Main Menu
User Menu

26. sbor [1917-1918]

26. Korpskommando /26th Corps

     
Název:
Name:
26. sbor
Originální název:
Original Name:
26. Korpskommando
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.04.1917
Předchůdce:
Predecessor:
Hadfyho sbor
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.04.1917-DD.09.1917 3. armáda
DD.10.1917-12.01.1918 7. armáda
13.01.1918-14.10.1918 11. armáda
15.10.1918-DD.11.1918 Armádni skupina Belluno
Dislokace:
Deployed:
DD.04.1917-DD.01.1918 Východoevropske válčiště
DD.01.1918-DD.11.1918 Italské válčište

Velitel:
Commander:
DD.04.1917-DD.07.1917 Hadfy von Livno, Emmerich (Feldmarschalleutnant)
DD.07.1917-DD.07.1917 Csanády von Békés, Friedrich (General der Infanterie)
DD.07.1917-DD.11.1918 Horsetzky von Hornthal, Ernst (General der Infanterie)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.04.1917-DD.11.1918 Stromfeld, Aurel (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.1917-22.07.1917 15. pěší divize
DD.01.1918-DD.04.1918 4. pěší divize
15.06.1918-15.10.1918 4. pěší divize

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk


Jung, Peter: Rakousko-uherská armáda za první světové války. Brno, Computer Press 2007.
Nedorost, Libor: Češi v 1. světové válce. Sv. 1-3. Praha, Libri 2006-2007.
Šedivý, Ivan: Češi, české země a Velká válka 1914-1918. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2001.
URL : https://www.valka.cz/26-sbor-1917-1918-t56361#380691Verze : 0
MOD