo neho text: "Saeculo nono instante fundavit".
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Je mierne vypuklo profilovaná, osemramená. V strede má zmenšený pozlátený kríž o priemere 32 mm, umiestnený na rovnom poli, ohraničený rámom lomeným do šestnástich zúbkov. Pod ním, na vlastnom tele hviezdy, je vygravírované meno autora. Zo stredu hviezdy vyžaruje osem plastických lúčových zväzkov, medzi ktorými je osem štylizovaných smrekových vetvičiek. Na reverze hviezdy je vodorovná spona na pripnutie hviezdy na prsia vľavo dole.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
radová reťaz
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Výnimočne bol udeľovaný mimoriadny stupeň so zlatou reťazou a hviezdou. Celkom boli udelené 4 mimoriadne stupne, z toho jeden obdržal Joachim von Ribbentrop a ďalšie tri dostali predstavitelia spriatelených štátov - bulharský cár Boris III. a rumunský králi Karol II. a Michal I.
Zdroje:
Sources:
Trenčan, L, : Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939 - 1945, Nitra 1992, Zapadoslovenské muzeum Trnava, 64 s.ISBN 80-85556-02-2
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#530147Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád knížete Pribiny - Osobitý stupeň Radu knížete Pribiny
Název v originále:
Original Name:
Rad kniežaťa Pribinu - Osobitný stupeň Radu kniežaťa Pribinu
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
veľký radový kríž, veľká radová stuha a radová hviezda.
Klenot:
Badge:
V strede radu je reliéf hlavy Pribinu. Reliéf je matnýa ohraničený pásom. Leží na štylizovaných slnečných lúčoch okrúžených rámom. Spod rámu vychádzajú v podobe kríža štyri štylizované štátne znaky. Žliabok rámu a vrchy štátneho znaku sú smaltované na modro. V strede reverzu je Pribinov kostolík a okolo neho text: "Saeculo nono instante fundavit".
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Je mierne vypuklo profilovaná, osemramená. V strede má zmenšený pozlátený kríž o priemere 32 mm, umiestnený na rovnom poli, ohraničený rámom lomeným do šestnástich zúbkov. Pod ním, na vlastnom tele hviezdy, je vygravírované meno autora. Zo stredu hviezdy vyžaruje osem plastických lúčových zväzkov, medzi ktorými je osem štylizovaných smrekových vetvičiek. Na reverze hviezdy je vodorovná spona na pripnutie hviezdy na prsia vľavo dole.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je z moaré hodvábu rumelkovej farby. Je dlhá 1800 mm a široká 180 mm. Nosí sa cez pravé plece, vľavo dole je skrížená a na nej je kokarda, pod ktorou visí veľký kríž.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Trenčan, L, : Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939 - 1945, Nitra 1992, Zapadoslovenské muzeum Trnava, 64 s.ISBN 80-85556-02-2
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#530149Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád knížete Pribiny - Velkokříž za vojenské zásluhy
Název v originále:
Original Name:
Rad kniežaťa Pribinu - Veľkokríž za vojenské zásluhy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.05.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
veľký radový kríž, veľká radová stuha a radová hviezda
Klenot:
Badge:
V strede radu je reliéf hlavy Pribinu. Reliéf je matnýa ohraničený pásom. Leží na štylizovaných slnečných lúčoch okrúžených rámom. Spod rámu vychádzajú v podobe kríža štyri štylizované štátne znaky. Žliabok rámu a vrchy štátneho znaku sú smaltované na modro. V strede reverzu je Pribinov kostolík a okolo neho text: "Saeculo nono instante fundavit".Záves pre rad s mečmi tvoria dva skrížené meče na vavrínovom venci.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Je mierne vypuklo profilovaná, osemramená. V strede má zmenšený pozlátený kríž o priemere 32 mm, umiestnený na rovnom poli, ohraničený rámom lomeným do šestnástich zúbkov. Pod ním, na vlastnom tele hviezdy, je vygravírované meno autora. Zo stredu hviezdy vyžaruje osem plastických lúčových zväzkov, medzi ktorými je osem štylizovaných smrekových vetvičiek. Na reverze hviezdy je vodorovná spona na pripnutie hviezdy na prsia vľavo dole.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je z moaré hodvábu rumelkovej farby. Je dlhá 1800 mm a široká 90 mm. Nosí sa cez pravé plece, vľavo dole je skrížená a na nej je kokarda, pod ktorou visí veľký kríž.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Trenčan, L, : Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939 - 1945, Nitra 1992, Zapadoslovenské muzeum Trnava, 64 s.ISBN 80-85556-02-2
