SOV - A-35 Aldan [kód NATO: ABM-1 Galosh]

А-35 Алдан
A-35 Aldan - systém protiraketovej obrany určený na obranu Moskvy, vyvíjaný od začiatku 60 rokov.


Systém dostal kódové označenie NATO ABM-1 Galosh. V systéme boli postupne používané rakety A-350Ž a neskôr výkonnejšie a voči rádioaktivite odolnejšie rakety A-350R. Dosah rakiet bol 350 / 450 km.


Systém existoval v dvoch modifikáciách - staršia modifikácia označovaná A-35 Aldan (ABM-1A Galosh Mod 1) a modernizovaná modifikácia A-35M Aldan (ABM-1B Galosh Mod 2).


Ako náhrada systému sa plánoval systém S-225 (kód NATO ABM-2), ktorého vývoj bol neskôr zastavený a nahradený systémim A-135 Baton (ABM-3 Gazelle), inštalovaným v 80-tych rokoch.


Vznik a vývoj:


Rozhodnutie o vývoji systému schopného pôsobiť proti balistickým raketám padlo 8.4.1958. Išlo o rozšírenie už existujúcich projektov a ich nasadenie na obranu Moskvy. Systém dostal kódové označenie A-35 a bol vyvíjaný pod vedením generálneho konštruktéra K.B. Kisunka. V roku 1960 prevzala vývoj systému konštrukčná kancelária Vympel. požiadavky na systém boli definované tak, aby bol schopný zničiť prilietajúce hlavice amerických medzikontinentálnych balistických rakiet Minuteman-2 a Titan-2. Celý systém pozostával z centrálneho systému riadenia paľby, ôsmich sektorových rádiolokátorov, rádiolokátoru ďalekého dosahu Dunaj-3 (konštruktér P. Sosulnikov), prehľadového rádiolokátoru Dunaj-3U (konštruktér A. N. Musatov) a 32 odpaľovacích zariadení s raketami A-350 v prepravných kontajneroch.


Systém bol po prvýkrát testovaný v jeseni 1962, ale k funkčnosti bolo vznesených veľa výhrad. Jednou z najdôležitejších výhrad bol fakt, že trieštivo-trhavá hlavica nezabezpečovala bezpečné zničenie útočiacej hlavice. Preto vývoj systému pokračoval naďalej a v roku 1964 bol systém testovaný opäť. Miesto trieštivo-trhavých hlavíc mali byť rakety vybavené nukleárnymi hlavicami, zabezpečujúcimi ničenie hlavíc s takmer 100% pravdepodobnosťou. Použitím nukleárnych hlavíc bolo zároveň možné zredukovať počet odpaľovacích zariadení (komplexov) na 16. Systém bol zavádzaný do výzbroje v dvoch fázach - v prvej fáze boli do výzbroje zavedené rakety bez navádzacieho systému, ktoré boli odpaľované do bodu nadbehu vypočítaného pozemným riadiacim systémom. V druhej fáze bol postupne do rakiet implementovaný rádiolokátor umožňujúci aktívne dohľadanie letiacej hlavice a samonavedenie.


Výstavba jednotlivých odpaľovacích zariadení sa začala v roku 1962, pričom bola v maximálnej miere použitá už existujúca infraštruktúra systému S-25 (protiraketový systém Moskvy a jeho súradnice pre program GoogleEarth). Systém bol uvedený do skúšobnej prevádzky v roku 1972 (rakety zatiaľ bez aktívnych rádiolokátorov), do plnej prevádzky bol systém uvádzaný postupne od roku 1974 dodávkou prvých rakiet vybavených rádiolokátorom. Účinnosť systému mala dosahovať až 93%. Plnú bojovú pohotovosť rakiet A-350Ž dosiahol systém v roku 1973, následne, v roku 1974 dosiahol systém bojovú pohotovosť aj raketami A-350R (odolných proti rádioaktívnemu žiareniu).Zdroj: http://www.astronautix.com/lvs/a35.htm
URL : https://www.valka.cz/SOV-A-35-Aldan-kod-NATO-ABM-1-Galosh-t57354#207081 Verze : 0
Systém A-35 po zavedení do výzbroje vykazoval stále určité nedostatky. Nakoľko pôvodne nebol určený pre použitie rakiet s nukleárnymi hlavicami, ale pre vysokopresné rakety s trieštivo-trhavou hlavicou jeho bojové možnosti v prípade konfliktu a použití nukleárnych rakiet boli znižované pôsobením radiácie, vytvorenej použitím vlastných rakiet. Preto sa už v máji 1968 začali práce na modernizovanej verzii s vyššou odolnosťou proti radiácii označovanej ako A-35M. Ako prvé bola zvládnutá výroba rakiet, označených A-350R a použitých aj v staršom systéme A-35. Ďalšia modernizácia sa zamerala na zvýšenie odolnosti veliteľských stanovíšť a systému velenia, rádiolokátorov a systémom ochrán proti rušeniu. Modernizovaný systém bol prijatý do výzbroje v roku 1978, pričom skúšky prebiehali od mája 1977.


