Main Menu
User Menu

Pěší pluk č. 102 [1883-1918]

102nd Infantry Regiment / Infanterieregiment Nr. 102

     
Název:
Name:
Pěší pluk č. 102
Originální název:
Original Name:
Infanterieregiment Nr. 102
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1883
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
102. pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 17. pěší brigáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1883-DD.MM.RRRR Bratislava
DD.MM.1884-DD.MM.RRRR Praha
DD.MM.1899-DD.MM.RRRR Trident
DD.MM.1904-DD.MM.RRRR Praha

Velitel:
Commander:
DD.MM.1883-DD.MM.RRRR Sztankovics, Carl von (Oberst)
DD.MM.1887-DD.MM.RRRR Wander, Robert (Oberst)
DD.MM.1888-DD.MM.RRRR Plönnies, Hermann von (Oberst)
DD.MM.1892-DD.MM.RRRR Mörk von Mörkenstein, Johann (Oberst)
DD.MM.1897-DD.MM.RRRR Dmitrović, Georg (Oberst)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hospodarž, Julius (Oberst)
DD.MM.1906-DD.MM.RRRR Kubeš von Otavodol, Karl (Oberst)
DD.MM.1908-DD.MM.RRRR Schneider von Manns-Au, Josef (Oberst)
DD.MM.1912-DD.MM.RRRR Wiedstruck, Franz (Oberst)
DD.MM.1913-DD.MM.RRRR Kornberger, Hugo (Oberst)
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR Nickerle, Franz (Oberst)
DD.MM.1916-DD.MM.RRRR Schenk, Ferdinand (Oberst)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Segner, Adalbert (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- Wrede, Alphons von - Semek, Anton: Geschichte der k. und k. Wehrmacht, I. Band, L. W. Seidel und Sohn, Wien 1898.
- Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegsmarine für 1908, K. k. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1907.
- Seidels kleines Armeeschema Nr. 76 - August 1914, L. W. Seidel und Sohn, Wien 1914
- http://hynek.domalip.sweb.cz//ir102.html
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-102-1883-1918-t47368#405338Verze : 0
MOD
Peší pluk č. 102 (IR 102)


Infanterieregiment Potiorek Nr.102
(vytvorený v roku 1883)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Hugo Kornberger
veliteľstvo pluku, III. a IV. prápor (Prag), I. prápor (Mostar), II. prápor (Beneschau)
nadriadené útvary: 9. pešia divízia (VIII. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 91% Česi, 9% ostatní
doplňovací obvod: Beneschau (v súčasnosti Benešov v Českej republike)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
IR 102 (II, III, a IV. prápor) v zostave 17. pešej brigády 9. pešej divízie (VIII. armádny zbor) – pluk určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbsku
I. prápor IR 102 v zostave 1. horskej brigády (brigáda podriadená priamo XVI. armádnemu zboru) – prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbskuhttp://www.austro-hungarian-army.co.uk/
http://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-102-1883-1918-t47368#184914Verze : 0
Identifikační karta příslušníka Infanterieregimentu 102 , mého dědy Leutnanta Ladislava Petružálka


Zdroj: http://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-102-1883-1918-t47368#316300Verze : 0
Velitel Infanterieregimentu Nr.102 oberst Segner, který pluku velel od konce roku 1916, až do kapitulace.


Zdroj: http://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-102-1883-1918-t47368#316391Verze : 0
Na ukázku či hezké pokoukání Vojenský záslužný kříž s věnováním pro oblíbeného důstojníka pluku.


Kříž je krásná předválečná ražba Firmy Rothe Vídeň. Většinou se tyto kříže dále udělovaly ve zdobených etujích. I když jde o tak zvaný "český" pluk, většina těchto věnovacích křížů je psaná německy, což ale není výraz nacionalismu. Jde jen o prostý fakt, že každý důstojník německy rozuměl a tím vlastně se předešlo i jazykovým problémům. Podobný kříž vlastnil i přerovský sběratel pan R.Zbořil, kříž nesl nápis, že jde o věnování poddůstojníků svému veliteli a zde byl nápis proveden v jazyce českém.Prameny:
Archiv J.Hezucký
Archiv:Alt
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-102-1883-1918-t47368#316577Verze : 0
Vojáci náhradního praporu Infanterieregimentu Nr.102 ( Benešov ) ve své válečné posádce v maďarské Békéscabě na konci roku 1915.


Zdroj: http://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-102-1883-1918-t47368#316702Verze : 0
Budovy posádky náhradního praporu Infanterieregimentu Nr.102 v maďarské Bekescabě, na horizontu vystupuje věž Velkého evangelického kostela stojícího v centru města.


Zdroj: http://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-102-1883-1918-t47368#329532Verze : 0
Poddůstojníci Infanterieregimentu Nr.102 ( Benešov ) hrají kuželky ve své válečné posádce v Békescsabě.


Zdroj: http://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-102-1883-1918-t47368#329533Verze : 0
Poddůstojníci Jaroslav Royt a František Andršt cosi kuchtí na dvoře kanceláře číslo 3, posádky Infanterieregimentu Nr.102 ( Benešov ) v Békescsabě na konci roku 1916.