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#395844Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád knížete Pribiny - Veľkokríž za civilné zásluhy
Název v originále:
Original Name:
Rad kniežaťa Pribinu - Veľkokríž za civilné zásluhy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.05.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
veľký radový kríž, veľká radová stuha a radová hviezda
Klenot:
Badge:
V strede radu je reliéf hlavy Pribinu. Reliéf je matnýa ohraničený pásom. Leží na štylizovaných slnečných lúčoch okrúžených rámom. Spod rámu vychádzajú v podobe kríža štyri štylizované štátne znaky. Žliabok rámu a vrchy štátneho znaku sú smaltované na modro. V strede reverzu je Pribinov kostolík a okolo neho text: "Saeculo nono instante fundavit".
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Je mierne vypuklo profilovaná, osemramená. V strede má zmenšený pozlátený kríž o priemere 32 mm, umiestnený na rovnom poli, ohraničený rámom lomeným do šestnástich zúbkov. Pod ním, na vlastnom tele hviezdy, je vygravírované meno autora. Zo stredu hviezdy vyžaruje osem plastických lúčových zväzkov, medzi ktorými je osem štylizovaných smrekových vetvičiek. Na reverze hviezdy je vodorovná spona na pripnutie hviezdy na prsia vľavo dole.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je z moaré hodvábu rumelkovej farby. Je dlhá 1800 mm a široká 90 mm. Nosí sa cez pravé plece, vľavo dole je skrížená a na nej je kokarda, pod ktorou visí veľký kríž.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Trenčan, L, : Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939 - 1945, Nitra 1992, Zapadoslovenské muzeum Trnava, 64 s.ISBN 80-85556-02-2
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#530143Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád knížete Pribiny - Velkodůstojnický kříž za vojenské zásluhy
Název v originále:
Original Name:
Rad kniežaťa Pribinu - Veľkodôstojnícky kríž za vojenské zásluhy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.05.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
zlatý radový kríž, stredná radová stuha a radová hviezda
Klenot:
Badge:
V strede radu je reliéf hlavy Pribinu. Reliéf je matný a ohraničený pásom. Leží na štylizovaných slnečných lúčoch okrúžených rámom. Spod rámu vychádzajú v podobe kríža štyri štylizované štátne znaky. Žliabok rámu a vrchy štátneho znaku sú smaltované na modro. Kríž je o priemere 54 mm. V strede reverzu je Pribinov kostolík a okolo neho text: "Saeculo nono instante fundavit".Záves pre rad s mečmi tvoria dva skrížené meče na vavrínovom venci.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Je mierne vypuklo profilovaná, osemramená. V strede má zmenšený pozlátený kríž o priemere 34 mm, umiestnený na rovnom poli, ohraničený rámom lomeným do šestnástich zúbkov. Pod ním, na vlastnom tele hviezdy, je vygravírované meno autora. Zo stredu hviezdy vyžaruje osem plastických lúčových zväzkov, medzi ktorými je osem štylizovaných smrekových vetvičiek. Na reverze hviezdy je vodorovná spona na pripnutie hviezdy na prsia vľavo dole.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je z moaré hodvábu rumelkovej farby. je dlhá 500 mm a široká 35 mm. Nosí sa okolo krku.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Trenčan, L, : Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939 - 1945, Nitra 1992, Zapadoslovenské muzeum Trnava, 64 s.ISBN 80-85556-02-2
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#530150Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád knížete Pribiny - Velkodůstojnický kříž za civilné zásluhy
Název v originále:
Original Name:
Rad kniežaťa Pribinu - Veľkodôstojnícky kríž za civilné zásluhy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.05.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
zlatý radový kríž, stredná radová stuha a radová hviezda
Klenot:
Badge:
V strede radu je reliéf hlavy Pribinu. Reliéf je matný a ohraničený pásom. Leží na štylizovaných slnečných lúčoch okrúžených rámom. Spod rámu vychádzajú v podobe kríža štyri štylizované štátne znaky. Žliabok rámu a vrchy štátneho znaku sú smaltované na modro. Kríž je o priemere 54 mm. V strede reverzu je Pribinov kostolík a okolo neho text: "Saeculo nono instante fundavit".
