Main Menu
User Menu

Sborová oblast VI [1921-1939]

Dowództwo Okręgu Korpusu VI


POLSKÁ REPUBLIKA DOWÓDZTWO OKRĘGU KORPUSU VI
SBOROVÁ OBLAST VI

Datum vzniku 15.09.1921
Předchůdce
Datum zániku 08.1939
Následovník
Nadřízené velitelství
Dislokace 09.1921-08.1939 Lwów
Velitelé sborové oblasti 09.1921-03.1924 Jędrzejewski, Władysław
03.1924-11.1925 Tarnawa-Malczewski, Juliusz
11.1925-03.1928 Sikorski, Władysław
03.1928-08.1932 Popowicz, Bolesław
08.1932-10.1935 Tokarzewski-Karaszewicz, Michał
10.1935-11.1935 Litwinowicz, Aleksander
11.1935-07.1936 Tokarzewski-Karaszewicz, Michał
07.1936-08.1936 Zając, Józef
08.1936-02.1938 Tokarzewski-Karaszewicz, Michał
02.1938-08.1939 Langer, Władysław
Podřízená velitelství
Podřízené jednotky
Literatura
URL : https://www.valka.cz/Sborova-oblast-VI-1921-1939-t53266#198599Verze : 0
MOD