Main Menu
User Menu

Letka 34 [1924-1929]

34th Flight

     
Název:
Name:
Letka 34
Originální název:
Original Name:
Letka 34
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.05.1924
Předchůdce:
Predecessor:
Letecká rota 34
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1929
Nástupce:
Successor:
Letka 31
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.05.1924-DD.09.1926 Letecká peruť I/1
DD.09.1926-DD.10.1929 Letecká peruť III/1
Dislokace:
Deployed:
DD.05.1924-DD.09.1926 Kbely
DD.09.1926-DD.10.1929 Cheb

Velitel:
Commander:
DD.05.1924-DD.07.1924 Křečan, František (Nadporučík)
DD.07.1924-DD.11.1924 Vinopal, Zdeněk (Nadporučík)
DD.11.1924-DD.05.1925 Kňažikovský, Ivan (Poručík)
DD.05.1925-DD.04.1926 Hess, Alexander (Nadporučík)
DD.04.1926-DD.05.1926 Heřmanský, Josef (Kapitán)
DD.05.1926-DD.07.1926 Kňažikovský, Ivan (Kapitán)
DD.07.1926-DD.08.1926 Hess, Alexander (Nadporučík)
DD.08.1926-DD.11.1926 Graulich, Václav (Nadporučík)
DD.11.1926-DD.01.1927 Drobný, Jan (Nadporučík)
DD.01.1927-DD.11.1927 Graulich, Václav (Nadporučík)
DD.11.1927-DD.03.1928 Pospíšil, Leopold (Kapitán)
DD.03.1928-DD.10.1928 Graulich, Václav (Kapitán)
DD.10.1928-DD.03.1929 Heřmanský, Josef (Štábní kapitán)
DD.03.1929-DD.10.1929 Mezera, Josef (Kapitán)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Letka vznikla 4. května 1924 přejmenováním z Letecké roty 34 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.514-9.odděl.1924.
Letka byla 1. října 1929, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 2.378-III./1.odděl.1929, přejmenována na Letku 31.
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký pluk 1
URL : https://www.valka.cz/Letka-34-1924-1929-t49922#192713Verze : 0
MOD