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Je mierne vypuklo profilovaná, osemramená. V strede má zmenšený pozlátený kríž o priemere 34 mm, umiestnený na rovnom poli, ohraničený rámom lomeným do šestnástich zúbkov. Pod ním, na vlastnom tele hviezdy, je vygravírované meno autora. Zo stredu hviezdy vyžaruje osem plastických lúčových zväzkov, medzi ktorými je osem štylizovaných smrekových vetvičiek. Na reverze hviezdy je vodorovná spona na pripnutie hviezdy na prsia vľavo dole.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je z moaré hodvábu rumelkovej farby. je dlhá 500 mm a široká 35 mm. Nosí sa okolo krku.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Trenčan, L, : Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939 - 1945, Nitra 1992, Zapadoslovenské muzeum Trnava, 64 s.ISBN 80-85556-02-2
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#530151Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád knížete Pribiny - Komandérsky kříž za vojenské zásluhy
Název v originále:
Original Name:
Rad kniežaťa Pribinu - Komandérsky kríž za vojenské zásluhy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.05.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
zlatý radový kríž a stredná radová stuha
Klenot:
Badge:
V strede radu je reliéf hlavy Pribinu. Reliéf je matný a ohraničený pásom. Leží na štylizovaných slnečných lúčoch okrúžených rámom. Spod rámu vychádzajú v podobe kríža štyri štylizované štátne znaky. Žliabok rámu a vrchy štátneho znaku sú smaltované na modro. Kríž je o priemere 54 mm. V strede reverzu je Pribinov kostolík a okolo neho text: "Saeculo nono instante fundavit".Záves pre rad s mečmi tvoria dva skrížené meče na vavrínovom venci.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je z moaré hodvábu rumelkovej farby. je dlhá 500 mm a široká 35 mm. Nosí sa okolo krku.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Trenčan, L, : Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939 - 1945, Nitra 1992, Zapadoslovenské muzeum Trnava, 64 s.ISBN 80-85556-02-2
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#530152Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád knížete Pribiny - Komandérsky kříž za civilné zásluhy
Název v originále:
Original Name:
Rad kniežaťa Pribinu - Komandérsky kríž za civilné zásluhy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.05.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
zlatý radový kríž a stredná radová stuha
Klenot:
Badge:
V strede radu je reliéf hlavy Pribinu. Reliéf je matný a ohraničený pásom. Leží na štylizovaných slnečných lúčoch okrúžených rámom. Spod rámu vychádzajú v podobe kríža štyri štylizované štátne znaky. Žliabok rámu a vrchy štátneho znaku sú smaltované na modro. Kríž je o priemere 54 mm. V strede reverzu je Pribinov kostolík a okolo neho text: "Saeculo nono instante fundavit".