Zdroj:
http://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-102-1883-1918-t47368#329535Verze : 0
Korespondenční lístek odeslaný z jižního bojiště, vojákem Infanterieregimentu Nr.102 Infanteristou Josefem Rákosníkem.


Zdroj:
http://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-102-1883-1918-t47368#329536Verze : 0
102.peší pluk


- vznikol v roku 1882 z piatych práporov 26., 69., 72. a 76. uhorského pešieho pluku v Bratislave.


- 1884 sa pluk zúčastnil vojenských manévrov, po ktorých bol preložený do Prahy.


- 1888-1890 bol veliteľom 3.práporu pluku stal v hodnosti majora arcivojvoda František Ferdinand de Este.


- 1893 sa vojaci pluku zúčastnili rozohnania zhromaždenia pracujúcich v hostinci U Deutschů v Prahe-Libni.


- 1897 sa štyri stotiny pluku zúčastnili ako asistenčné oddiely pripotlačovaní nepokojov, pri ktorých bolo 16 príslušníkov pluku zranených.


- v rokoch 1899-1904 mal pluk posádku v Tridente. V Benešove zostal jeden prápor.


- v 1904 návrat pluku do Benešova.


- v 1905 sa vojaci pluku zúčastnili rozohnania demonštrácie sociálnych demokratov na Václavskom námestí a parku na Karlovom námestí.


- v 1906 vojaci pluku pomáhali pri povodniach v okrese Benešov.


- pluk bol doplňovaný brancami z územia okresných hejtmanstiev Benešov, Milevsko, Příbram a Sedlčany.


- v 1914 odišiel pluk spolu s 91.peším plukom v zostave 9.pešej divízie na front.


- v 1914 bol veliteľom pluku Oberst Hugo Kornberger.


- v 1915 došlo v náhradnom prápore pluku v Benešove k nepokojom, ktoré vyústili do popravy záložnika Kudrnu. Následne bol náhradný prápor preložený do Békeskej Csaby v Uhorsku a pred koncom vojny do Hartbergu v Štajersku.


- v 1920 získal po reorganizácii československej armády pluk číslo 48.


(zdroj : HODÍK, Milan : Encyklopedie pro milovníky Švejka, I. diel. Praha : Academia, 1998, s. 32)
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-102-1883-1918-t47368#91236Verze : 0
Tento tak zvaný „český pluk“ sice mladší než ostatní regimenty rakouské armády si zaslouží pozornost neb v letech Světové války z jeho řad známe několik důstojníků, rytířů Vojenského řádu Marie Terezie:


Je to Gottlieb Vojáček, který k 102.pěšímu pluku nastoupil v roce 1906 jako mladý kadet armády ( Kaddettoffiziersstellvetretr). Rytířský kříž MMTO mu byl udělen v roce 1917


Nadporučík ( Oberleutnant) Theodor Wanke (1887- 1944) rodák z Jihlavy, příslušník pluku. Svůj rytířský kříž získal na italské frontě. Po roce 1918 převzat do čs.armády, za dvacet let služby byl povýšen jen o jeden stupeň do hodnosti štábního kapitána. V roce 1939 převzat do německého Wehrmachtu. Padl jako major v roce 1944 v bojích proti partyzánům v Chorvatsku. Další prameny uvádějí,že byl zákeřně zabit bandity.


Nadporučík ( Oberlauntnant) Johann Fousek, narozen v roce 1892. Svůj rytířský kříž MMTO získal na italské frontě. Po roce 1918 převzat do čs. armády. Z armády na vlastní žádost odchází ( bratři legionáři staré k.u.k. vojáky rádi neměli) a věnuje se hospodářství na statku svého otce. V době Protektorátu se stává předsedou národního souručenství. Zemřel v roce 1980


Pluk má bohatou historii a bil se statečně na frontách Velké války. Proto si dovolíme předložit další služební kříž za 25.let služby s věnováním důstojnického sboru pluku.Literatura: Dr.Carl Freiherrn von Bardoff
Der Militär-Maria Theresien orden (Die auszechnungen im Weltkrieg 1914-1918) Vídeň 1944


Dr.phil.Géza Baron Kövess von Kövessháza:
Die Militar Maria Theresien-Ordens Ritter des Weltkriges 1914-1918.


Podstatné věci z historie pluku publikované v časopise SIGNUM Brno.Poznámka:
Křestní jména ponechané v podobě jak se používala za Rakouska-Uherska.Za obrázek mladého poručíka Fouska z roku 1915 děkuji svému příteli panu Vilému Wodákovi.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-102-1883-1918-t47368#318309Verze : 0
Velitel Infanterieregimentu Nr. 102 Oberst Ferdinand Schenk, který pluku velel v roce 1916, následně byl vystřídán Oberstem Segnerem.


Zdroj: www.vyslouzilci.cz
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-102-1883-1918-t47368#367382Verze : 0
Čepicový odznak Infanterieregimentu Nr.102


Zdroj: www.vyslouzilci.cz
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-102-1883-1918-t47368#367450Verze : 0
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
www.vyslouzilci.cz
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-102-1883-1918-t47368#411237Verze : 0