Main Menu
User Menu

IRQ - Iracká armáda [1932 -1958]

Iraqi Army

Po ukončení Prvej svetovej vojny získala Veľká Británia spolu s Francúzskom veľké územia na Blízkom východe, ktoré dovtedy patrili Osmanskej ríši. 10.01.1919 vytvára Británia z bývalých Osmanských provincií (vilajátov) Basra, Bagdad a Mosul nový štát - Irak. Obyvateľstvo týchto provincií tvorila zmes ôznych religióznych a etnických skupín. Už niekoľko mesiaciv po vytvorení Iraku člili Briti nespokojnosti obyvateľstva pre svoju prítomnosť v krajine. Územie novovytvoreného štátu (pod Britskou okupačnou správou) bolo 25.04.1920 rozhodnutím Spoločnosti národov dané do správy Veľkej Británie. V mesiaci máj 1920 vypuklo v Iraku ďalšie povstanie, podobné arabským povstaniam počas Prvej svetovej vojny. Pri jeho potlačovaní utrpela Britská armáda veľké straty, ktoré donútili nakoniec vládu v Londýne súhlasiť s vyhlásením Iraku za kráľovstvo pod britskou kontrolou. Po skúsenostiach s arabskými povstaniami a z dôvodu nutnosti zmenšiť množstvo svojich vojsk sa Británia rozhodla vo väčšej miere podporovať národné, Britskej vláde oddané ozbrojené sily.


História Irackej armády, ako armády nezávislého štátu (v tej dobe britského domínia) sa začala písať 21.01.1921 (niektoré zdroje udávajú 21.06.1921) keď sa z doprovoľníkov začal vytvárať prvý prápor. 28.07.1921 bola výstavba práporu ukončená v meste al-Kadhmia, kde bolo vytvorené aj prvé veliteľstvo armády.


23.08.1921 bola v Iraku oficiálne ustanovená kráľovská vláda a z iraku sa stala monarchia. Kráľom sa stal kráľ Fajsal, príslušník Hašímovskej dynastie, bývalý panovník Sýrie, ktorý musel opustiť krajinu na nátlak Francúzska, nového správcu územia.


Irak nebol prirodzený štátny útvar. Jediná hranica štátu, ktorá bola historicky deklarovaná tvorila hranica s Perziou (Iránom). Hranica s Tureckom v nepokojnom Kuŕdistane bola stanovená na mierovej konferencii v Lausanne v roku 1923, púštne hranice so Sýriou, Jordánskom a Sáudskou Arábiou boli namaľované na mape Európskymi mocnosťami a neuznaná hranica (zo strany Iraku) s Kuvajtom (britským protektorátom od roku 1899) bola určená Veľkou Britániou a zo strany Iraku nebola nikdy docela akceptovaná.


Po vytvorení monarchie sa veliteľstvo novovzniknutej armády presúva do mesta Hilla, kde Irackí vojaci nahrádzajú Britskú posádku. Tak ako Británi aredukuje svoju vojenskú prítomnosť v Iraku, tak dochádza k posilňovaniu Irackej armády. Doterajšií prápor sa reorganizuje na 1st Cavalry Battalion a prápor Kráľovskej gardy (Royal Guards Battalion). V období november 1921 - apríl 1922 je vytvorený 2nd Battalion. Celkový stav Irackej armády dosahuje 4000 dobrovoľníkov a tri vojenské jednotky armády vytvárajú posádky v mestách Mosul, Bagdad a Hilla. Každá jednotka disponuje aj zdravotníckymi kapacitami.


Vznik nového štátu pod britským protektorátom neprinieslo mier do krajiny. V rokoch 1922-1924 sa na severe krajiny búrili Kurdi vedení šejkom Mahmúdom. Do najintenzívnejších bojov v období 19.03 - 18.06.1923 sa okrem sformovaných irackých milícií zapájajú aj britské (120 batéria Royal Artillery, 2nd Battalion, The Prince of Wales′s Own (West Yorkshire Regiment), 2nd Battalion, The Cameronians (Scottish Rifles)) a koloniálne jednotky - okrem Assyrian Levies (jednotka irackého pôvodu) aj napríklad indické (14th Sikh Regiment) a austrálske jednotky (horské delostrelectvo).


V roku 1926 sa k Irackej armáde pripája Mosa Al-Khadum battalion a stav armády naďalej rastie. Na konci roka 1929 dosahuje 10446 osôb (582 dôstojníkov, 9864 poddôstojníkov a mužstva).