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je z moaré hodvábu rumelkovej farby. je dlhá 500 mm a široká 35 mm. Nosí sa okolo krku.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Trenčan, L, : Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939 - 1945, Nitra 1992, Zapadoslovenské muzeum Trnava, 64 s.ISBN 80-85556-02-2
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#530153Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád knížete Pribiny - Důstojnický kříž za vojenské zásluhy
Název v originále:
Original Name:
Rad kniežaťa Pribinu - Dôstojnícky kríž za vojenské zásluhy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.05.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
zlatý radový kríž a malá radová stuha
Klenot:
Badge:
V strede radu je reliéf hlavy Pribinu. Reliéf je matný a ohraničený pásom. Leží na štylizovaných slnečných lúčoch okrúžených rámom. Spod rámu vychádzajú v podobe kríža štyri štylizované štátne znaky. Žliabok rámu a vrchy štátneho znaku sú smaltované na modro. Kríž je o priemere 54 mm. V strede reverzu je Pribinov kostolík a okolo neho text: "Saeculo nono instante fundavit". Záves pre rad s mečmi tvoria dva skrížené meče na vavrínovom venci.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je z moaré hodvábu rumelkovej farby. Je dlhá 60 mm a široká 35 mm. a nosí sa na prsiach vľavo hore.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Trenčan, L, : Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939 - 1945, Nitra 1992, Zapadoslovenské muzeum Trnava, 64 s.ISBN 80-85556-02-2
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#530155Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád knížete Pribiny - Důstojnický kříž za civilné zásluhy
Název v originále:
Original Name:
Rad kniežaťa Pribinu - Dôstojnícky kríž za civilné zásluhy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.05.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
zlatý radový kríž a malá radová stuha
Klenot:
Badge:
V strede radu je reliéf hlavy Pribinu. Reliéf je matný a ohraničený pásom. Leží na štylizovaných slnečných lúčoch okrúžených rámom. Spod rámu vychádzajú v podobe kríža štyri štylizované štátne znaky. Žliabok rámu a vrchy štátneho znaku sú smaltované na modro. Kríž je o priemere 54 mm. V strede reverzu je Pribinov kostolík a okolo neho text: "Saeculo nono instante fundavit".
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je z moaré hodvábu rumelkovej farby. Je dlhá 60 mm a široká 35 mm. a nosí sa na prsiach vľavo hore.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Trenčan, L, : Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939 - 1945, Nitra 1992, Zapadoslovenské muzeum Trnava, 64 s.ISBN 80-85556-02-2
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#530154Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád knížete Pribiny - Rytířský kříž za vojenské zásluhy
Název v originále:
Original Name:
Rad kniežaťa Pribinu - Rytiersky kríž za vojenské zásluhy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
stredný radový kríž a malá radová stuha
Klenot:
Badge:
V strede radu je reliéf hlavy Pribinu. Reliéf je matný a ohraničený pásom. Leží na štylizovaných slnečných lúčoch okrúžených rámom. Spod rámu vychádzajú v podobe kríža štyri štylizované štátne znaky. Žliabok rámu a vrchy štátneho znaku sú smaltované na modro. Kríž je o priemere 54 mm. V strede reverzu je Pribinov kostolík a okolo neho text: "Saeculo nono instante fundavit". Záves pre rad s mečmi tvoria dva skrížené meče na vavrínovom venci.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je z moaré hodvábu rumelkovej farby. Je dlhá 60 mm a široká 35 mm. a nosí sa na prsiach vľavo hore.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Trenčan, L, : Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939 - 1945, Nitra 1992, Zapadoslovenské muzeum Trnava, 64 s.ISBN 80-85556-02-2
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#530156Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád knížete Pribiny - Rytířský kříž za civilné zásluhy
Název v originále:
Original Name:
Rad kniežaťa Pribinu - Rytiersky kríž za civilné zásluhy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
stredný radový kríž a malá radová stuha
Klenot:
Badge:
V strede radu je reliéf hlavy Pribinu. Reliéf je matný a ohraničený pásom. Leží na štylizovaných slnečných lúčoch okrúžených rámom. Spod rámu vychádzajú v podobe kríža štyri štylizované štátne znaky. Žliabok rámu a vrchy štátneho znaku sú smaltované na modro. Kríž je o priemere 54 mm. V strede reverzu je Pribinov kostolík a okolo neho text: "Saeculo nono instante fundavit".