Záštitu nad modernizáciou prevzal konštruktér A. G. Basistov, ktorý už mal skúsenosti s protiraketovou strelo KB-1. Do vývoja bolo zapojených celkom 10 výskumných ústavov a 10 továrni.


Modernizovaný systém prijímal údaje o cieľoch z niekoľkých samostatných rádiolokátorov Dunaj-3M, vzdialených niekoľko desiatok kilometrov od Moskvy. Odpaľovacie komplexy systému sa postupne rozmietsnili v okruhu 100 km od Moskvy. Na rozmiestnenie nových raketových systémov USA v NSR reagovali konštruktéri úpravou stávajúcich rádiolokátorov Dunaj-3U na prednostné sledovanie sektorov smerom z NSR.


V rokoch 1976-1977 prebiehala 3 fáza testov systému, kde bola upravená zostava odpaľovacieho komplexu. Ten teraz obsahoval 2 odpaľovacie zariadenia s raketami A-350R a 3 odpaľovacie zariadenia s raketami A-350Ž proti hlaviciam R-12 a 2 odpaľovacie zariadenia s raketami A-350Ž proti rýchlejším hlaviciam R-16.
URL : https://www.valka.cz/SOV-A-35-Aldan-kod-NATO-ABM-1-Galosh-t57354#207112 Verze : 0
Zloženie protiraketového systému A-35:
- veliteľské stanovište a výpočtový komplex 5E92 (5Э92)
- rádiolokačný uzol stanice diaľkového prieskumu Dunaj-3 (Дунай-3)
- 8 x palebný komplex (tvorený prehľadovým rádiolokátorom, dvojicou navádzacích rádiolokátorov a dvojicou palebných postavení s 4 nadzemnými odpaľovacími zariadeniami)
- antirakety A-350Ž (А-350Ж)
- systém prenosu údajov


Rádiolokátor Dunaj-3 (kód NATO Dog House) s dosahom až 1200 km bol umiestnený v Kubinke (Кубинка), v priestore Naro-Fominsk (Наро-Фоминск).

Jednotlivé palebné komplexy boli umiestnené v okolí Moskvy v kruhu s priemerom 100 km. Odpaľovacie zariadenia rakiet sú kontajnerového typu.


Základné takticko-technické údaje antirakety A-350Ž (kód ABM-1 "Galosh" (SH-01))
Výrobca: OKB Fakel (ОКБ Факел)
Diaľkový dosah: 350 (332) km
Mohutnosť: 2-3 Mt
Štartovacia hmotnosť: 32,7 t
Dĺžka rakety: 19,8 m
Priemer tela: 2,57 m
Rozpätie: 6 m
Pohon: dvojstupňový raketový motor na kvapalné palivo
Protiraketový systém A-35M Aldan bol do výzbroje prijatý v roku 1978.


Zloženie systému A-35M:
- veliteľské stanovište a výpočtový komplex 5E95 (5Э92)
- rádiolokačný uzol stanice diaľkového prieskumu Dunaj-3 (Дунай-3) a Dunaj-3U (Дунай-3У)
- 2 x palebný komplex (označené Tobol (Тобол) a Jenisej (Енисей), tvorený prehľadovým rádiolokátorom, dvojicou navádzacích rádiolokátorov a dvojicou palebných postavení so 4 nadzemnými odpaľovacími zariadeniami
- antirakety A-135R (А-350Р)
- systém prenosu údajov


Rádiolokátor ďalekého dosahu Dunaj-3U (kód NATO Cat House) s dosahom až 4500 km bol umiestnený v Stremilovo (Стремилово), priestor Čechov priestor (Чехов). Decimetrový rádiolokátor sledoval prietor smerom na juh od Moskvy so šírkou sektoru 51°v azimute a 48° v námere.


