Main Menu
User Menu

CZK - Tatra 805C 800-MO (cisternový automobil - plnič olejov)

T-805-MO - cisternový automobil - plnič olejov na podvozku Tatra 805 zavedený v ČSĽA.


Ide o plnič olejov na podvozku T-805 4x4 pozostávajúci z 800 l, oceľovej jednokomorovej nádrže, čerpacej, meracej, filtračnej a výdajnej skupiny, potrubného rozvodu a ohrievacieho zariadenia.


Čerpacia skupina je tvorená objemovým zubovým čerpadlom PZu-100 s prietokom 35 l /min pri teplote oleja 16°C a 85 l/min pri teplote oleja 100°C. Čerpadlo je poháňané mechanicky od motora vozidla.
Meraciu skupinu tvorí prietokove meradlo L-300, filtračnú skupinu tvorí sieťový filter.
Výdajná skupina je tvorená dvojicou hadíc DN 25 s dĺžkou po 9 m a ukončené výdajnými pištoľami. Potrubný rozvod DN 50 je ukončený závitovými nátrubníkmi G 2,5".
Ohrievač je tvorený benzínovým horákom a tlakovou nádržou s benzínom s objemom 30 l, vzduchovým kompresorom pre tlakovanie a potrubím s armatúrami.


Zdroj: plk. Ing. Stanislav Srnský a kol., Příručka pro Řidiče cisternových automobilů na PHM, Naše vojsko Praha 1989
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-805C-800-MO-cisternovy-automobil-plnic-olejov-t57647#208352Verze : 0
MOD
Automobilová cisterna na 800 l oleja s ohrievacím zariadením T 805 C 800 MO je určená k preprave 800 l motorového oleja po všetkých vozovkách a únosnom teréne, k plneniu vlastnej nádrže zo sudov alebo iných nádrží vlastným čerpadlom., k ohrievaniu oleja vo vlastnej nádrži, k plneniu lietadiel a nádrží filtrovaným horúcim olejom, ktorého odobrané množstvo sa súčasne meria, k udržaniu teploty oleja vo vlastnej nádrži.


Automobilová cisterna je namontovaná na podvozku ľahkého nákladného automobilu 1,5 t T 805 so zníženým rámom.

Hlavné skupiny cisterny :- Kotol – užitočný obsah 800 l, plášť z 3 mm plechu, valcový, obdĺžneho prierez,
- ohrievacia skupina – doba ohrevu 800 l o 100 C : 30 – 55 min.
- čerpacia a meracia skupiny, typ čerpadla PZU 100,
- pohon čerpadla,
- karoséria s izolačným plášťom,
- kontrolné prístroje,
- elektrická inštalácia,
- výstroj.


Hlavné technické údaje :


Rozmery v mm :


Dĺžka : 4.930
Šírka : 1.980
Výška : 2.360


Svetlá výška :400
Rozvor : 2.700
Rozchod :1.600
Brodivosť : 300

Hmotnosť v kg
:


800 l oleja : 725
Pohotovostná : 3.950
Max. prípustná plno naloženého vozidla : 4.855Pneumatiky : 10.50-16


Max. rýchlosť v km/hod. : 75


Zdroj : Mat aut-VI-2, predpis ČSLA, Praha 1955
CZK - Tatra 805C 800-MO (cisternový automobil - plnič olejov) - T 805 C 800 MO - rez

T 805 C 800 MO - rez
CZK - Tatra 805C 800-MO (cisternový automobil - plnič olejov) - Priestor v zadnej časti cisterny - Zdroj : PHM-51-1

Priestor v zadnej časti cisterny - Zdroj : PHM-51-1
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-805C-800-MO-cisternovy-automobil-plnic-olejov-t57647#307337Verze : 0
Vozidlo ve společnosti vrtulníku Mi-4.
CZK - Tatra 805C 800-MO (cisternový automobil - plnič olejov) - (Týl a zásobování)

(Týl a zásobování)
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-805C-800-MO-cisternovy-automobil-plnic-olejov-t57647#233178Verze : 0
MOD
Tato T-805C 800-MO (VPZ 516 805) je dnes součástí sbírek VTM v Lešanech, květen 2008.
CZK - Tatra 805C 800-MO (cisternový automobil - plnič olejov) -


CZK - Tatra 805C 800-MO (cisternový automobil - plnič olejov) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-805C-800-MO-cisternovy-automobil-plnic-olejov-t57647#307459Verze : 0
MOD