V rokoch 1927 - 1931 sa vytvára zárodok Irackého letectva, ktoré svoju činnosť oficiálne začína 22.04.1931 príletom prvých vyškolených Irackých pilotov aj s lietadlami z Veľkej Británie.


V roku 1928 (08.01 - 03.06 1928) bolo v púštnych oblastiach južného Iraku rozdrvené ďalšie povstanie. Na jeho potlačení sa už plne podieľala Iracká armáda s podporou lietadiel RAF a dôstojníkmi a poddôstojníkmi Australian Imperial Force v úlohe poradcov.


Ďalšie nepokoje a ozbrojené povstanie vypuklo v roku 1932 (15.03 - 21.06.1938) v severnom Kurdistane. Na jeho potlačení sa podieľali iracké sily spolu s lietadlami RAF a irackými silami RAF (Iraq Levies).


03.10.1932 získava Irak nezávislosť, stáva sa členom Spoločenstva národov a zostáva členom Commonwealthu. Ńezávislosť je podmienená pretrvávajúcou vojenskou prítomnosťou Veľkej Británie v Iraku (vrátane voľného pohybu jednotiek). Okrem iného zostali Británii v Iraku v užívaní aj tri letecké základne.


V roku 1934 bola zavedená povinná vojenská služba. Silnejúca armády (armádni predstavitelia) cítila potrebu zapájať sa do politického života, čo vyústilo do prvého vojenského prevratu v krajine - 29.10.1936 gen. Bakr Sidqi. Prevrat bol uznaný kráľom čo vyústilo v ešte väčšie zásahy armády do politiky. V roku 1939 sa Iracký kráľ Ghazi pokúsil pripojiť k Iraku bývalú provinciu Kuvajt (v tej dobe pod britskou správou), ale jeho snaha skončila jeho smrťou 03.04.1939 pri automobilovej nehode. Snaha o ovládnutie Kuvajtu sa ťahá celou modernou históriou Iraku a vyvrcholila v roku 1991 obsadením tohto územia.


V roku 1941 dosiahol stav armády 41000 osôb. Na začiatku druhej svetovej vojny podporovala Iracká vláda mocnosti Osi, v roku 1941 prepukli otvorené boje medzi Irackou a Britskou armádou, čo viedlo k okupácii Iraku zo strany spojencov (Bagdad padol 30.05.1941 a Iracká armáda formálne kapitulovala 31.05.1941).
V roku 1943 okupovaný Irak vyhlásil formálnu vojnu Nemecku a na jeho území sa začali formovať ďalšie spojenecké jednotky (medzi inými aj poľské jednotky evakuované zo ZSSR).


Po skončení druhej svetovej vojny došlo k redukcii stavu Irackej armády a v roku 1948 dosahovala 20000 mužov vrátane žandárstva.


26.10.1947 sa skončila okupácia Iraku a došlo k staihnutiu spojeneckých vojsk z územia. Británia zostala využívať dve letecké základne Habbanija a Šaibah.


Redukcia nezabránila Irackej armáde podieľať sa na 1. arabsko-izraelskej vojne v rokoch 1948-1949.


02.05.1955 Británia ukončila svoju vojenskú prítomnosť v Iraku a odovzdala svoje základne Irackej armáde.


17.04.1958 skupina dôstojníkov Irackej armády vykonala úspešný vojenský prevrat, zvrhla kráľa a vyhlásila v Iraku republiku.Zdroj:
https://www.regiments.org/nations/mideast/iraq.htm
www.globalsecurity.org
orbat.com
orbat.com
Hubert Krolikowsky, Czeslaw Marcinkowsky - Irak 2003, Dom Wydavniczny Bellona, 2003
URL : https://www.valka.cz/IRQ-Iracka-armada-1932-1958-t51228#195522Verze : 0
MOD
Zloženie Irackej armády 15.04.1941


1st Division - Bagdad
2nd Division - Kirkúk
3rd Division - Bagdad
4th Division - Diwanija
Mechanized Force - Bagdad
Mountain Battery (3,7" húfnice) - Zubeila
Mountain Battery (2,75" húfnice) - Amara
Mountain Brigade
Field Battery 18 pounder - Zubair
Mountain Battery (3.7" húfnice)


Iraq Air Force


River Flotilla Iraq Navy
URL : https://www.valka.cz/IRQ-Iracka-armada-1932-1958-t51228#195564Verze : 0
MOD