Main Menu
User Menu

5. výsadková průzkumná rota [1969-1976]

5th Airborne Reconnaissance Company

     
Název:
Name:
5. výsadková průzkumná rota
Originální název:
Original Name:
5. výsadková průzkumná rota
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1969
Předchůdce:
Predecessor:
1. výsadková průzkumná rota
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1976
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1969-01.09.1976 22. výsadkový pluk
Dislokace:
Deployed:
01.09.1969-01.09.1976 Prostějov, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.09.1969-DD.MM.1971 Bukáček, Miroslav
DD.MM.1971-DD.MM.1975 Pulmann, Josef
DD.MM.1975-01.09.1976 Maňásek, Drahoslav
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.1969-01.09.1976
Poznámka:
Note:
01.09.1969-01.09.1976 VÚ 8280/5 Prostějov
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (5. výsadková průzkumná rota)
URL : https://www.valka.cz/5-vysadkova-pruzkumna-rota-1969-1976-t49348#408885Verze : 2
MOD

5. výsadková průzkumná rota


Vznik: 1. 9. 1969 redislokací 1. výsadkové průzkumné roty


Krycí číslo: VÚ 8280/5


Dislokace: Prostějov


Nadřízený stupeň: 22. výsadkový pluk


Velitelé:
1969 - 1971 mjr. Miroslav Bukáček
1971 - 1975 mjr. Josef Pulmann
1975 - 1976 por. Drahoslav Maňásek


Podřízené jednotky:


Předurčení:
Navázala na předurčení 5. roty 7. výsadkového pluku ZU. Při mobilizaci by byla rozšířena na prapor, který by v operačním použití přecházel do působnosti Zpravodajského oddělení 1. armády.


Zrušení: 30. 9. 1976


Zdroj:
Švrlo, P.: Slovenskí vojenskí výsadkári (1939 - 2004)
www.csla.cz
archív autora
URL : https://www.valka.cz/5-vysadkova-pruzkumna-rota-1969-1976-t49348#191469Verze : 0
MOD