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je z moaré hodvábu rumelkovej farby. Je dlhá 60 mm a široká 35 mm. a nosí sa na prsiach vľavo hore.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Trenčan, L, : Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939 - 1945, Nitra 1992, Zapadoslovenské muzeum Trnava, 64 s.ISBN 80-85556-02-2
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#530157Verze : 0
MOD
Rad kniežaťa Pribinu (Order of Prince Pribina - angl.)
Najvyššie slovenské vyznamenanie. Nazvané po prvom predstaviteľlovi štátneho útvaru so slovanským obyvateľstvom na území Slovenska - Nitrianskom kniežaťu Pribinovi.
Udeľovalo sa občanom Slovenska, ale aj cudzincom za všeobecné zásluhy.
Vyznamenanie vzniklo 08.05.1940, udeľované bolo v dvoch triedach - civilnej a vojenskej (s mečmi) (od 04.03.1942).
Obe triedy sa udeľovali v 5 stupňoch:
Veľkokríž (veľkostuha, hviezda)
Veľkodôstojník (nákrčný kríž, hviezda)
Veliteľ (nákrčný kríž)
Dôstojník (náprsný kríž v zlate)
Rytier (náprsný kríž v striebre)
Výnimočne bol udeľovaný mimoriadny stupeň so zlatou reťazou a hviezdou. Celkom boli udelené 4 mimoriadne stupne, z toho jeden obdržal Joachim von Ribbentrop a ďalšie tri dostali predstavitelia spriatelených štátov - bulharský cár Boris III. a rumunský králi Karol II. a Michal I.
Výzor: odznakom radu je zlatý lúčovitý kríž s dvojkrížmi na trojvršiach medzi ramenami. V stredovom medailóne je korunovaná hlava kniežaťa Pribinu. Záves odznaku tvoria tri Svätoplukove prúty previazané stuhou v slovenských farbách. Stuha je červená s modrým stredovým pruhom. Vojenský druh je doplnený mečmi.
Poznámka autora: prvý viac menej slovanský štátny útvar na území slovenska bola Samova ríša.... Nitrianske kniežatstvo vzniklo o niekoľko storočí neskôr....Napriek tomu sú najvyššie vyznamenania oboch Slovenských republík nazvané po Pribinovi a nie po Samovi.
Zdroj:
www.axishistory.com
www.druhasvetova.net
https://www.semon.fr
https://users.skynet.be/hendrik/eng/Slovak.html
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#212101Verze : 1
MOD
Hviezda Radu Kniežaťa Pribinu.... (zdroj v prvom príspevku)
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#212102Verze : 0
MOD
A v tomto sa rad ukladal - skrinka (obal) má rozmery 30 x 45 cm, je potiahnutá červenou kožou a na vrchu má zlatom vykladaný štátny znak.... ( http://emedals.ca ). Myslím že tam bol uložený Veľkokríž rádu kniežaťa Pribinu....
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#212195Verze : 0
MOD
Rád kniežaťa Pribinu:
Založený bol na uctievanie pamiatky nitrianskeho kniežaťa Pribinu, zakladateľa slovenského kresťanského kostola v Nitre v prvej polovici 9.storočia.
Počas brannej pohotovosti sa udeľoval na návrh ministra národnej obrany (MNO) rad s mečmi.
Rad kniežaťa pribinu bol zriadený zákonom číslo 155 z roku 1940 Sl. Zákonom číslo 25 z roku 1942 Sl. bol rad rozšírený o ďalšiu triedu (piatu) so strieborným krížom.
Zákonom číslo 240 z roku 1942 Sl sa opakovanie rad rozšíril o reťaz a osobitný stupeň.
