Main Menu
User Menu

Pedro IV.

Pedro IV de Aragón

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Pedro IV
Jméno v originále:
Original Name:
Pedro IV de Aragón
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.09.1319 Balaguer /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.01.1387 Barcelona /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
král Aragonu, Valencie, Sardinie a Korziky
hrabě Barcelonský
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pedro-IV-t49776#664764Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Pedro IV
Jméno v originále:
Original Name:
Pedro IV de Aragón
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Pedro-IV-t49776#664765Verze : 0
MOD
Petr IV., král aragonský a valencijský, vévoda athénský a thesálský, hrabě barcelonský
Pedro IV, rey de Aragón, Valencia, duque de Atenas y Neopatria, conde de Barcelona
Pod aragonskou korunu patřily i Roussillon, Sardinie, Korsika a Baleáry.v Aragonii vládl: 1336-1387
ve Valencii vládl: 1336–1387
v athénském vévodství vládl: 1381-1388

(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Pedro-IV-t49776#192465Verze : 0
MOD