Main Menu
User Menu

CZK - vz. 7/24

těžký kulomet

Kulomet Schwarzlose vz. 7/24 je konstrukčně pozměněný kulomet Schwarzlose vz. 7/12 a Schwarzlose vz. 16A pro střelbu náboji 7,92 mm. Jelikož se pěchotní kulomet vz. 7/12 a letecký vz. 16A v detailech odlišují, je i přestavba v těchto detailech odlišná.


Kulomet je upraven jak pro střelbu náboji Mannlicher 8mm, tak i náboji Mauser ráže 7,92 mm. Přechod vyžaduje:

 1. Vyměnit halveň pro náboje Mannlicher za hlaveň Mauser
 2. Vyměnit úplný závěr pro náboje Mannlicher za závěr Mauser
 3. Vyměnit sáňky pro hledí pro náboje Mannlicher za sáňky Mauser
 4. Vyměnit cívku podavače pro náboje Mannlicher za cívku Mauser
 5. Vyměnit nábojový pás pro náboje Mannlicher za nábojový pás MauserTuto výměnu provádí zbrojíř.


Prameny:
D-XIII-4c Nauka o adaptovaném kulometu Schwarzlose vz. 7/24, Tiskárna ZVV v Brně 1925
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-7-24-t58280#210415Verze : 0
Adaptace kulometu Schwarzlose vz. 7/12 na vz. 7/24


Adaptace byla prováděna továrnou. Spočívala z náseldujících úkonů:

 1. Výměna ostré hlavně vz. 7/12 za ostrou hlaveň vz. 24.
 2. Výměna cvičné hlavně vz. 7/12 za cvičnou hlaveň vz. 24.
 3. Výměna závorníku vz. 7/12 za závorník vz. 24.
 4. Výměna vytahovače vz. 7 za vytahovač vz. 24.
 5. Výměna vyhazovače vz. 7/12 za vyhazovač vz. 24.
 6. Výměna šroubku vyhazovače vz. 7/12 za šroubek vz. 24.
 7. Výměna vytahovacího drápku vz. 7/12 za vytahovací drápek vz. 24.
 8. Výměna šroubku k vytahovacímu drápku vz. 7/12 za šroubek vz. 24.
 9. Výměna nábojové cívky vz. 7/12 za cívku vz. 24.
 10. Výměna dříku úderníku vz. 7/12 za dříku úderníku adaptovaný na vz. 24.
 11. Výměna zápalníku vz. 7 za zápalník vz. 24.
 12. Výměna úplného hledí vz. 7/12, tj.:

  • základna hledí vz. 7/12
  • šrouby základny vz.7
  • klapka vz. 7/12
  • pojistka hledítka vz. 7/12
  • pružinka k pojistce vz. 7/12
  • zubatka hledí vz. 7/12
  • upevňovací šroubek k zubatce vz. 7/12
  • pojistná západka vz. 7
  • pružinka pojistné západky vz. 7/12
  • kolíček k pojistné západce vz. 7
  • vodící destička pojistné západky vz. 7
  • pastorek hledí vz. 7/12
  • matice k pastorku vz. 7
  • stupnicový kotouček vz. 7/12
  • ručučka hledí vz. 7/12
  • šroubek ručičky hledí vz. 7/12

  za úplné hledí vz. 24, tj.:

  • základna hledí vz. 24
  • šrouby základny vz.24
  • pero hledí vz. 24
  • klapka vz. 24
  • stavítko hledí vz. 24
  • stiskátko stavítka vz. 24
  • pero stiskátka hledí vz. 24
  • sáňky hledí vz. 24 pro 7,92 mm střelu Mauser
  • sáňky hledí vz. 24 pro 8 mm střelu
  • hledítko vz. 7/12
  • pojistka hledítka vz. 7/12
  • kolíček k pužince hledítka vz. 7/12
  • omezný šroubek hledítka vz. 7/12

 13. Adaptace chladiče vz. 7/12 na chladič vz. 24 prodloužením o 100 mm
 14. Adaptace parní trubky vz. 7/12 na parní trubku vz. 24 prodloužením o 100 mm
 15. Úprava dráhy pro pohyb náboje v pouzdře podavače a jeho příklopu. Provedeno přiletováním ocelové vložky a upravením důlku pro hrot střely
 16. Hlaveň vz. 7/12 byla opatřena nástavkem, který ji prodlužuje o 100 mm
 17. Nápis M.G. (Schwarzlose) M. 7/12 byl zaměněn za M.G. (Schwarzlose) vz. 7/24
Adaptace kulometu Schwarzlose vz. 16A na vz. 7/24
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-7-24-t58280#210416Verze : 0
Popis kulometu Schwarzlose vz. 7/24

 1. Hlaveň
 2. Úplný chladič vz. 24
 3. Pouzdro závěru s příklopem
 4. Závěr
 5. Spoušť
 6. Podavač
 7. Podstavec
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-7-24-t58280#210418Verze : 0
Hlaveň 1. Ostrá hlaveň vz. 7/24 (Mannlicher)
 2. Cvičná hlaveň vz. 7/24 (Mannlicher)
 3. Ostrá hlaveň vz. 24 (Mauser)
 4. Cvičná hlaveň vz. 24 (Mauser)
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-7-24-t58280#210419Verze : 0
Vlastní foto VHÚ 30.9.12
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-7-24-t58280#457832Verze : 0
MOD