Od roku 1942 mal rad kniežaťa Pribinu:
- Reťaz radu, reťaz radu je zlatá,
- Osobitný stupeň, priemer radu 65 mm,stuha veľká (pruh 18 mm),
- 1.trieda Veľkokríža, priemer radu 65 mm,stuha veľká (pruh 9 mm),
- 2.trieda Veľkokríža, priemer radu 54 mm,kríž je zlatý, stuha stredná,
- 3.trieda Veliteľský kríž, priemer radu 54 mm,kríž je zlatý, stuha stredná,
- 4.trieda Dôstojnícky kríž, priemer radu 54 mm,kríž je zlatý,stuha malá,
- 5.trieda Rytiresky kríž, priemer radu 54 mm,kríž je strieborný, stuha malá,
KRÍŽ:
Kríž bol zhotovený pre Reťaz radu, Osobitný stupeň a 1.triedu Veľkokríž o priemere 65 mm.
Pre 2.triedu Veľkodôstojnícky kríž, 3.trieda Veliteľský kríž, 4.trieda Dôstojnícky kríž a 5.trieda Rytiersky kríž o priemere 54 mm.
Averz radu (kríža):
V strede radu je reliéf hlavy Pribinu. Reliéf je matnýa ohraničený pásom. Leží na štylizovaných slnečných lúčoch okrúžených rámom. Spod rámu vychádzajú v podobe kríža štyri štylizované štátne znaky. Žliabok rámu a vrchy štátneho znaku sú smaltované na modro.
Reverz radu (kríža):Reverz je podobný, ale v strede je Pribinov kostolík a okolo neho text: "Saeculo nono instante fundavit".
Záves radu (závesný):Záves tvoria tri prúty zviazané stužkami smaltovanými v štátnych farbách.
Záves pre rad s mečmi tvoria dva skrížené meče na vavrínovom venci.
STUHA radu:
Stuha je z moaré hodvábu rumelkovej farby.
Veľká stuha - je dlhá 1800 mm a široká 90 mm. Nosí sa cez pravé plece, vľavo dole je skrížená a na nej je kokarda, pod ktorou visí veľký kríž.
Stredná stuha - je dlhá 500 mm a široká 35 mm. Nosí sa okolo krku.
Malá stuha - je dlhá 60 mm a široká 35 mm. Nosí sa na prsiach vľavo hore.
HVIEZDA radu:
Hviezda radu bola určená pre Reťaz radu, Osobitny stupeň, 1.triedu Veľkokríž a 2.trieda Veľkodôstojnícky kríž.
Hviezda radu má priemer 90 mm.
Averz radu (hviezda):
Je mierne vypuklo profilovaná, osemramená. V strede má zmenšený pozlátený kríž o priemere 32 mm, umiestnený na rovnom poli, ohraničený rámom lomeným do šestnástich zúbkov. Pod ním, na vlastnom tele hviezdy, je vygravírované meno autora. Zo stredu hviezdy vyžaruje osem plastických lúčových zväzkov, medzi ktorými je osem štylizovaných smrekových vetvičiek.
Pre rad s mečmi má hviezda pod poľom zmenšeného kríža dva skrížené meče.
Reverz (hviezda):
Na reverze hviezdy je vodorovná spona na pripnutie hviezdy na prsia vľavo dole.
Autorom radu je akademický sochár Ladislav MAJERSKÝ.
