Main Menu
User Menu

Pěší pluk 42 [1945-1945]

42nd Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 42
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 42
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 42
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 36
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.05.1945-01.10.1945 12. divise
Dislokace:
Deployed:
25.05.1945-01.10.1945 Terezín, Kasárna Jana Jiskry z Brandýsa /

Velitel:
Commander:
25.05.1945-01.10.1945 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

25.05.1945-01.10.1945 Velitelská rota
25.05.1945-01.10.1945 Pěší prapor I/42
25.05.1945-01.10.1945 Pěší prapor II/42
25.05.1945-01.10.1945 Pěší prapor III/42
25.05.1945-01.10.1945 Náhradní prapor
Čestný název:
Honorary Name:
25.05.1945-01.10.1945
Vyznamenání:
Decorations:
25.05.1945
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-42-1945-1945-t50985#400159Verze : 0
MOD
Pěší pluk 42 [1945]


Velitelství pluku vzniklo 25. května 1945. Nacházelo se v Terezíně a podléhalo velitelství 12. pěší divise [1945-1954].
Součástí pluku bylo:
velitelství pluku se štábem
Velitelství pluku bylo 1. října 1945 přejmenováno na velitelství Pěšího pluku 36 [1945-1947].
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-42-1945-1945-t50985#195125Verze : 0
MOD