Main Menu
User Menu

Camel Corps [1884 - 1885]

Camel Corps - britský jazdecký zbor v Egypte, vytvorený z jazdeckých jednotiek pôsobiacich v Egypte a z dobrovoľníkov z Britských ostrovov. Zvláštnosťou zboru bolo použitie jazdeckého zvieraťa - ťava dvojhrbá (Camelus dromedarius).


Vznik: 1884


Nadriadený stupeň:


Zloženie:
Heavy Camel Regiment (23 dôstojníkov, 438 poddôstojníkov a mužstva)
Light Camel Regiment (21 dôstojníkov, 388 poddôstojníkov a mužstva)
Guards Camel Regiment (17 dôstojníkov, 302 poddôstojníkov a mužstva)
Mounted Infantry Camel Regiment, (500 dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva)


Zánik: 1885 (zbor je rozpustený a jeho príslušníci zaradení k pôvodným útvarom)Zdroj: www.regiments.org
URL : https://www.valka.cz/Camel-Corps-1884-1885-t50118#193154Verze : 0
MOD