- archív autora,
- Marcinko, Ján: Slovenské rady, vyznamenania, čestné odznaky, ISBN: 80-967096-7-4

Řád knížete Pribiny [1940-1945] - reťaz radu

reťaz radu
Řád knížete Pribiny [1940-1945] - veliteľský kríž radu kniežaťa Pribinu, stredná radová stuha - averz

veliteľský kríž radu kniežaťa Pribinu, stredná radová stuha - averz
Řád knížete Pribiny [1940-1945] - veliteľský kríž radu kniežaťa Pribinu, stredná radová stuha - reverz

veliteľský kríž radu kniežaťa Pribinu, stredná radová stuha - reverz
Řád knížete Pribiny [1940-1945] - veliteľský kríž radu kniežaťa Pribinu, stredná radová stuha - averz

veliteľský kríž radu kniežaťa Pribinu, stredná radová stuha - averz
Řád knížete Pribiny [1940-1945] - veliteľský kríž radu kniežaťa Pribinu, stredná radová stuha - reverz

veliteľský kríž radu kniežaťa Pribinu, stredná radová stuha - reverz
Řád knížete Pribiny [1940-1945] - dôstojnícky kríž radu kniežaťa Pribinu , stredná radová stuha - averz

dôstojnícky kríž radu kniežaťa Pribinu , stredná radová stuha - averz
Řád knížete Pribiny [1940-1945] - dôstojnícky kríž radu kniežaťa Pribinu , stredná radová stuha - reverz

dôstojnícky kríž radu kniežaťa Pribinu , stredná radová stuha - reverz
Řád knížete Pribiny [1940-1945] - rytiersky kríž radu kniežaťa Pribinu, malá radová stuha - averz

rytiersky kríž radu kniežaťa Pribinu, malá radová stuha - averz
Řád knížete Pribiny [1940-1945] - rytiersky kríž radu kniežaťa Pribinu, malá radová stuha - reverz

rytiersky kríž radu kniežaťa Pribinu, malá radová stuha - reverz
Řád knížete Pribiny [1940-1945] - veľkokríž radu kniežaťa Pribinu s veľkou radovou stuhou a radovou hviezdou

veľkokríž radu kniežaťa Pribinu s veľkou radovou stuhou a radovou hviezdou
Řád knížete Pribiny [1940-1945] - radová hviezda k veľkodôstojníckemu krížu radu kniežaťa Pribinu

radová hviezda k veľkodôstojníckemu krížu radu kniežaťa Pribinu
Řád knížete Pribiny [1940-1945] - radová hviezda s mečmi k veľkodôstojníckemu krížu radu kniežaťa Pribinu

radová hviezda s mečmi k veľkodôstojníckemu krížu radu kniežaťa Pribinu
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#305774Verze : 1
Tento řád opravdu po výtvarné stránce řadíme mezi nádherná díla drobné plastiky a myslím,že se k dekoracím Slovenska z období let 1938-45 budeme i nadále vracet, doplňovat poznatky, přidávat obrázky, ale zároveň musíme poukázat i na negativní věci s tímto řádem spojené. Nejde o to, komu byl řád udělován, ale jde o pochopení originality řádu po roce 1945.
Jde o všeobecně záslužný řád, který byl určen občanům Slovenské republiky, ale především cizincům. Řád je zasvěcen knížeti Pribinovi vládci a statečnému vojákovi. I když se opravdu v literatuře uvádí, že řád je uctěním památky knížete, jeho význam je dán především ocenění zásluh prokázaných v letech 1939-1945.
Jde tedy o ve vyšších stupních vzácně udělovaný řád který především ve vyšších řádových třídách ( v originálu) je téměř nedostupný. Kde se tedy berou stále nové a nové exempláře?
Hned po roce 1945, ale jistě již v průběhu roku 1944 z Kremnické mincovny několik desítek řádu ve všech stupních „uniklo„. Tyto řády a zde můžeme hovořit o neudělených originálech řádů se později objevuje ve sbírkách slovenských faleristů, ale z důvodu nasycenosti trhu se kvalitní řádové dekorace přesouvají a nacházejí v českých sbírkách pánů kolegů od kterých jsme se učili.
V sousedním Německu (NSR) je situace poněkud složitější, ale již po roce 1950 lze na veteránských sponách nosit některé dekorace získané za statečnost v boji, mimo jiné i dekorace Slovenska. V této první fázi výrobcům jistě nejde o zhotovení naprosto dokonalé kopie, ale pouze o dekoraci, kterou si může voják upevnit na řádovou sponu.
Po roce 1957 se situace mění vydáním zákona, který povoluje nošení i německých dekorací (bez svastiky) na stejnokrojích aktivních německých vojáků, ale i policistů, hasičů, záložních vojáků a veteránů. Jde o výrobu dekorací, které by měli být přesnou kopii originálů udělených řádů a vyznamenání. Jistě i z toho důvodů zde máme dostatek porovnávacího materiálu ke studiu tohoto řádu.
