Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 101 [1947-1950]

101st Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 101
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 101
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký pluk 351
Dělostřelecký pluk 352
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.10.1949 2. dělostřelecká brigáda
01.10.1949-15.09.1950 4. dělostřelecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-15.09.1950 Louny, ? /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-15.09.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1947-15.09.1950 Dělostřelecký oddíl I/101
01.10.1947-15.09.1950 Dělostřelecký oddíl II/101
01.10.1947-15.09.1950 Dělostřelecký oddíl III/101
01.10.1947-15.09.1950 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 101
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1949 VÚ 0000 Louny
01.10.1949-15.09.1950 VÚ 0000 Louny
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký pluk 101)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-101-1947-1950-t49554#191895Verze : 0
MOD