Main Menu
User Menu

Pluk polních kanónů č. 15 [1908-1918]

15th Field Cannon Regiment / Feldkanonenregiment Nr. 15

     
Název:
Name:
Pluk polních kanónů č. 15
Originální název:
Original Name:
Feldkanonenregiment Nr. 15
Datum vzniku:
Raised/Formed:
06.04.1908
Předchůdce:
Predecessor:
Divizní dělostřelecký pluk č. 15
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 5. brigáda polního dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Komárno

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Kaufmann , Eduard (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 I. division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR II. division
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.mlorenz.at/
vojenské schematismy
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Pluk-polnich-kanonu-c-15-1908-1918-t51327#425921Verze : 0
MOD
Poľný kanónový pluk č. 15 (FKR 15)


Feldkanonenregiment Nr.15
(vytvorený v roku 1892)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Eduard Kaufmann
veliteľstvo pluku, I. a II. oddiel: Komárom (v súčasnosti Komárno v Slovenskej republike a Komárom v Maďarsku)
nadriadené útvary: 5. poľná delostrelecká brigáda (V. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 57% Maďari, 28% Slováci, 15% ostatní
doplňovací obvod: 5.Korpskommando (na území súčasného Maďarska, Slovenskej republiky a Rakúska)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
FKR 15 v zostave 33. poľnej delostreleckej brigády 33. pešej divízie (V. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Ruskuhttps://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pluk-polnich-kanonu-c-15-1908-1918-t51327#195745Verze : 0
Feldkanonenregiment Nr.15
15. poľný kanónový pluk


Sformovaný dňa 1. januára 1892 ako samostatný 31. delostrelecký oddiel (Batteriedivision Nr. 31) z niekdajšieho 5. pluku zborového delostrelectva (Korpsartillerieregiment Nr. 5). Od 1. januára 1894 zmenený na 15. divízny delostrelecký pluk (Divisionsartillerieregiment Nr. 15), od 6. apríla 1908 15. poľný kanónový pluk (Feldkanonenregiment Nr. 15).


zdroj: www.mlorenz.at
URL : https://www.valka.cz/Pluk-polnich-kanonu-c-15-1908-1918-t51327#240662Verze : 0