Main Menu
User Menu

1. průzkumný prapor [1966-1992]

1st Reconnaissance Battalion

     
Název:
Name:
1. průzkumný prapor
Originální název:
Original Name:
1. průzkumný prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1966
Předchůdce:
Predecessor:
1. průzkumná rota
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
1. průzkumný prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1966-31.12.1992 1. tanková divize
Dislokace:
Deployed:
01.09.1966-01.09.1969 Rakovník, kasárny /
01.09.1969-31.12.1992 Podbořany, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.09.1966-31.12.1992
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.1966-31.12.1992 Velitelství a štáb
01.09.1966-31.12.1992 1. průzkumná rota
01.09.1966-31.12.1992 Rota hloubkového průzkumu
01.09.1966-DD.MM.1978 Rádiová rota
01.09.1966-DD.MM.1978 Tanková rota
01.09.1966-19.09.1991 Spojovací četa
01.09.1966-31.12.1992 Jednotky zabezpečení
DD.MM.1978-31.12.1992 2. průzkumná rota
DD.MM.1978-31.12.1992 Rota radiového a radiotechnického průzkumu
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.09.1961-01.09.1969 VÚ 3288 Rakovník
01.09.1969-31.12.1992 VÚ 3288 Podbořany
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (1. průzkumný prapor)
URL : https://www.valka.cz/1-pruzkumny-prapor-1966-1992-t47951#408642Verze : 1
MOD1. průzkumný prapor (1969 - 1994)


Dislokace: Podbořany


VÚ 3288


Počátky praporu začínají v listopadu 1950, kdy vznikla 12. průzkumná rota Tato rota se nacházela v posádce Kamenný Dvůr a byla podřízena velitelství 12. pěší divize. Základem pro její vytvoření se staly:
- tzv. rámec velitelství průzkumné roty u pěšího pluku 2 a
- průzkumné čety u pěšího pluku 2, pěšího pluku 9 a pěšího pluku 74 (tyto čety byly zřízeny k 1. 12. 1948).


12. průzkumná rota se skládala z tankové čety a dvou čet obrněných transportérů. Dne 1. 10. 1957 byla redislokována z posádky Karlovy Vary - Dvory do Podbořan. K 1. 10. 1958 prodělala reorganizaci na 1. Bělocerkevský průzkumný prapor národního hrdiny Julia Fučíka, přičemž byla opět přemístěna, tentokrát do posádky Rakovník. V té době spadla do podřízenosti velitelství 1. tankové divize. Složení nově vzniklého praporu bylo následující:
- tanková rota
- 2 roty obrněných transportérů.


Dne 1. 9. 1961 došlo k redukci praporu na průzkumnou rotu, tvořenou tankovou četou a 2 četami obrněných transportérů. V roce 1963 se jedna z čet obrněných transportérů zanikla a naopak složení roty se rozšířilo o výsadkovou průzkumnou četu, motocyklovou četu a rádiovou skupinu. K 1. 9. 1966 se rota opětovně rozrostla na průzkumný prapor, který se skládal z:
- tankové roty,
- průzkumné roty,
- roty radiotechnického průzkumu a
- roty hloubkového průzkumu.


Od 1. 9. 1969 se útvar vrátil z Rakovníku do Podbořan. Po přechodu na tzv. jednotypovou organizaci (od roku 1977) se prapor skládal z:
- velitelství a štábu,
- spojovací čety,
- průzkumné roty,
- průzkumné roty,
- rota hloubkového průzkumu a
- roty radiového a radiotechnického průzkumu.


V rámci reorganizace ozbrojených sil zanikl 1. průzkumný prapor ke dni 30. 6. 1994.


Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/1-pruzkumny-prapor-1966-1992-t47951#189603Verze : 0
MOD
Zdroj: vlastní nášivky
URL : https://www.valka.cz/1-pruzkumny-prapor-1966-1992-t47951#418703Verze : 0
MOD
Diskuse
Nášivka uvedená v předchozím příspěvku je pro štáb praporu a JBZ, používala se cca v roce 1992. RHPz měla stejnou, pouze podšitou červeným filcem, ostatní tmavě zeleným. Předtím od roku asi 1991 existovala všechna tři provedení, ale bez čísla 1, před nimi byla jednotná varianta, trochu větší, vyšitá do silonu a podšitá filcem modrým, ještě předtím byla nášivka velká, střední kruh byl modrý a ještě předtím tři druhy ve tvaru erbu.
URL : https://www.valka.cz/1-pruzkumny-prapor-1966-1992-t47951#191304Verze : 0
Ještě bych dodal, že v roce 1994 zanikl útvar papírově, ale vlastní existenci ukončil již v roce 1992, se zánikem ČSFR, technika byla předána jinam nebo uložena.
URL : https://www.valka.cz/1-pruzkumny-prapor-1966-1992-t47951#228527Verze : 0