Main Menu
User Menu
Reklama

Řád Britského Impéria

Order of British Empire

Rad Britského impéria

     
Název:
Name:
Řád Britského Impéria
Název v originále:
Original Name:
Order of British Empire
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.06.1917
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Rytíř velkokříže (GBE)
Rytíř komandér(KBE) nebo Dáma komandér (DBE)
Komandér (CBE)
Důstojník (OBE)
Člen (MBE)
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
Rád Britského impéria sa udeľuje za významné zásluhy v oblasti humanitných a prírodných vied, verejnej služby (okrem štátnej služby), charitatívnych a sociálnych programov. Vyznamenanie bolo vytvorené kráľom Jurajom V. v roku 1917 s cieľom oceniť prácu ľudí, ktorí sa priamo nepodieľali na bojovej činnosti na bojiskách 1. Svetovej vojny, ale prispievali významnou mierou k zvyšovaniu moci Britského impéria. Vyznamenanie bolo udeľované bez rozdielu pohlavia (ako jedno z prvých britských vyznamenaní) a mohlo byť udelené aj cudzincovi, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj Britského impéria.
V roku 1918 sa rozdelilo na dve vetvy - Vojenské (Military Divisions) a Občianske (Civil Division). Na základe rozhodnutia kráľa Juraja V. Bolo zároveň rozhodnuté že sa bude udeľovať za služby smerom k štátu v oveľa širšom meradle. V súčasnosti je Rád Britského impéria rytierskym rádom v britskej demokracii. Jediné meradlo pre udelenie vyznamenania je významná služba a rád sa udeľuje za aktivity v rôznych oblastiach. Udeľuje sa bez rozdielu občianstva. Celkom je v súčasnosti okolo 100000 žijúch členov rádu po velom svete.
Mottom rádu je "For God and the Empire". V roku 1922 malo byť nahradené vyznamenaním British Empire Medal, nakoniec ale existujú oba rády vedľa seba.


Zdroj: http://www.royal.gov.uk/OutPut/Page4886.asp
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Britskeho-Imperia-t54546#201697Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Řád Britského Impéria 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Order of British Empire GBE
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.06.1917
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Britskeho-Imperia-t54546#429867Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Britského Impéria 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Order of British Empire KBE
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.06.1917
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Britskeho-Imperia-t54546#429868Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Britského Impéria 3. třída (CBE)
Název v originále:
Original Name:
Order of British Empire 3rd Class (CBE)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.06.1917
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
1. typ
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Mackay, J and Mussel, J - Medals Yearbook - 2005, Token Publishing
URL : https://www.valka.cz/Rad-Britskeho-Imperia-t54546#406438Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Britského Impéria 4. třída
Název v originále:
Original Name:
Order of British Empire OBE
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.06.1917
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Britskeho-Imperia-t54546#429869Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Britského Impéria 5. třída (MBE)
Název v originále:
Original Name:
Order of British Empire 5th Class (MBE)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.06.1917
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
1. typ
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Mackay, J and Mussel, J - Medals Yearbook - 2005, Token Publishing
URL : https://www.valka.cz/Rad-Britskeho-Imperia-t54546#406439Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Britského Impéria 1. třída
Order of British Empire GBE
Order of British Empire GBE
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Britskeho-Imperia-t54546#545355Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Britského Impéria 2. třída
Order of British Empire KBE
Order of British Empire KBE
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Britskeho-Imperia-t54546#545354Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Britského Impéria 3. třída (CBE)
Order of British Empire 3rd Class (CBE)
Order of British Empire 3rd Class (CBE)
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Britskeho-Imperia-t54546#415134Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Britského Impéria 4. třída
Order of British Empire OBE
Order of British Empire OBE
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Britskeho-Imperia-t54546#545353Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Britského Impéria 5. třída (MBE)
Order of British Empire 5th Class (MBE)
Order of British Empire 5th Class (MBE)
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Britskeho-Imperia-t54546#415137Verze : 0
MOD
Přikládám na ukázku fotku M.B.E. vojenskou verzi z období 2.světové války v originál etuji s miniaturou.
Připínací spona je značena "sterling" / ryzost 92,5% stříbra a 7,5% jiných kovů, zpravidla mědi./
Rozměr etuje 14,5 x 7,5 x 2cm
Od civilní verze se liší nápisem (Mily) na etuji a hlavně pruhem uprostřed stuhy.


foto - vlastní sbírka
URL : https://www.valka.cz/Rad-Britskeho-Imperia-t54546#336968Verze : 1
Diskuse
Osobně nemám v oblibě vkladače, ale v tomto případě prosím za prominutí a předkládám Vám obrázek moji milované herečky s tímto krásným řádem v ruce. Myslím,že další diskuze netřeba.
Poznámka: Kdo prosím vloží celý odkaz? Děkuji

Zdroj : www.super.cz

Edit Admin, vlozen odkaz ... A jen dodavam, ze onou milovanou hereckou je Caterine Zeta Jones, manzelka Michaela Douglase.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Britskeho-Imperia-t54546#392139Verze : 0