Main Menu
User Menu

1. ústřední sklad leteckých pohonných hmot [1956-1958]

1st Central Store of Aviation Fuel

     
Název:
Name:
1. ústřední sklad leteckých pohonných hmot
Originální název:
Original Name:
1. ústřední sklad leteckých pohonných hmot
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1956
Předchůdce:
Predecessor:
Ústřední sklad leteckých pohonných hmot
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
8. sklad leteckých pohonných hmot
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1956-01.10.1958 Letecký týl
Dislokace:
Deployed:
01.10.1956-01.10.1958 Úherčice, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1956-01.10.1958 310. strážní rota

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
VÚ 1537 Úherčice
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha, www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-151401
URL : https://www.valka.cz/1-ustredni-sklad-leteckych-pohonnych-hmot-1956-1958-t49232#191135Verze : 2
Ministerstvo národní obrany - Veliteltství letectva; čj. 0058351 - VL/OM z 12. prosince 1956
Věc: "Podřízenost útvarů letectva - úprava-dodatek"


Veliteli 1. vojenského okruhu Praha:
"V důsledku provedení organizačních opatření ... upřesňuji s účinností od 01.10.1956 o podřízenosti útvarů letectva..."


310. strážní rota
Místo: Uherčice
Velitelská: 1. ÚS LPH
Politická: Politické oddělení 22. sld
Materiální: MNO-LT + 1. VO
Finanční: MNO-VL


Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
(kopie nářízení)
URL : https://www.valka.cz/1-ustredni-sklad-leteckych-pohonnych-hmot-1956-1958-t49232#348741Verze : 0