Main Menu
User Menu

Oděv protichemický OPCH-90

Oděv protichemický OPCH-90

Charakteristika a použití:
Oděv je určen k ochraně povrchu těla specialistů (u chemických jednotek) proti vysoce toxickým výparům a pro práci s agresivními kapalinami. Jeho vnitřní prostor je izolován od vnějšího prostředí. Dýchání a filtrace jsou zabezpečovány elektrickým motorem. Oděv lze využít pro vojenské účely i k ochraně civilistů (při jaderných nebo chemických haváriích apod.). Maska OM-10M je uvedena na straně 8, maska M-90 s příslušným filtrem chrání proti čpavku a některým průmyslovým toxickým chemikáliím. Nelze ji použít v prostředí obsahujícím méně než 18 % kyslíku. Součástí soupravy je jednotka filtrační JF-90.

TTD:
Hmotnost (všechny části) 11 kg
Dodávka vzduchu 300 dm-3/min.
Doba práce (s vlastním akumulátorem) 8 hod.
Osoba může v oděvu pracovat:
- při mírné zátěži (s přestávkami) 24 hod.
- při střední zátěži (bez přestávek) 3 hod.

Zdroj:
archív autora
URL : https://www.valka.cz/Odev-protichemicky-OPCH-90-t48968#190396Verze : 0
MOD