V současné době to je masivní zájem nejen slovenských faleristů, ale žel bohu i slovenských nacionalistů, a tak každý, kdo si přeje získat originál řádu, musí být opatrný a kupovat pouze prověřený exemplář.
Kolega Roman Nohejl mě upozornil na velkokříž řádu prodávaný na eBay, který se nakonec prodal za částku podstatně vyšší než 5000 euro. Přikládáme, proto, jen obrázky velkokříže, ale nelze zaručit ani zde originalitu exempláře.
Jistě nebude od věcí, pokud k této problematice vyvoláme i diskuzi.
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#388591Verze : 1
Název
Name
Řád knížete Pribiny - Řetěz řádu knížete Pribinu
Order of Prince Pribina - Chain of Order of Prince Pribina
Rad kniežaťa Pribinu - Reťaz Radu kniežaťa Pribinu
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#530183Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád knížete Pribiny - Osobitý stupeň Radu knížete Pribiny
Order of Prince Pribina - Specific Class of Order of Prince Pribina
Rad kniežaťa Pribinu - Osobitný stupeň Radu kniežaťa Pribinu
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Boris III. Bulharský, -
DD.MM.RRRR Michal I., Rumunský
DD.MM.RRRR von Ribbentrop, Joachim
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#530184Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád knížete Pribiny - Velkokříž za vojenské zásluhy
Order of Prince Pribina - Big Cross for Military Merit
Rad kniežaťa Pribinu - Veľkokríž za vojenské zásluhy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#530185Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád knížete Pribiny - Veľkokríž za civilné zásluhy
Order of Prince Pribina - Grand Cross for Civil Merit
Rad kniežaťa Pribinu - Veľkokríž za civilné zásluhy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#530186Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád knížete Pribiny - Velkodůstojnický kříž za vojenské zásluhy
Order of Prince Pribina - Grand Officers Cross for Military Merit
Rad kniežaťa Pribinu - Veľkodôstojnícky kríž za vojenské zásluhy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#530187Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád knížete Pribiny - Velkodůstojnický kříž za civilné zásluhy
Order of Prince Pribina - High Officers Cross for Civil Merit
Rad kniežaťa Pribinu - Veľkodôstojnícky kríž za civilné zásluhy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#530188Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád knížete Pribiny - Komandérsky kříž za vojenské zásluhy
Order of Prince Pribina - Commanders Cross for Military Merit
Rad kniežaťa Pribinu - Komandérsky kríž za vojenské zásluhy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#530189Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád knížete Pribiny - Komandérsky kříž za civilné zásluhy
Order of Prince Pribina - Commanders Cross for Civil Merit
Rad kniežaťa Pribinu - Komandérsky kríž za civilné zásluhy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#530190Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád knížete Pribiny - Důstojnický kříž za vojenské zásluhy
Order of Prince Pribina - Officers Cross for Military Merit
Rad kniežaťa Pribinu - Dôstojnícky kríž za vojenské zásluhy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#530191Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád knížete Pribiny - Rytířský kříž za vojenské zásluhy
Order of Prince Pribina - Knights Cross for Military Merit
Rad kniežaťa Pribinu - Rytiersky kríž za vojenské zásluhy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#530192Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád knížete Pribiny - Důstojnický kříž za civilné zásluhy
Order of Prince Pribina - Officers Cross for Civil Merit
Rad kniežaťa Pribinu - Dôstojnícky kríž za civilné zásluhy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#530193Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád knížete Pribiny - Rytířský kříž za civilné zásluhy
Order of Prince Pribina - Knights Cross for Civil Merit
Rad kniežaťa Pribinu - Rytiersky kríž za civilné zásluhy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-knizete-Pribiny-1940-1945-t58719#530194Verze : 0
MOD