Základné takticko-technické charakteristiky antirakety A-350R (kód NATO ABM-1 "Galosh mod.1" (SH-04)) sú analogické s antiraketou A-135Ž. Jediná výnimka je väčšia odolnosť A-135R voči rádioaktivite.Zdroj: www.russianarms.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-A-35-Aldan-kod-NATO-ABM-1-Galosh-t57354#263808 Verze : 1
Zopár snímkov prepravno-odpaľovacieho kontajneru rakety A-135 počas prehliadky na Červenom námestí a snímka rakety v letovej konfigurácii ( www.russianarms.ru ).
SOV - A-35 Aldan [kód NATO: ABM-1 Galosh] -


SOV - A-35 Aldan [kód NATO: ABM-1 Galosh] -


SOV - A-35 Aldan [kód NATO: ABM-1 Galosh] -


SOV - A-35 Aldan [kód NATO: ABM-1 Galosh] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-A-35-Aldan-kod-NATO-ABM-1-Galosh-t57354#263810 Verze : 0
Modernizovaný systém A-135 / A-35M používa rakety 51T6 s jedným veľkopriemerovým motorom. Rozdiel je i v umiestnení rakiet - A-35 používal rakety umiestnené v kontajneri na odpalovacom zariadení tvaru U, s možnosťou námeru a odmeru, u A-35M sú rakety v kontajneroch umiestnené v podzemných šachtách.


Zdroj: www.tetraedr.com a nezistené
SOV - A-35 Aldan [kód NATO: ABM-1 Galosh] - Antiraketa systému A-35  - 5V61 A-350

Antiraketa systému A-35 - 5V61 A-350
SOV - A-35 Aldan [kód NATO: ABM-1 Galosh] - antiraketa systému A-135/A-35M? 51T6 V-925 vkladanie rakety do štartovacieho kontajneru

antiraketa systému A-135/A-35M? 51T6 V-925 vkladanie rakety do štartovacieho kontajneru
SOV - A-35 Aldan [kód NATO: ABM-1 Galosh] - antiraketa systemu A-135 51T6, V-925 (letovy stupen)

antiraketa systemu A-135 51T6, V-925 (letovy stupen)
SOV - A-35 Aldan [kód NATO: ABM-1 Galosh] - antiraketa systemu A-135 51T6, V-925 (letovy stupen)

antiraketa systemu A-135 51T6, V-925 (letovy stupen)
SOV - A-35 Aldan [kód NATO: ABM-1 Galosh] -


SOV - A-35 Aldan [kód NATO: ABM-1 Galosh] -


SOV - A-35 Aldan [kód NATO: ABM-1 Galosh] -


SOV - A-35 Aldan [kód NATO: ABM-1 Galosh] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-A-35-Aldan-kod-NATO-ABM-1-Galosh-t57354#324554 Verze : 0
ideový náčrt odpalovacieho zariadenia A-35 a náčrt štruktúry systémov A a A-35 z časopisu Technika molodeži
SOV - A-35 Aldan [kód NATO: ABM-1 Galosh] -


SOV - A-35 Aldan [kód NATO: ABM-1 Galosh] - zdroj: Technika molodeži

zdroj: Technika molodeži
URL : https://www.valka.cz/SOV-A-35-Aldan-kod-NATO-ABM-1-Galosh-t57354#324556 Verze : 0
Ten obrázek je velmi přibližný a neodpovídá PRRS A-35.


Je to obrázek, který svými komponenty odpovídá vývojovému systému "A" s výjimkou rakety, ale i ty jsou tam dvojího typu A-350Ž od A-35 a V-1000 od "A".


Radiolokátory jsou jednoznačně od Systému "A" - Dunaj-2 se v A-35 nepoužíval a pro navedení raket a přesné sledování cíle se používaly RL sledování cíle a RL sledování rakety v přesně tom provedení, jak je to nakresleno.
URL : https://www.valka.cz/SOV-A-35-Aldan-kod-NATO-ABM-1-Galosh-t57354#324573 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více